O ruském dokumentu o srpnu 1968 I.

O ruském dokumentu o srpnu 1968 I.

geography/travel, Czechia, Prague Spring, 1968, occupation by Warsaw Pact forces 21.8.1968 - 23.8.1968, Soviet tank destroying a

Ruská televize nedávno odvysílala dokument pojednávající o událostech roku 1968 v Československu, který vzbudil silné reakce především v Čechách a na Slovensku.

Dokument je manipulativní a překrucuje fakta. Po sovětských vojácích se v srpnu 1968 z kulometů rozhodně v Čechách nestřílelo. Stejně jako je přitažená za vlasy představa přípravy ozbrojeného převratu ze strany NATO. Západ v té době rozdělení Evropy respektoval. Odsouzení invaze ze stany západních politiků tak bylo spíše jen formálním protestem.

Jaké jsou důvody manipulace? Myslím, že je lze  hledat, jak tvrdí i mnozí ruští komentátoři v současné konfrontaci Rusko-Západ. Konfrontaci, jejíž součástí je i informační válka spojená s překrucováním faktů na obou stranách  konfliktu. Rusko se a ne bezdůvodně cítí ohroženo ze stany Západu. Jen naivní člověk si nemohl nevšimnout, že za vzletnými slovy o šíření svobody a demokracie směrem na Východ v posledních letech je snaha mocensky expandovat a rozšířit sféru svého vlivu co nejvíc k ruským hranicím a pak i za ně. Není to nic nového. Již Napoleon během svého tažení na Moskvu roku 1812 hlásal, že není nepřítel Rusů, ale naopak chce do Ruska přinést svobodu a prosperitu.

Důsledkem pocitu ohrožení je pak vše co se děje v Rusku a co se nám nemusí líbit. Přísná kontrola nevládních organizací financovaných ze Západu. Růst nacionalismu. Vyzdvihování význačných osobností ruských dějin, které nějakým způsobem přispěly k velikosti Ruska jakými byli Stalin a Ivan Hrozný spojené s pomíjením jejich temné stránky. V této atmosféře vznikl současný ruský dokument o roku 1968. Jeho tvůrci oprášili staré sovětské archivy a divákům představili dokument ne nepodobný starým komunistickým dokumentům obhajujícím okupaci jako internacionální pomoc ve snaze ukázat i na historii věrolomnost Západu.

Přesto však je třeba říci, že dnešní Rusko není Sovětským svazem z roku 1968.

Za prvé „buržoazní kontrarevoluce“ mezi tím zvítězila i v Rusku. Socialismus, který v Československu Brežněv zachraňoval již v Rusku není. Putinovo Rusko je kapitalistickým státem.Za druhé všichni poslední tři vládci Kremlu: Gorbačov,Jelcin a v roce 2006 při návštěvě Prahy i Putin okupaci odsoudili.

 Za třetí i přes řadu výhrad je dnešní Rusko demokratickou zemí ve které zaznívají různé názory. Názorně se o tom můžeme přesvědčit během Putinových tiskových besed, kdy zaznívají i velmi nepříjemné dotazy. Svědčí o tom i kritické reakce které zazněly vůči dokumentu v samotném Rusku.

Mnozí komentátoři a média se rozhořčují nad ruským filmem manipulujícím s fakty. Bohužel však manipulace s fakty jsou běžnou součástí i dnešních českých a západních médií. Vzpomeňme jen kolik komentátorů se nás snaží přesvědčit, že osvobození roku 1945 rudou armádou bylo ve skutečnosti ruskou okupací. Vzpomeňme na falešná zdůvodňování nutnosti vojenských zákroků v Jugoslávii a Iráku. Pravda to má bohužel v celém dnešním světě těžké. Lidé jí přijímají jen velmi neradi ať již žijí v Rusku, Číně, Anglii či USA. Žijeme v kalijuze, věku lži a klamu, boje a nepřátelství.

Samotné překrucování historie je disciplinou, která je praktikována v nejrůznějších koutech světa již po staletí a tisíciletí. Při této příležitosti jsem si vzpomenul na ilustrativní příklad rozdílného pojetí historie u sousedních národů. Zatímco u nás se píše o událostech přelomu 9. a 10.stol. jako době vpádu maďarských barbarů do střední Evropy a rozvracení Velké Moravy, tak v maďarských učebnicích se píše o tom, že Maďarské kmeny přinesly do Evropy mír.
O autorovi

Další články

13 komentářů

  • Ekonom 10/06/2015 - 03:44 at 03:44

   nechutné, film však nebyl o ČSSR, spíše o OVS vs. NATO

 1. Ekonom 10/06/2015 - 03:44 at 03:44

  Tak tento článek je projevem české velkorysosti, to nezasloužíme. Klobouk dolů.

