Morální dekadence 21. století nebo přijmutí lidské přirozenosti?

Morální dekadence 21. století nebo přijmutí lidské přirozenosti?

Je  dnešní  morální svoboda osvobozujícím aspektem lidského chování, evolučním procesem myšlení nebo cestou do pekel? Je sexuální otevřenost a veřejná tolerance k ní způsobena ztrátou víry? Je morální úpadek, jež se začíná dostávat do našeho povědomí přirozený? V úvodu je člověk symbolicky přirovnán k Bohu přesně tak, jak to bylo popsáno ve Starém Zákoně a je proto úplně irelevantní, jestli jste křesťan, vyznavač Islámu, žid či ateista – Slova Bůh, božské apod. jsou myšlena především symbolicky a nekladou si za účel být striktně brána jako křesťanská a jsou proto psána kurzívou.

Morální dekadence 21. Století nebo postupné veřejné přijímání lidské přirozenosti?

[dekadenci – v tomto kontextu – vyjadřuji čistě jako morální úpadek v porovnání s dřívější všeobecně přijímanou a uznávanou mravností, nikoli jako morální úpadek závislý na kritériu otevřenosti společnosti – tudíž nechápu dekadenci zde jako něco, co dnešní společnost odsuzuje, ale vlastně jako něco, co společnost až do nedávna odsuzovala. Stejně tak – v tomto kontextu – jako alternativní konkrétnější definici ega = kompromis]


„Bůh stvořil
 člověka, aby byl jeho obrazemstvořil ho, aby byl Božím obrazem, jako muže a ženu je stvořil“ (Bible – Gn 1,27)

Podle anarchokapitalsmu končí svoboda jednoho jedince tam, kde začíná svoboda druhého. Základní idea Anarchismu je, jak se nejspíš shodneme, idea sice pěkná, ale jen těžko realizovatelná (minimálně u společnosti dnešně myslících lidí). Pokud Bůh tedy stvořil člověka, elementární částici společnosti, ke své vlastní božské podobě, měla by být i sama společnost, tvořená božskými elementárními částicemi, logicky božská. A jako božská by nepotřebovala kontrolu (Pokud se nevzdálíme od dogmat a zůstaneme u toho, že Bůh je sám o sobě nekontrolovatelná autorita, jež nepotřebuje nikoho nad sebou.), protože by se jednoduše choval božsky každý článek. Božská – pokud připustíme, že Adam zůstal nadále obrazem božím i po pozření jablka Vědění. Pokud si tento fakt nepřipustíme, přepadne nás oprávněně názor, že božství je v nevědomosti a dnešní společnost tudíž není a nemůže být božská právě díky vědění, jíž dominuje. Tomuto argumentu proti vysvětlení morální dekadence společnosti jako božské podstaty – tudíž věci zcela přirozené a správné – odporuje paradox, že stejně jako Adamovi mohl Bůh vymývat mozek v Rajské zahradě, nám dnes vymývají mozky jiní Bohové, v podobě obyčejných masmédií, reklam a různých propagand. Žijeme tudíž v nevědomí = božské, či-li správné společnosti?

Nastává zde pak ještě jedna otázka ohledně začínající a končící svobody. Dnes si nejspíš neumíme představit situaci, že by nebyla třeba někoho vyššího (diplomatů, kteří sepíšou ústavu, zákony a morálních kazatelů, kteří nám řeknou, co je zlé a co dobré), aby vymezil hranice mezi svobodou jednoho a druhého. Protože pokud se přeneseme přes morálku, omezující naše prvotní primární tužby, povrchně můžeme prohlásit, že moje svoboda se nikterak neomezuje. K tomu se ale vrátím v jiném článku, teď bych chtěl dostát nadpisu.

Co si vlastně pod pojmem morální dekadence představit? Byť spousta konspirativních myslitelů bude namítat, že nežijeme ve svobodné zemi a svoboda slova je mýtus, v evropské historii ještě neexistovala tak obrovská svoboda, jakou panují dnešní demokratické společnosti (vyjma snad rozkvětu antického Řecka, ve kterém se však mj. také „rozvinula“ homosexualita – resp. bisexualita). Díky omezujícím režimům a diktátorským vládám se do paměti lidí vžila poslušnost kontrolovaná skrze konzervativní pranostiky, které postupně docílily skoro dogmatického charakteru a společnost tak v dřívějších – literárně nazvaných dekadentních – dobách na přelomu 19. století, nebo nedávného minulého režimu odsuzovala jakýkoli projev individuality a vlastní božské svobody a podstaty, ať už se jednalo o lidskou krutost a nechutnost napsanou na papíře, sexuální perverzi nakreslenou na plátno nebo veřejné přiznání k homosexualitě. Dnes již toto však neplatí. Společnost je mnohem více „zkažená“, otevřená a diskutabilnější k dříve veřejně neprobíraným tématům drog, nezávazného sexu, homosexuality, různých deviací a úchylek, satanismu a jiné víry, feminismu, transsexuality apod. Otázka tedy zní, zdali toto chování, ke kterému se – závisle na otevřenosti společnosti – hlásí stále více lidí, je člověku zcela přirozené, nebo je způsobeno tolerantností, svobodou a především morální nepřísnosti a ztracením víry v dnešním moderním světě.

