Úzkost a deprese – znak doby? Odpovídá známý psychiatr Radkin Honzák

Úzkost a deprese – znak doby? Odpovídá známý psychiatr Radkin Honzák

radkin honzák

MUDr. Radkin Honzák, CSc. je známý psychiatr, pracuje v IKEM a REMEDIS, je sekundárním lékařem Psychiatrické léčebny Bohnice a asistent ÚVL 1. LF UK. Napsal řadu odborných i populárně-naučných knih, jako např. Jak přežít léčení – veselé čtení o bolestech, Úzkostný pacient, Babičku potrkal jelen aneb co tomu říkáte, doktore?, Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření, Všichni žijem´v blázinci.

1. V celosvětovém srovnání žijeme v bezpečné části světa, přesto ve společnosti jakoby narůstal strach. Bojíme se dnes víc než v minulosti?

2. Často jsou zmiňovány úzkosti. Jsou novým fenoménem ve společnosti, a jaké jsou příčiny vzniku úzkostí?

3. Jaký je vztah mezi úzkostí a depresí?

 Odpověď:

Začněme výkladem, který – ač nudný – doporučuji zvládnout, abychom si rozuměli. Pro ty, kteří se odmítají nudit, je v textu konec výkladu jasně vyznačen.

Pojďme se nejprve podívat na pojmy „deprese“ a „úzkost“, kde zásluhou platonského rozdělení člověka na tělo a duši vzniká mnoho nepřesností z nichž se rodí mnoho nesmyslných závěrů. Platonské rozdělení nabídl začínající medicínské vědě v její tehdy dost obtížné pozici francouzský filosof a matematik René Descartes a doslova jí doporučil, aby se věnovala člověku jako „rozumnému stroji“ a duši ponechala v kompetenci církve  a filosofie a tak bezpečně obešla všechny nebezpečně plápolající inkviziční hranice.

A tak po celá staletí medicínští fámulusové rozebírají a skládají jakýsi záhadně oživený preparát, a na duši, obsahující podle Platonova verdiktu emoce a rozum srdečně kašlou. Emoce lidé vesměs pokládají za cosi efemérního, rozum pak za něco zcela nepotřebného; vždyť i celá „psyché“ je jakási nemrcouchovatě nezajímavá můra.

Tak především: emoce nejsou nějaká těkající hnutí duše, nýbrž zatraceně reálné a materiální neurobiochemické pochody. Jsou to mnohem starší a mnohem účinnější informační a řídící systémy, rychlejší a efektivnější než celý slavný rozum. Jak plyne z jejich názvu (e-motio = výzva k pohybu), nastavují organismus a nasměrovávají ho k určitému cíli. Jejich působení můžeme zachytit na třech osách s polaritami nabuzení – útlum, přiblížení – oddálení a spolupráce – soupeření. Zajímavé je, že co se týče aktivace, nehledá organismus ideální střed, ale žene nás více směrem k nabuzení.

Po destiletí dohadů se psychologové konečně shodli na šesti základních emocích, z nichž se obdobně jako ze tří základních barev skládá celé široké emoční spektrum. Jsou to strach, hněv, radost, smutek, odpor a údiv[1]. Podívejme se například na strach ve zmíněném systémů tří os: nabuzuje, směřuje k útěku a svůj zdroj jednoznačně vidí jako soupeře.

Vnímaví lidé dobře cítí, kde se při jednotlivých emocích jejich organismus aktivuje a kde utlumuje a tenhle stav je znázorněn na přiloženém snímku, který byl pořízen na základě výpovědí asi 400 respondentů od skandinávie až po Tajwan..Ukazuje nám tedy současně, že emoce jsou lidsky univerzální bez ohledu na rasu.

typologie osobností

V běžném životě zdravých lidí emoce oscilují v různě širokém rozmezí, které i za standardních podmínek někdy překročí; chorobnými se některé emoce, zejména strach a smutek, stávají teprve tehdy, když neodpovídají plně podnětům vycházejícím z reálné situace, nebo trvají nepřiměřeně dlouhou dobu. Pak mluvíme o chorobné úzkosti (=úzkostné poruchy) nebo o chorobné depresi (=velká depresivní porucha). Ty se objevují na základě vrozených dispozic, zhoršených adaptačních schopností, nebo zátěžových situací; nejčastěji ale v kombinaci všech. Chorobná úzkost a deprese se mohou vyskytovat izolovaně, ale jdou často spolu ruku v ruce, takže i pro odborníka je obtížné rozhodnout, která z nich převládá.