  Poznámka na okraj, podobný dokument VGTRK odvysilala i o Finsku během druhé světové války, patrně se jedná o nepříliš dobře řízenou protizápadní propagandu, která není zaměřena na konkrétní země (kvůli nevzdělanosti novinářů nikdo však nemyslí na následky těchto „umleckých tvoreb“). Je to stejně nechutné, Rusko by se mělo za ten film omluvit a nejlépe propustit zodpovědné novináře. Začínám myslet, že je to tím Kiseljovým, který před prací v ruské státní televizi dělal stejný bordel v Ukrajině pro místní oligarchy.

 2. budo 10/06/2015 - 08:29 at 08:29

  Autor článku uvádí: „Vzpomeňme jen kolik komentátorů se nás snaží přesvědčit, že osvobození roku 1945 rudou armádou bylo ve skutečnosti ruskou okupací.“
  A já se ptám, co to tedy bylo, když od 5. května 1945 stála a čekala US Army v osvobozené Plzni a čekalo se na to, až 8.května oficiálně skončí válka a teprve 9.května Rudá Armáda vítězoslavně dobije hlavní město Prahu, aby se tak území bývalého Československa mohlo v rámci Stalinových požadavků na poválečné rozdělení stát územím sféry vlivu SSSR a následný vývoj celkem věcně popisuje wikipedie níže?!

  wikipedie:
  ! ! ! Poválečná třetí Československá republika (květen 1945 – únor 1948) byla závislá na Sovětském svazu a společnost byla silně prosovětská. ! ! ! Původní systém mnoha politických stran byl zredukován, takže nakonec existovaly v českých zemích jen čtyři levicové a středové strany. Z nich nejsilnější byla komunistická, jejíž vůdce Klement Gottwald se po volbách 1946 stal předsedou vlády. Komunisté začali provádět reformy, které zemi přiblížily k odstranění soukromého vlastnictví a zajištění monopolu moci. Už v říjnu 1945 byly znárodněny velké průmyslové podniky, banky a pojišťovny. K 1. březnu 1947 bylo znárodněno více než 3000 podniků, v nichž pracovalo 61 % zaměstnanců průmyslu.[33] Také v zemědělství došlo v tomto období k velkým vlastnickým změnám, když byly provedeny dvě pozemkové reformy. Třetí, která byla v té době už plánovaná, byla uskutečněna až po únoru 1948…..
  Dále komunistický režim: http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_%C4%8Ceska#Komunistick.C3.BD_re.C5.BEim_.28do_roku_1989.29
  A okupace 1968: http://tinyurl.com/pm7u7fk

  A komunistický převrat: http://tinyurl.com/pcsesjx

  http://tinyurl.com/oj5bqva – Zde se dozvíme, že: „Již během války, za podpory SSSR a vzorové Všesvazové komunistické strany – bolševiků (VKS(b)) se připravovala k převzetí moci a likvidaci demokracie v Československu.“ … a dočteme se i co to byly lidové milice.

  Tak co to prosím, podle autora článku, je jiného, než konzistentní příprava ovládnutí cizího území s následnou vojenskou okupací? Jestli zde byla faktická vojenská okupace od roku 1968 nebo to do té doby běželo tvrdě a konzistentně pod řízením „Sovětských poradců“ (např. zde http://tinyurl.com/6k983z7) je jen slovíčkaření. Zatím jsem nikde nečetl, jak autor článku tvrdí, nic o tomto: „Vzpomeňme jen kolik komentátorů se nás snaží přesvědčit, že osvobození roku 1945 rudou armádou bylo ve skutečnosti ruskou okupací.“ – Ale jako 40-letý, pamětliv vyprávění prarodičů i rodičů i svých zážitků ze 70. a 80. let ani nepotřebuji, aby mi v tomto ohledu někdo něco vysvětloval nebo překrucoval. Jako okupaci, ať již ve stádiu tvrdé konzistentní přípravy sféry vlivu, jejího řízení či následně přítomnost okupačních vojsk jako vyvrcholení mnohaletého Kremlem řízeného vývoje, to celé vnímám i bez komentářů! Navíc si pamatuji ty bludy, kterými nás o konci IIWW a poválečném vývoji krmili v 80. letech na základní škole, na to, jak si spolužačka troufla při nahlašování třídnímu předem, s jakou složkou (zájmové kroužky, Pionýr, …) půjde do prvomájového průvodu říci, že nepůjde, že se jí nechce a co potom následovalo za demonstrativní tyjátr! Tak prosím, najděte si jiný příklad. Děkuji.