Někdo to zažil, jiný slyšel z vyprávění babiček. Sex před svatbou byl ještě donedávna tabu, stejně tak jako jiná než „přirozená“ sexuální orientace, pochybování o morálních hodnotách, kritika víry apod. V lepší případě byste byli odsouzeni společností pouze za rebelství a zůstali by jste opovrhováni, kritizováni a nepochopeni. Z historie ale víme, že mladší generace kritizuje tu starší, a jak je známo – historie se ráda opakuje. Nebýt těchto zlomových opovržení předešlého systému, řádu, filozofie, názorů, prokázaných „faktů“ a životního stylu, zastavila by se – laicky nazvaná – evoluce myšlení a dneska bychom třeba ještě stále věřili, že Země je plochá, pálili bychom čarodějnice či zavrhovali industriální rozvoj a urbanizaci s ním spojenou a tudíž stále žili na venkově a o motorovém vozidle a cestách do vesmíru bychom si mohli nechat zdát tak leda ve Verneho románech. Je tedy dnešní stav společnosti přirozeným stupněm evolučního myšlení? Možná… Je tedy lidstvo připraveno přijmout nejenom morální volnost, ale i život bez víry? Je člověk ochoten odtrhnout se od vydělávajících institucí na hříchy a přijmout těžký život ateisty, ke kterému se hlásí stále více lidí? (A je ateismus správný…? je víra důležitá?… o tom zase jindy) Nikoliv. Svědčí o tom enormní nárůst počtu sekt a fanatikům k nim spojených. Svědčí o tom pochybování o smyslu života, pocit zbytečnosti a utápění se v depresích moderně smýšlejících lidí. Právě tento aspekt popsal psycholog Thomas Moore (15 let byl knězem) jako nemoc 21. století.

Na druhou stranu, lidská krutost, vražednost, nenávist, sexuální perverze, apod. jsou vlastnosti lidskému pokolení ne úplně cizí. Již v kolébce lidské rasy platil zákon „silnější přežije“. Dále pak Chamurapiho zákoník. Biblistické oko za oko, zub za zub. Naturalistické pojetí umění ve formě zabíjení v římském Koloseu. Geneticky vložená promiskuita byla potlečna teprve křesťanskými vizionáři před dvěma tisíci lety a ve spoustě primitivnějších kmenů funguje nadále. Je toho mnohem více a ruku na srdce, kdo nepocítil nikdy příjemný pocit vítězství a pokoření někoho nenáviděného? Kdo nikdy nezatoužil použít manuální sílu k prosazení svého názoru? Kdo nikdy nepřemýšlel nad odcizením věci pouze pro vlastní potřebu? Kdo si radši nekoupil hamburger než by poslal dms na pomoc hladovějícím dětem v Africe? Ať si pseudohumanisti říkají co chtějí, geneticky nám bylo dáno rozmnožit svůj rod – uplatnit tak sexuální libido, jež může za veškeré naše chování popsané Freudem – a přežít. Morálka nám na druhou stranu neustále atakuje svědomí a nutí nás k humanistickým a zdánlivě heroickým činům, které však většinou nezmění vůbec nic. Proto nám nebylo od Boha dáno do vínku pomáhat na náš vlastní úkor? Proto náš ID (pudy), EGO (kompromis) a SUPEREGO (mravní normy) vedou neustálý souboj? Proto na nás tlačí morálka a ovládá každé naše rozhodnutí? Je to dobře? Existují vyšší cíle postavené nad primitivní primární potřeby?

Slovo závěrem. Nabízí se několik možností odpovědi na nastolenou provokativní otázku a nehodlám upředňostňovat ani jednu z nich:

1) Morální dekadence neexistuje, všechno je pouze evoluční vývoj našeho myšlení

2) Stav naší společnosti je správný a přirozený, celou svou dobu byl však utlačován a frustrován pseudohumanisty, morálkou a náboženstvím, snažících se jednoduše ovládat masy.