Za nejstarší emoce jsou považovány strach a hněv, které se na Zemi objevily v mozcích dinosaurů před dvěma sty miliony let; nelze podcenit ani stáří odporu (přerůstajícího až v hnus), protože každá živá hmota se snaží vyhnout nepříjemnému a směřuje k příjemnému. Za mladší můžeme považovat radost a smutek a za nejmladší, o které Aristoteles mluvil jako o prvním kroku od emocí k myšlení, údiv.

Tělesný stav spolu s celkovým nastavením se do vědomí překládá jako POCIT, někdy více, někdy méně přesně. Detailní mechanismus tohoto děje není dosud známý, také důvody nepřesností mohou být různé. Většina dějů v mozku, více než 95 %, se totiž odehrává „tajně“, podprahově, v nevědomí (=podvědomí), mimo kontrolu vědomí.

Emoce strachu, jakkoliv nepříjemná, je život zachraňující, protože nás upozorňuje na nebezpečí a nabuzuje náš organismus k poplachové stresové reakci, která nás má připravit ke rvačce, kdybychom chtěli nebezpečí překonat, nebo častěji k úprku (fight/flight reaction). Tělo reaguje napětím svalů, zrychlenou a zesílenou srdeční aktcí, většina krve obohacené živinami přitéká ke svalům, čímž jak útrobní oragány, tak periferie těla zblednou a prochladnou. Celý trávící proces se přepne na „sporo“, což poznáme z toho, jak nám vyschne v ústech.

České slovo napětí krásně vystihuje psychosomatickou jednotu stavu tělesného i duševního. Psychické pocity doprovázející emoci strachu mohou začínat napětím a přes tetelení, popisované nejčastěji jako „vnitřní chvění“ spět až k úzkostem, jejichž pravé příčiny si často nejsme vědomi až po strach a hrůzu s jasným vyvolávajícím prvkem.

Otázka, zda si nebezpečí napřed uvědomíme a pak zareagujeme, nebo zda organismus nejprve reaguje a pak si uvědomí, o co se jedná, je stále živá a oba názory mají jak zastánce, tak odpůrce. Jisté je, že informace běží obousměrně, jak v případě emocí a pocitů, tak při cestě mezi racionální a emocionální složkou naší psychiky.

 

—KONEC VÝKLADU A POUČOVÁNÍ —

 

Zatímco naši živočišní příbuzní mají dva velké nepřátele, přírodní podmínky a rivalizující sousedy, člověk si přidal ještě třetího mocného nepřítele, a to sám sebe se svými blbými nápady. Čím zabezpečenější jsme vůči přírodním podmínkám (v nejširším slova smyslu) a nakonec také proti rivalizujícím sousedům (Evropa zažívá historicky nejdelší období bez válek), tím více důvodů ke strachu hledáme na místech, kde často ani žádné nejsou.

Zpohodlněli jsme, necháváme většinu odpovědnosti na státu (třeba požadavek na školu, aby zajistila nejen výuku, ale převzala plně také výchovu dětí, požadavky na „sociální jistoty“) jako na „dobrém a všeobjímajícím rodiči“ a deklarujeme víc a víc různých práv a úlev. Zchoulostivěli jsme a právem se obáváme, že řešení řady životních komplikací je náročné, nepohodlné a vyžaduje úsilí, které nejsme už ochotni vynaložit.

Muži z generace mých rodičů nastoupili s nadšením do armády po vyhlášení mobilizace v roce 1938 a ještě v roce 1945 šli hájit svobodu občas opravdu holýma rukama. Kolik mužů by na obranu svobody vyrazilo dneska?