 3. trouba 10/06/2015 - 23:50 at 23:50

  Na rozdíl od Budo jsem byl v r. 1968 dospělý a tak uvedu něco pro rozhořčené ignoranty historie:
  1. Rozdělení Evropy bylo dohodnuto v Jaltě.
  2. Roosevelt na Jaltě prosazoval proti vůli Churchilla postoupení střední a východní Evropy Stalinovi.
  3. Západ nás vydal již podruhé v jednom desetiletí do rukou diktátora.
  4. Volby v roce 1946 byly rozhodně svobodné a vyhráli je zcela spravedlivě komunisté. Rudá armáda opustila ČSR již na podzim 1945.
  5. Cestu k Únoru otevřela hašteřivost stran Hradu, Benešova neschopnost a prodejnost Sociální demokracie.
  6. Pro srovnání v Rakousku byla Rudá armáda až do roku 1955 a přesto se nepodařilo SSSR dosáhnout vítězství komunistů ani s pomocí 2000 milicionářů. Z toho je vidět, že to nebylo o vlivu SSSR, ale o obyvatelstvu. Zdejší hrdinové umí kopat do mrtvol, střílet civilisty a po nocích znásilňovat. Nejraději se však prodají prvnímu kdo něco slíbí. Historickým předobrazem by mohl být Svatopluk, který zajal Rostislava a vydal ho Frankům, aby si zajistil jejich přízeň a svůj prospěch.
  7. První komunistický stát byl založen za západní peníze, prozápadním agentem vyškoleným v Německu.
  8. Komunismus není Ruský vynález, ale byl do Ruska exportován západem jako beranidlo na cara.
  9. Okupace roku 1968 byla především o potřebě dostat sovětská vojska k hranicím NATO. Novotný totiž neustále odmítal dislokaci sovětů na našem území.

  Obě mocnosti (SSSR a USA) se navzájem snažily o zvětšení sféry svého vlivu. Na druhou stranu bylo vše jasně dáno a nikoho nenapadlo posouvat hranice NATO na východ nebo hranice Varšavské smlouvy na západ. Oběma stranám bylo jasné, že by následovalo zaručené vzájemné zničení.
  Dnes bohužel jsou na světě blbci, co si myslí, že by mohli jadernou válku vyhrát a vládnout celému světu. Tak byl kuriózně v době tuhé Studené války svět bezpečnější než dnes.

  PS: Putin se oficiálně omluvil za sovětskou okupaci v roce 1968

  • rex 12/06/2015 - 00:42 at 00:42

   Ano souhlasím , správně napsaná reakce , mimochodem na svobodných novinkách je také takový trouba jako Budo tuším že je to Robert Janéz který vše napadá a každého osočuje.
   Jen bych doplnil rsp. napsal fakta tak jak jsou zaznamenána a ne které si účelově Budo dle
   své potřeby upravil. Jsem z Plzně a vím od svého děda , že Plzeň neosvobodila USA armáda
   ale město osvobodily RG ( revoluční gardy) , kdy 3 dny před příjezdem USA armády byla Plzeň
   pod, novým vedení města, které donutilo Němce v zast. Gen. Majevského kapitulaci podepsat
   a opustit město . Do příjezdu USA armády se soustředilo na 2,5 tisíce dobrovolníků kteří
   chtěli pomoci Praze při povstání . Avšak USA armáda po svém příjezdu do města tyto dobrovolníky odzbrojila a zakázala a zakázala jim odejet do Prahy a pomoci ji . A dalších
   zajímavostí se dá dočíst v kronice města či spisů tehdejších RG.
   Co bylo se již nezmění , můžeme ovlivnit jen přítomnost a budoucnost , proto nebuďme ovcemi této společnosti , buďme sami sebou , mějme svoji hrdost a nelezme do zadku
   západu ani východu , Jen tak si nás budou naše děti vážit a sousedé respektovat.

   • budo 12/06/2015 - 08:07 at 08:07

    rex: trouba jste spis vy sam, kdyz mate potrebu misto uvadeni nazoru na historiske udalosti poustet se do osobnich utoku. Uz i vas nick nasvedcuje faktu, ze si nejakym zpusobem potrebujete dohanet cosi, co vasemu egu chybi. Vas predchudce ve vlakne alespon slusne (a pro mne zajimave, napr. bod 8) polozil na stul fakta / tvrzeni. Rad bych jej pozadal o doplneni zdroje k bodu 8. Zajima mne to. A dekuji. ….. vy ale, pane s prezdivkou rex, prosim zvazte, zda chcete komunikovat jako nekdo ze IV. cenove nebo jako slusny clovek.

