Neonacisté v Rusku? Nic výjimečného, ukazuje Ilja Falkovskij

Neonacisté v Rusku? Nic výjimečného, ukazuje Ilja Falkovskij

Recenze knihy Ilja Falkovskij: Neviditelné vraždyAutor přibližuje jednu z temných kapitol současného Ruska, a to neonacistickou scénu a její oběti. Obsah publikace tvoří výpovědí pachatelů a svědků formou přepisů soudních protokolů pořízených v průběhu trestního řízení. V Rusku se zformovaly neonacistické skupiny, jejichž cílem je zastrašit a vyhnat z území Ruska všechny osoby neslovanského původu. Cílem těchto sil je vytvoření Velikého Ruska bez jakýchkoliv cizinců s tím, že podniky cizinců mají být znárodněny. Redaktory v médiích mohou být jen Rusové. Imigranti mohou žít pouze ve zvláštních táborech bez možnosti volného pohybu. Je třeba dodat, že těmi imigranti jsou zde příchozí z bývalých sovětských republik, tedy obvykle obyvatelé původně jedné země.

Jako řešení problémů navrhují neonacisté pouliční teror a ten uvádějí do praxe tím, že napadnou, zmlátí a ubijí k smrti náhodně vybrané cizince neslovanského vzhledu. Někdy se spletou a zabijí i Rusa, což si následně hravě odůvodní jako bojové ztráty, ke kterým občas nevyhnutelně dochází. Zavraždí rovněž příslušníky antifašistického hnutí. Rozčtvrtili dokonce i člena vlastní bandy, který proti nim svědčil.

Výpovědi svědků ukazují, že oběti byly naprosto nekonfliktní spořádání obyvatelé, často při své cestě k domovu, kam už nedorazili. U výpovědi svědků překvapí relativně velká míra netečnosti, často se zmůžou pouze na zavolání záchranky a někdy ani to ne. První pomoc dorazí obvykle v době, kdy už oběť je spolehlivě mrtvá, i když neonacisté často své oběti zavraždili rovnou, nejčastěji po útoku nožem do krku, anebo oběti zemřely záhy po napadení, jelikož jim pachatelé způsobili zranění neslučitelná s životem. O jednom z útočníků napsala Komsomolská pravda, že „běhal kros a denně pět hodin trénoval bodnutí do krční tepny.“ I když policie vyšetřovala tyto zločiny a vrazi skončili před soudem, jedna z obětí např. strávila posledních 25 minut života na policejní stanici, kde jen čekala, zda přece jeden nepřijede lékař. Osobně policisté žádnou pomoc oběti neposkytli.

Ačkoliv Putin si nepochybně pěstuje kult silného vůdce a vládne tvrdou rukou, neonacisté ho neuznávají, současnou vládu odsuzují a vzhlížejí se výhradně k Třetí říši.

Z výpovědi obžalovaného Appolonova: „Moc v Rusku je absolutně protiruská a protinárodní. Všichni, kdo jsou u moci, mám na mysli nejen vedení země, ale i všechny „mocné“, dělají sionistickou politiku, jak známo. Všichni vidíme obrovskou převahu imigrantů, podvrh našeho kulturního dědictví. Všichni imigranti se pokoušejí vnucovat nám vlastní kulturu: opilství, narkomanii, absenci morálky, norem, představ. V dětství jsme měli strach před učiteli a doktory. Vyrostli jsme, ale strach nám zůstal. V roli učitelů vystupují soudci, v roli injekcí od doktorů obušky jednotek zvláštního nasazení, které mlátí ty, kdo neuvažují tak, jak se má. Takovým tempem ruský národ brzy přestane existovat a Rusko bude rozděleno mezi Čínu a Asii.“

Appolonov pochází z rodiny lékařky a inženýra konstruktéra. Před soudem prohlásil, že vyrůstal v atmosféře lásky, péče a vzájemné úcty. Nikdo v rodině nekouřil. V rodině nebyly žádné konflikty.  Tento velmi harmonicky vychovaný člověk se přesto hlásí k naprosto obludným názorům: „Právo na život mají jen bílí lidé, kteří žijí zdravě, kteří prokázali své právo na život v boji s nebílými rasami.“ Výslovně prohlašuje, že svými činy chtěl způsobit destabilizaci v Rusku, protože jedině přijatelný je pro něj stát obdobný třetí říši.

Neviditelné vraždy jsou pohnutým a poněkud děsivým čtením o chladnokrevných vraždách. Neonacisté nemají žádný respekt k lidskému životu a používání teroru považují za naprosto adekvátní prostředek k dosažení svých cílů.


O autorovi

Další články

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna *

Top