Spletli jsme si aristotelské potřeby a zpovykaná přání, jejichž nesplnění vnímáme jako těžkou frustraci a stresující faktor. Nejsme spokojeni s tím, že máme střechu nad hlavou a plné talíře, jsme naopak krajně nespokojeni s tím, že nemáme v garáži Mercedes! Chybí nám vřelý mezilidský kontakt, který nenahradí technologie, jedno pohlazení je tisíckát cennější než stovka SMS, chybí nám řád (vědecky řečeno strukturování času, sociálních vztahů, hodnot), chybí smysl života. Konzum a hedonistický styl jsou nenasytitelné bestie!

Jsme nenaplnění, nespokojení a tenhle pocit transformujem do neklidu a úzkostí ze všeho možného. Za svůj krátký, leč bohatý život jsem zažil období, která byla řádově mnohem nebezpečnější: za války se popravovalo, komunistický teror po roce 1948 znamenal jedno z nejnejistějších období, které česká společnost kdy prožila, počínaje osobními nejistotami, přes transfer majetků až po rozbití sociálních struktur. Invaze Rusů a jejich pomocníků v roce 1968 znamenala další otřesy a existenciální nejistoty, vše jsme přežili. Dnes se lidé obávají ztráty zaměstnání, přičemž devatenáctiletému maturantovi, který neumí nic, dvacetitisícový plat je málo, to on nevezme!

Chorobných úzkostí a velkých depresí asi není víc, než jich bylo v minulosti, jsou jen víc vidět. To, že celou řadu „hříchů“ jsme se naučili nazývat „nemocemi“, neznamená, že nemocí přibylo. Dnes je každý neúspěch (kolikrát vyrazí na lov lvice, než skutečně uloví antilopu? devětkrát!!!) důvodem k depce, každá nejistota důvodem ke strašné úzkosti. Ti nejpohodlnější jsou schopni polykat prášky na uklidnění, když jim pět minut nejede tramvaj.

Sem pak logicky patří otázky další:

5. Chybí dnešnímu člověku opora v tradičních institucích, jako byla širší rodina, farnost (náboženská obec), místní společenství?

6. Jak důležité je pro člověka, aby někam patřil? 

Ano, pro člověka je důležité, aby někam patřil, protože byl stvořen do smečky, nikoliv jako sólo jezdec. Jenomže sobecká ega neochotná se dohodnout na žádném kompromisu (JÁ ustupovat nebudu!) zavinila rozvolnění klasických struktur. Rodina je v krizi, jejímž důsledkem jsou nejistotou trpící děti, navíc se sníženou frustrační tolerancí, protože nedostatek přiměřené pěče a lásky je nahrazován naprosto nesmyslnými ústupky a nevytyčováním přiměřených a žádoucích hranic.

Soudržnost rodin a nejbližšího společenství, která znamenala pocit bezpečí a jistoty v okolí a přinesla fantastické výsledky (v každé větší obci stávala sokolovna; neumím si představit, že by na její výstavbu přispěl císař pán! na Národní divadlo také nedal ani krejcar), je v čudu a zatím nikdo, než pár pamětníků, nevolá po její obnově. Raději se straší…

 

[1] Jedva se dohodli psychologové, začali ječet neurovědci, kteří tvrdí, že základní emocí, která vede k sebepoznání, je ŽÍZEŇ, další přikvačili s bolestí a tak je otázkou, jak dlouho se dosavadní stav udrží.


O autorovi

Další články

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna *

Breaking news

25.7  16:18 - Verizon u cíle: Yahoo bude převzato

Yahoo-šéfová Marissa Mayer

Více jak 20 let od založení stojí internetový pionýr definitivně před ztrátou své samostatnosti. Telekom gigant Verizon převezme Yahoo, podle informací z médií, za ca. 5 miliard dolarů.

  15:00 - IOC rozhodlo: Být u toho znamená všechno

IOC-Prezident Thomas Bach (vlevo) a Vladimir Putin

Přestože byl státem pdporovaný doping v Rusku prokázán tak smí ruský tým v Rio de Janeiro startovat. Ukazuje to že ruský vliv na IOC je ohromný. Whistleblowerin Julia Stepanowa, která to všechno práskla, je z účasti vyloučena. Bude se muset odstěhovat a Rusko už nebude nikdy reprezentovat. S výsledkem se dalo počítat a překvapení se nekonalo.