3) Žádné změny v mravních hodnotách společnosti neexistují, nic se nezměnilo a vše je neustále v téměř stejných normách

4) Morální dekadence existuje a je způsobena ztrátou víry a vyšších hodnot a tím pádem i ztrátou smyslu života

5) Morální dekadence existuje a je způsobena svobodou a tolerantností, člověk není v jádru hodný

 


O autorovi

Další články

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna *

Breaking news

25.7  16:18 - Verizon u cíle: Yahoo bude převzato

Yahoo-šéfová Marissa Mayer

Více jak 20 let od založení stojí internetový pionýr definitivně před ztrátou své samostatnosti. Telekom gigant Verizon převezme Yahoo, podle informací z médií, za ca. 5 miliard dolarů.

  15:00 - IOC rozhodlo: Být u toho znamená všechno

IOC-Prezident Thomas Bach (vlevo) a Vladimir Putin

Přestože byl státem pdporovaný doping v Rusku prokázán tak smí ruský tým v Rio de Janeiro startovat. Ukazuje to že ruský vliv na IOC je ohromný. Whistleblowerin Julia Stepanowa, která to všechno práskla, je z účasti vyloučena. Bude se muset odstěhovat a Rusko už nebude nikdy reprezentovat. S výsledkem se dalo počítat a překvapení se nekonalo.

  13:15 - Americká vláda chce stanice, které dobijí elektromobil za 10 minut

Dobíjecí stanice Tesla

Elektromobil je jeden velký problém. Vlastně je to shluk mnoha malých problémů. Třeba s dobíjecími stanicemi, kterých je málo a nedobíjí dostatečně rychle. To ví i americká vláda a zavázala se, že bude za vládní peníze podporovat projekty na rychlejší dobíjení. V Evropě se vedle chybějícího nadšení k elektro-mobilitě potýkáme se samými problémy s nedostatkem nabíjecích stanic.

  12:00 - V Íránu zničili sto tisíc satelitních antén

Íránské úřady nechaly zničit 100 000 satelitních antén, které byly zabaveny občanům. Informovala o tom agentura AFP. V Íránu je příjem satelitních televizních kanálů zakázán a pokutován, zákaz se ale všeobecně porušuje. „Většina satelitních kanálů oslabuje rodinné základy a u dětí ohrožuje školní docházku. Průzkumy ukazují, že děti, které takovou televizi sledují, jsou nezdvořilé ve škole i vůči rodičům.“

  11:05 - „Desaster“: Trump uvažuje o vystoupení z WTO

US-Kandidát na prezidenta Donald Trump

Volný obchod patřil desetiletí z republikánské víře. Ne ale pro Donalda Trumpa: Jako budoucí US-prezident by z organizace volného obchodu (WTO) eventuálně vystoupil. Jako důvod uvedl že volný obchod je desasterem pro státy které jsou členem WTO.

  10:16 - Z lomu ČSA má odejít 1769 lidí

Premiéra Bohuslava Sobotku čeká na jednání vlády těžký boj s koaličními partnery o příspěvek severočeským horníkům. O práci v souvislosti s útlumem těžby, na jehož začátku stálo rozhodnutí vlády o neprolomení limitů na zdejším lomu ČSA, by tu během dalších pěti let mělo přijít 1769 zaměstnanců.

  9:32 - Výbuch v německém Ansbachu zranil dvanáct lidí

Atentátník se zabil v Ansbachu

Neúspěšný žadatel o azyl ze Sýrie (27) zemřel poté, co v bavorském Ansbachu v neděli večer odpálil výbušninu. Při explozi bylo zraněno 12 lidí. Podle policie jsou tři z nich ve vážném stavu.

24.7  18:00 - Sedm let bez Čechů nebo Poláků? V EU se rodí plán brexitu

Plakát, který před referendem Brity nabádal k Brexitu

Velká Británie by mohla po vystoupení z EU zůstat součástí jednotného evropského trhu, a přitom by se jí až na sedm let netýkalo pravidlo o volném pohybu pracovních sil. Takový je alespoň plán probíraný v evropských metropolích. V praxi by to znamenalo, že ne každý Čech by směl přijít do Británie za prací jako dosud. Informaci přinesl list The Guardian s odkazem na přední zdroje na britské i unijní straně.

