Případ squateři: Proč pro ně neplatí stejné zákony?

Případ squateři: Proč pro ně neplatí stejné zákony?

V MF Dnes naleznete článek komentátora Miroslava Koreckého: „Případ Klinika. Do paragrafů vše nenacpete“, kde se píše o údajném rozporu „práva na majetek“ a o „nedotknutelnosti obydlí“ a zmiňují se squateři.

V zákonech jsou důležitá pořadí paragrafů, obecně textů. Nemohu uplatňovat svůj nárok, pokud se vylučuje s předchozím textem. Právo na majetek je v Listině základních práv a svobod (= zákon č. 2 České republiky, dále jen Listiny) uvedeno před právem na obydlí. Je to logické, když byste neměli právo na majetek, nebylo by ani vaše obydlí, tedy by nebylo co chránit.
Sqauter se nemůže cítit být chráněn textem Listiny o „nedotknutelnosti obydlí“, pokud tím porušuje předchozí text Listiny a zároveň ten samý text Listiny, kterým se možná squateři také hájí.
Obsazováním cizích bytů a domů se myslím stávalo jeden čas ve Velké Británii. Lidé odjeli na dovolenou a po návratu našli obsazený byt, dům „tlupou“ cizích lidí, která možná i mávala nějakým papírem, že má nájemní smlouvu. A policie tehdy někdy doporučila majitelům se obrátit na soud. Za jak dlouho se u soudu domohli svých základních práv, „my home is my castle“?
Squater dělá něco, co by určitě nechtěl, aby se stalo jemu. Ale to se samozřejmě našemu squaterovi stát nemůže, on většinou nevydělává, žije z něčích peněz u někoho, obvykle u rodičů, kteří mu jeho pokojíček a počítač s Facebook ochrání.
Představte si, že squatery napodobí imigranti, což se tak trochu děje v přístavu Calais ve Francii. Přijdete na víkend na chalupu, chatu a najdete tam squatery, například imigrantskou velkou rodinu nebo skupinu mladých cizinců, a budou vám tvrdit, že je naše vláda pozvala. Možná budou také mávat nějakým papírem, že jim nějaké „centrum“ zprostředkovalo ubytování ve vaší chalupě, chatě. Zavoláte polici a dál? Bude chtít být policie ve zpravodajství, jak „vynáší malé děti na mráz“ a řešit, kam s nimi? Možná vás policie odkáže na soud, protože jak zjistí na místě neplatnost nájemní smlouvy? A když začnete squatery násilně ze svého majetku vyhazovat (pokud budete silnější), zavolají na vás polici oni, protože se budou domnívat, že jsou ve vašem obydlí legálně (na pozvání vlády). Možná se také squateři na Žižkově domnívají, že zákony neporušují. A když jim odpojíte svou elektřinu, vodu, plyn, tak vás možná zase někdo zažaluje a bude požadovat o „uvedení v původní či pokojný stav“.
Já si nemohu pomoci, ale ty squaterské komunity, kdo to je? Většinou jde o „holé zadky“, které nejsou schopni peníze vydělat, tak se musí uchylovat k porušování zákonů, dokonce i k porušování Listiny. Pokud mají vybudovanou nějakou komunitu, tak proč se ta komunita nesloží na nájem nějaké budovy. Jenže dnes se za „komunitu“ vydávají „přátelé“ na Facebook, kteří kliknou a myslí si, že kliknutím podpořili „dobrou věc a zachránili svět“. Že by klikli na internetové bankovnictví a poslali peníze, to ani náhodou. No, možná by poslali DMS z paušálu placeného rodiči.
V článku se píše, že „Kliniku“ podpořila třicítka spisovatelů a neziskovek? Jak, kliknutím na něco nebo vyjádřením se novinářům? Kolik lidé je nepodpořilo?
Pokud někdo způsobí škodu nad 5 000 Kč, jde o trestný čin. Jak by se líbilo squaterům rozhodnutí soudu, které by je za trestný čin squaterství nepodmíněně odsoudilo, dům má určitě větší cenu a oni se ho přece zmocnili. A z toho trestu by vyplývalo vyhození ze školy, nemožnost získání určitého zaměstnání, nemožnost získání zbrojního průkazu (viz další článek v dnešní MF Dnes o tom, jak poslanci zbrojí, asi jim došlo, že zákony, které schvalují, je neochrání). A co soudit i ty, co tím kliknutím podporují porušování Listiny základních práv a svobod, co je brát jako organizovanou skupinu, tam jsou tresty vždy vyšší? Zatím padají jen podmíněné tresty.
A komentátorovi Koreckému k jeho titulku, „Do paragrafů vše nenacpete“. Squaterství v paragrafech je, jde o závažné porušení Listiny základních práv a svobod. Jinými slovy,squatteři porušují něčí základní právo a svobodu. A k této závažnosti by měly přihlédnout soudy a přiklonit se k nepodmíněným trestům.


O autorovi

Další články

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna *

Top