  13:15 - Americká vláda chce stanice, které dobijí elektromobil za 10 minut

Dobíjecí stanice Tesla

Elektromobil je jeden velký problém. Vlastně je to shluk mnoha malých problémů. Třeba s dobíjecími stanicemi, kterých je málo a nedobíjí dostatečně rychle. To ví i americká vláda a zavázala se, že bude za vládní peníze podporovat projekty na rychlejší dobíjení. V Evropě se vedle chybějícího nadšení k elektro-mobilitě potýkáme se samými problémy s nedostatkem nabíjecích stanic.

  12:00 - V Íránu zničili sto tisíc satelitních antén

Íránské úřady nechaly zničit 100 000 satelitních antén, které byly zabaveny občanům. Informovala o tom agentura AFP. V Íránu je příjem satelitních televizních kanálů zakázán a pokutován, zákaz se ale všeobecně porušuje. „Většina satelitních kanálů oslabuje rodinné základy a u dětí ohrožuje školní docházku. Průzkumy ukazují, že děti, které takovou televizi sledují, jsou nezdvořilé ve škole i vůči rodičům.“

  11:05 - „Desaster“: Trump uvažuje o vystoupení z WTO

US-Kandidát na prezidenta Donald Trump

Volný obchod patřil desetiletí z republikánské víře. Ne ale pro Donalda Trumpa: Jako budoucí US-prezident by z organizace volného obchodu (WTO) eventuálně vystoupil. Jako důvod uvedl že volný obchod je desasterem pro státy které jsou členem WTO.

  10:16 - Z lomu ČSA má odejít 1769 lidí

Premiéra Bohuslava Sobotku čeká na jednání vlády těžký boj s koaličními partnery o příspěvek severočeským horníkům. O práci v souvislosti s útlumem těžby, na jehož začátku stálo rozhodnutí vlády o neprolomení limitů na zdejším lomu ČSA, by tu během dalších pěti let mělo přijít 1769 zaměstnanců.

  9:32 - Výbuch v německém Ansbachu zranil dvanáct lidí

Atentátník se zabil v Ansbachu

Neúspěšný žadatel o azyl ze Sýrie (27) zemřel poté, co v bavorském Ansbachu v neděli večer odpálil výbušninu. Při explozi bylo zraněno 12 lidí. Podle policie jsou tři z nich ve vážném stavu.

24.7  18:00 - Sedm let bez Čechů nebo Poláků? V EU se rodí plán brexitu

Plakát, který před referendem Brity nabádal k Brexitu

Velká Británie by mohla po vystoupení z EU zůstat součástí jednotného evropského trhu, a přitom by se jí až na sedm let netýkalo pravidlo o volném pohybu pracovních sil. Takový je alespoň plán probíraný v evropských metropolích. V praxi by to znamenalo, že ne každý Čech by směl přijít do Británie za prací jako dosud. Informaci přinesl list The Guardian s odkazem na přední zdroje na britské i unijní straně.

  16:42 - Silné bouřky postihnou celé území ČR, budou doprovázeny přívalovými dešti

V teplém a vlhkém počasí se v neděli odpoledne na jihu Moravy, v západních a jižních Čechách budou místy vytvářet bouřky. Ty mohou být provázeny přívalovým deštěm. Výstrahu v neděli vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

  15:00 - V Brazílii se pokusili ukrást olympijskou pochodeň

V brazilském městě Guarulhos nedaleko Sao Paula se neznámý muž pokusil ukrást pochodeň s olympijským ohněm. Štafetu však díky pohotovému zásahu bezpečnostní služby narušil jen na několik vteřin a byl zadržen policií.

  13:12 - Na Frýdecko-Místecku se zranilo hned pět cyklistů

Pět zraněných cyklistů na Frýdecko-Místecku museli v sobotu během devíti hodin ošetřit moravskoslezští záchranáři. Ve třech případech si lidé po pádu z kola poranili hlavu. Moravskoslezští záchranáři v týž den vyjížděli také ke dvěma topícím se mužům. Jeden je v kritickém a druhý ve vážném stavu.

  12:00 - Žaloby o miliardové pozemky církev většinou nestáhne

Slib biskupů, že katolická církev stáhne žaloby podané na kraje, má právní háček. Podle zjištění Práva nelze očekávat, že církevní subjekty stáhnou všech svých 116 žalob, jak v to doufají hejtmani, nýbrž sotva polovinu.