  16:42 - Silné bouřky postihnou celé území ČR, budou doprovázeny přívalovými dešti

V teplém a vlhkém počasí se v neděli odpoledne na jihu Moravy, v západních a jižních Čechách budou místy vytvářet bouřky. Ty mohou být provázeny přívalovým deštěm. Výstrahu v neděli vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

  15:00 - V Brazílii se pokusili ukrást olympijskou pochodeň

V brazilském městě Guarulhos nedaleko Sao Paula se neznámý muž pokusil ukrást pochodeň s olympijským ohněm. Štafetu však díky pohotovému zásahu bezpečnostní služby narušil jen na několik vteřin a byl zadržen policií.

  13:12 - Na Frýdecko-Místecku se zranilo hned pět cyklistů

Pět zraněných cyklistů na Frýdecko-Místecku museli v sobotu během devíti hodin ošetřit moravskoslezští záchranáři. Ve třech případech si lidé po pádu z kola poranili hlavu. Moravskoslezští záchranáři v týž den vyjížděli také ke dvěma topícím se mužům. Jeden je v kritickém a druhý ve vážném stavu.

  12:00 - Žaloby o miliardové pozemky církev většinou nestáhne

Slib biskupů, že katolická církev stáhne žaloby podané na kraje, má právní háček. Podle zjištění Práva nelze očekávat, že církevní subjekty stáhnou všech svých 116 žalob, jak v to doufají hejtmani, nýbrž sotva polovinu.

  11:01 - Sebeakceptance: Smím žít jak já chci!

Sebeakceptance: Milovat své tělo jaké je

Příliš tlustá, plnoštíhlá, tmavá? V USA dělají „Body-aktivisté“ reklamu jak milovat svoje tělo jaké je. Ale jde to vůbec? Ano, je to možné, ale je to i těžké.

  10:23 - Mnichovský střelec vyhrožoval spolužákům smrtí už před pár měsíci

Lidé před mnichovskou Olympií oplakávají oběti střelby.

Osmnáctiletý Ali David Sonboly, který v pátek v Mnichově zastřelil devět převážně mladých lidí, se v minulosti opakovaně choval hrubě a vyhrožoval okolí smrtí. Spolužáky byl odstrkován. Jeden ze svědků také pro stanici NBC News vylíčil, jak mu jedna z obětí zemřela na ulici v náruči.

  9:40 - Na Rokycansku zemřela osmadvacetiletá řidička

Nedaleko Příkosic na Rokycansku zemřela v neděli ráno při nehodě mladá řidička. Havarovala tam před 6:00 s osobním automobilem Audi A4, řekla policejní mluvčí Martina Korandová.

23.7  20:00 - Je svět obrácený naruby? Nebo vyvrácený z pantů?

Olympijské nákupní centrum Mnichov

Násilnosti v Nice, Würzburgu a nyní v Mnichově. V Turecku skončila demokracie. Podle WHO není virus Zika nebezpečný – i když sportovci ruší účast na olympijských hrách. A: Donald Trump neví nic o světě. To je tragická bilance posledních dvou týdnů na skutecnosti.cz.

  19:32 - Nový jednorázový kapesní test na infarkt stojí 370 korun

Ilustrační znázornění infarktu

Až donedávna mohla být diagnóza akutního infarktu myokardu provedena pouze v nemocnicích s určitým vybavením, takže bylo obtížné splnit cíl včasné diagnózy a včasné léčby, zvláště když pacienti jsou na předměstí nebo ve vzdálenějších oblastech. Přitom klíčem ke zlehčení následků a snížení úmrtnosti je diagnostikovat a zahájit léčbu co nejdříve. Teď je k dispozici ale test na infarkt. Stojí 370 korun a lze ho zakoupit v lékárně..

  18:57 - Kvalifikace Formule-1 v Mad’arsku: Rosberg startuje z pole-position

Nico Rosberg

Přes chaotický průběh tréningu v Budapešti: Nico Rosberg startuje velkou cenu Mad’arska z prvního místa. Tréning musel být vzhledem ke špatnému počasí několikrát odložen. Jeho stájový kolega Hamilton začíná z druhé pozice, Sebastian Vettel na Ferrari až z pátého místa.

  18:27 - V Čechách hrozí silné bouřky a přívalový déšť

Ilustrační foto Ondřej Kořínek

V jižních a západních Čechách hrozí od sobotního odpoledne silné bouřky. Výstraha se vztahuje i na neděli. Bouřky bude doprovázet přívalový déšť ojediněle s úhrny kolem 40 mm. Potoky a říčky se mohou rozvodnit.

