Dluhopisy – znáte výhody a nevýhody této investice?

Na notebooku jsou zobrazeny grafy, jak si vedou dluhopisy.

S financemi jako takovými souvisí nejenom platební karty a podobná témata, ale také investice. V posledních letech se do obliby mnohých Čechů dostaly dluhopisy. Jestliže nevíte, co si pod tímto názvem představit, prozradíme Vám vše potřebné.

  • Charakteristika dluhopisů.
  • Základní parametry dluhopisů.
  • Rozdělení dluhopisů.

Co jsou to dluhopisy?

Pod pojmem dluhopisy si představte cenné papíry. Tyto papíry jsou spojeny s právem na splacení dané sumy a zároveň s vyplacením odpovídajících výnosů. Z této charakteristiky je tedy zřejmé, že jde o investici. Tímto způsobem může jedna strana získat potřebné finance bez jakéhokoliv dalšího úvěrování, ta druhá naopak zhodnotí aktuálně nepotřebné peněžní prostředky.

Co všechno byste měli vědět o dluhopisech?

Dluhopisy jako takové je vhodné považovat za střednědobé až dlouhodobé investice. To znamená, že do nich budete investovat peníze, které nepotřebujete v následujícím roku až několika letech. Ve srovnání s akciemi jsou spjaty s nižším rizikem. Vše potřebné se o nich dozvíte prostřednictvím níže uvedených otázek a odpovědí.

Jaké jsou základní parametry dluhopisů?

Kromě označení dluhopisu je to úrokový výnos, hodnota dluhopisu, doba života dluhopisu, forma, doba do splatnosti, frekvence výplaty a cena/výnos.

Jak se dělí dluhopisy?

Jejich rozdělení je na základě nejrůznějších faktorů. Je to například podle eminenta, doby splatnosti, ale také dle zajištění.

Jaké jsou konkrétní příklady dluhopisů podle úročení?

V tomto směru můžete získat cenné papíry s pevným zúročením, s proměnlivým variabilním kupónem, s nulovým zúročením nebo budete investovat do speciálních indexových dluhopisů.

Jaké jsou výhody dluhopisů?

Nakupovat je můžete na burze i v bance. Máte stálý přehled o investici, vyšší výnos než u termínovaných vkladů a lze je v případě potřeby prodat před koncem splatnosti. U státních dluhopisů jde o pravidelný výnos. Tohle všechno přijde vhod konzervativnějším investorům.

Jaké jsou nevýhody dluhopisů?

Vhodné jsou spíše pro větší investory. Je nutné držet je určitou dobu a nesmíte zapomínat ani na zdanění výnosů.