  11:01 - Sebeakceptance: Smím žít jak já chci!

Sebeakceptance: Milovat své tělo jaké je

Příliš tlustá, plnoštíhlá, tmavá? V USA dělají „Body-aktivisté“ reklamu jak milovat svoje tělo jaké je. Ale jde to vůbec? Ano, je to možné, ale je to i těžké.

  10:23 - Mnichovský střelec vyhrožoval spolužákům smrtí už před pár měsíci

Lidé před mnichovskou Olympií oplakávají oběti střelby.

Osmnáctiletý Ali David Sonboly, který v pátek v Mnichově zastřelil devět převážně mladých lidí, se v minulosti opakovaně choval hrubě a vyhrožoval okolí smrtí. Spolužáky byl odstrkován. Jeden ze svědků také pro stanici NBC News vylíčil, jak mu jedna z obětí zemřela na ulici v náruči.

  9:40 - Na Rokycansku zemřela osmadvacetiletá řidička

Nedaleko Příkosic na Rokycansku zemřela v neděli ráno při nehodě mladá řidička. Havarovala tam před 6:00 s osobním automobilem Audi A4, řekla policejní mluvčí Martina Korandová.

23.7  20:00 - Je svět obrácený naruby? Nebo vyvrácený z pantů?

Olympijské nákupní centrum Mnichov

Násilnosti v Nice, Würzburgu a nyní v Mnichově. V Turecku skončila demokracie. Podle WHO není virus Zika nebezpečný – i když sportovci ruší účast na olympijských hrách. A: Donald Trump neví nic o světě. To je tragická bilance posledních dvou týdnů na skutecnosti.cz.

  19:32 - Nový jednorázový kapesní test na infarkt stojí 370 korun

Ilustrační znázornění infarktu

Až donedávna mohla být diagnóza akutního infarktu myokardu provedena pouze v nemocnicích s určitým vybavením, takže bylo obtížné splnit cíl včasné diagnózy a včasné léčby, zvláště když pacienti jsou na předměstí nebo ve vzdálenějších oblastech. Přitom klíčem ke zlehčení následků a snížení úmrtnosti je diagnostikovat a zahájit léčbu co nejdříve. Teď je k dispozici ale test na infarkt. Stojí 370 korun a lze ho zakoupit v lékárně..

  18:57 - Kvalifikace Formule-1 v Mad’arsku: Rosberg startuje z pole-position

Nico Rosberg

Přes chaotický průběh tréningu v Budapešti: Nico Rosberg startuje velkou cenu Mad’arska z prvního místa. Tréning musel být vzhledem ke špatnému počasí několikrát odložen. Jeho stájový kolega Hamilton začíná z druhé pozice, Sebastian Vettel na Ferrari až z pátého místa.

  18:27 - V Čechách hrozí silné bouřky a přívalový déšť

Ilustrační foto Ondřej Kořínek

V jižních a západních Čechách hrozí od sobotního odpoledne silné bouřky. Výstraha se vztahuje i na neděli. Bouřky bude doprovázet přívalový déšť ojediněle s úhrny kolem 40 mm. Potoky a říčky se mohou rozvodnit.

  18:00 - Bratislavskou Petržalku vyděsila střelba

V bratislavské čtvrti Petržalka se v sobotu střílelo. Policejní mluvčí Lucia Miháliková uvedla, že byl zadržen 22letý muž. Nikdo nebyl zraněn. Muž střílel pouze z plynové pistole, jako stříleli děti v minulosti „poplašñákem“. Lidé jsou prostě přespříliš vystrašení.

  13:15 - Evropa a Turecko: Strach z Erdogana a z Putina

Zakladatel státu Atatürk a prezident Erdogan

EU by mohla přerušit jednání o vstupu Turecka do EU a současně zmrazit miliardovou pomoc. Ale v Bruselu mají z tohoto kroku strach – bojí se reakce ze strany Erdogana. Jaká politika se praktikuje je vidět i na straně IOC – i zde mají strach z reakce prezidenta Putina v případě vyloučení ruských sportovců z OH.