    • rex 14/06/2015 - 21:33 at 21:33

     vážený budo jen krátce,
     každý je zodpovědný za své činy a to třeba formou mluvenou či psanou.
     Každá akce vyvolává reakci tzn. že Váš komentář který obsahoval řadu
     slušně řešené nepřesností byl akcí, mé pochválení za toto Vaše dílo
     bylo reakcí . Pokud moje pochválení je z Vaší strany bráno záporně
     je to jen Váš problém . Příště než napíšete opět nějaký dojemný a věcný
     komentář, tak si raději zajistěte opravdu pravdivé podklady ( nejen žvásty
     z wikipedie ) aby jste se předem vyvaroval možná dalšího pochválení
     jako korunovanej trou…..a . Co se týče mého údajně neslušného
     komunikování , je tato má komunikace bezpochyby v rámci běžných pravidel .
     S přáním pěkného nedělního večera.
     Rex

     • budo 14/06/2015 - 22:42 at 22:42

      vy jste ale řádně trapný zakomplexovaný ubožáček

      • rex 21/06/2015 - 05:42 at 05:42

       děkuji,jste opravdu inteligent

 4. trouba 12/06/2015 - 17:59 at 17:59

  Budo; k odstavci 8:
  Pokud vynecháme pokus o křesťanský komunismus od husitů v Táboře a francouzskou komunu, dostaneme k otcům zakladatelům moderního komunismu. Karel Marx a Friedrich Engels byli osobní přátelé a společně se věnovali otázkám sociálního postavení dělníků a posthegelovské filozofii. První dílo na téma komunismus vytvořil a vydal v letech 1845 až 1848 Engels pod názvem „Zásady komunismu“. Později bylo dílko přetaveno do a publikováno pod názvem „Komunistický manifest.“ První internacionála byla založena v Londýně a Engels v ní měl vliv, i když nemohl být ve vedení. Základní myšleny komunismu byly tedy formovány německou filozofií a anglickým utopickým socialismem a idejemi angl. chartistů. Během Velké války se ukázalo, že Německo není schopné porazit vojensky slabé Rusko. Císařský generální štáb zvážil možnost podpory vnitřního rozvratu carského Ruska a vyhlédl si profesionálního revolucionáře z dobré rodiny V.I.Lenina, který čile cestoval po Evropě ve snaze získat podporu pro svržení carského režimu. Lenin byl vzdělaný – studoval Hegela, Marxovi a Engelsovi spisy a pod vlivem učení komunismu usiloval o osvobození dělníků. Německé generalitě se hodil a proto prostřednictvím Lazaroviče dostal Lenin pro svoji revoluční činnost v Rusku příspěvky od Berlínského ministerstva financí. Abych se moc nevykecával. Pak následovala slavná cesta v zapečetěném vagónu s milióny ze Švýcarska přes Švédsko do Ruska. Vagón měl diplomatickou imunitu a přes uzemí Německa ho doprovázela jednotka císařské armády. První revoluci „ukradla“ buržoazie a tak Lenin musel uspořádat druhou s cílem svrhnout buržoazní vládu. Podpora lenina měla jdenu podmínku, že v případě úspěchu revoluce zastaví válku na východní frontě. To splnil v Dekretu o míru.
  Čili v kostce:
  Zásady komunismu zformulovali západní filozofové Marx a Engels.
  Ideově se myšlenky komunismu opíraly o Hegela, angl. chartisty a angl. utopický socialismus
  Internacionála byla založena v Londýně.
  Revoluce v Rusku byla financována a podporována západními zeměmi.
  Jejím primárním cílem bylo vojenské ochromení Ruska jako účastníka Velké války.
  Nepokoje v carském Rusku (koncem 19. stol.) měly především charakter boje proti feudálnímu uspořádání společnosti a jen marginálně se v nich odráželi snahy podepřené západním komunistickým myšlením.
  Samozřejmě nejde o vyčerpávající výklad, ale spíše o naznačení faktů, které se obvykle neventilují
  Geograficky lze za místo vzniku komunismu označit Německo a Anglii. Šlo o země v rozvinutým průmyslem a početnou dělnickou třídou. Rusko v té době bylo spíše feudální stát s minimálním průmyslem a početně nevýznamnou dělnickou třídou – tedy o stát bez potřebných společenských předpokladů pro vznik vlastního komunistického hnutí.

 5. trouba 12/06/2015 - 20:08 at 20:08

  PS: Ještě bych doplnit pro dokreslení historických souvislostí, že „železný“ kancléř Otto v. Bismarck slyšel na volání po sociální spravedlnosti v Německu a v roce 1889 byl na jeho naléhání schválen zákon o všeobecném sociálním pojištění. Tímto zákonem se Německo stalo průkopníkem v prosazování socialistických myšlenek v západní průmyslové společnosti a kancléř je ve své domovině označován jako „der weiße Revolutionär“.

  • budo 14/06/2015 - 22:59 at 22:59

   Slušné, věcné. Děkuji.

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna *

Top