  12:00 - Václav Klaus ml. vyzval k opuštění Evropské unie

Expert na školství ODS Václav Klaus ml. vyzval ve světle vražedného útoku v Mnichově k opuštění Evropské unie. Vysloužil si za to kritiku předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska.

  11:26 - Levitující přechod pro chodce vzbudil na Slovensku pozdvižení

"Třírozměrný" přechod má zvýšit bezpečnost chodců.

Ve městě Čadca na severu Slovenska překvapí řidiče levitující třírozměrná zebra. Přechod pro chodce umělci namalovali tak, že na první pohled vypadá, jak by se vznášel nad silnicí. Dílo u našich východních sousedů vzbudilo značnou pozornost.

  11:05 - Vrah z Mnichova byl syn taxikáře

Místo činu atentátu v Mnichově

Mladík, který v Mnichově zastřelil devět lidí, byl Ali Sonboly, syn taxikáře s německým a íránským občanstvím, který pracoval v obchodě. Sousedi o něm řekli, že to byl klidný typ. Policie nezná jeho motiv, prověřuje ale spojitost s falešnou nabídkou na Facebooku, že v restauraci McDonald’s, kde střílel, se v tu dobu bude podávat jídlo zdarma. Svědkové vypověděli, že mladík volal Allahu akbar (Bůh je veliký), ale také to, že je Němec. Češi mezi oběťmi nejsou.

22.7  20:00 - Rok po tragédii: Nové záběry z nehody Pendolina ve Studénce

Pendolino se srazilo s kamiónem

Přesně po roce od tragické nehody na železničním přejezdu ve Studénce, kterou způsobil řidič polského kamiónu, zveřejnili hasiči videonahrávku ze záchranné akce. Nehoda si vyžádala tři mrtvé a dvanáct zraněných. V současné době se uvažuje o tom, že železniční přejezd bude zrušen a pod důležitým koridorem spojujícím Ostravu se střední Moravou bude vybudován podjezd.

  19:06 - Erdogan nechal zavřít dva piloty

Sestřelené ruské letadlo (24.11.2015)

Rusko-Turecké vztahy se překvapivě rychle zlepšují – přitom sestřelilo Turecko ruské bojové letadlo. Erdogan nyní sdělil že nechal zavřít turecké piloty do vězení. Údajně měli zájem na zhoršení vztahů s Ruskem.

  18:00 - Na EasyJet a Ryanair si stěžuje nejvíc lidí

Na aerolinky EasyJet a Ryanair si stěžovalo v první půlce roku 2016 nejvíce lidí.

Na EasyJet si ze všech britských aerolinií stěžuje nejvíce lidí. Vyplynulo to z interních statistik společnosti EUclaim. Ta poskytuje pasažérům informace o možné finanční kompenzaci za zpoždění letů, problémy s nimi spojené i řeší. V databázi společnosti se za první polovinu roku nashromáždilo přes 5641 stížností právě na EasyJet. Druhé místo obsadily aerolinky Ryanair se 4781 stížnostmi. Informoval o tom Daily Mail.

  17:03 - Formule 1: Nico Rosberg prodloužil u Mercedesů

Nico Rosberg

Boj dvou gigantů bude s Lewis Hamiltonem pokračovat: Nico Rosberg prodloužil smlouvu se stájí Mercedes. Němec leží v aktuálním hodnocení těsně před svým týmovým kolegou na prvním místě.

  16:16 - Venezuela: McDonald’s chybí žemle pro Big Mac

Big Mac od McDonald's

Hospodářská krize ve Venezuele se dotýká i velkých amerických korporací: McDonald’s odstranil Big Mac z jídelníčku. Zřejmě chybí dodavatel pro žemle. Pro McDonald jistě ohromná katastrofa?

  15:00 - Dreamliner a Jumbo má problémy: Boeing musí odepsat miliardy

Boeing 787 Dreamliner

Kvůli problémům se třemi modely musí firma Boeing korigovat bilanci. Obvzláště problematický je dálkový letoun Dreamliner. K tomu ještě slabá poptávka pro Jumbo-Jet 747-8 a zpoždění s dodávkami tankovacího letadla KC-46 pro americkou armádu. Výše ztrát se pohybuje kolem dvou miliard dolarů – akcie Boeingu ztratila jedno procento hodnoty.

Top