  18:00 - Bratislavskou Petržalku vyděsila střelba

V bratislavské čtvrti Petržalka se v sobotu střílelo. Policejní mluvčí Lucia Miháliková uvedla, že byl zadržen 22letý muž. Nikdo nebyl zraněn. Muž střílel pouze z plynové pistole, jako stříleli děti v minulosti „poplašñákem“. Lidé jsou prostě přespříliš vystrašení.

  13:15 - Evropa a Turecko: Strach z Erdogana a z Putina

Zakladatel státu Atatürk a prezident Erdogan

EU by mohla přerušit jednání o vstupu Turecka do EU a současně zmrazit miliardovou pomoc. Ale v Bruselu mají z tohoto kroku strach – bojí se reakce ze strany Erdogana. Jaká politika se praktikuje je vidět i na straně IOC – i zde mají strach z reakce prezidenta Putina v případě vyloučení ruských sportovců z OH.

  12:00 - Václav Klaus ml. vyzval k opuštění Evropské unie

Expert na školství ODS Václav Klaus ml. vyzval ve světle vražedného útoku v Mnichově k opuštění Evropské unie. Vysloužil si za to kritiku předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska.

  11:26 - Levitující přechod pro chodce vzbudil na Slovensku pozdvižení

"Třírozměrný" přechod má zvýšit bezpečnost chodců.

Ve městě Čadca na severu Slovenska překvapí řidiče levitující třírozměrná zebra. Přechod pro chodce umělci namalovali tak, že na první pohled vypadá, jak by se vznášel nad silnicí. Dílo u našich východních sousedů vzbudilo značnou pozornost.

  11:05 - Vrah z Mnichova byl syn taxikáře

Místo činu atentátu v Mnichově

Mladík, který v Mnichově zastřelil devět lidí, byl Ali Sonboly, syn taxikáře s německým a íránským občanstvím, který pracoval v obchodě. Sousedi o něm řekli, že to byl klidný typ. Policie nezná jeho motiv, prověřuje ale spojitost s falešnou nabídkou na Facebooku, že v restauraci McDonald’s, kde střílel, se v tu dobu bude podávat jídlo zdarma. Svědkové vypověděli, že mladík volal Allahu akbar (Bůh je veliký), ale také to, že je Němec. Češi mezi oběťmi nejsou.

22.7  20:00 - Rok po tragédii: Nové záběry z nehody Pendolina ve Studénce

Pendolino se srazilo s kamiónem

Přesně po roce od tragické nehody na železničním přejezdu ve Studénce, kterou způsobil řidič polského kamiónu, zveřejnili hasiči videonahrávku ze záchranné akce. Nehoda si vyžádala tři mrtvé a dvanáct zraněných. V současné době se uvažuje o tom, že železniční přejezd bude zrušen a pod důležitým koridorem spojujícím Ostravu se střední Moravou bude vybudován podjezd.

  19:06 - Erdogan nechal zavřít dva piloty

Sestřelené ruské letadlo (24.11.2015)

Rusko-Turecké vztahy se překvapivě rychle zlepšují – přitom sestřelilo Turecko ruské bojové letadlo. Erdogan nyní sdělil že nechal zavřít turecké piloty do vězení. Údajně měli zájem na zhoršení vztahů s Ruskem.

  18:00 - Na EasyJet a Ryanair si stěžuje nejvíc lidí

Na aerolinky EasyJet a Ryanair si stěžovalo v první půlce roku 2016 nejvíce lidí.

Na EasyJet si ze všech britských aerolinií stěžuje nejvíce lidí. Vyplynulo to z interních statistik společnosti EUclaim. Ta poskytuje pasažérům informace o možné finanční kompenzaci za zpoždění letů, problémy s nimi spojené i řeší. V databázi společnosti se za první polovinu roku nashromáždilo přes 5641 stížností právě na EasyJet. Druhé místo obsadily aerolinky Ryanair se 4781 stížnostmi. Informoval o tom Daily Mail.

  17:03 - Formule 1: Nico Rosberg prodloužil u Mercedesů

Nico Rosberg

Boj dvou gigantů bude s Lewis Hamiltonem pokračovat: Nico Rosberg prodloužil smlouvu se stájí Mercedes. Němec leží v aktuálním hodnocení těsně před svým týmovým kolegou na prvním místě.

  16:16 - Venezuela: McDonald’s chybí žemle pro Big Mac

Big Mac od McDonald's

Hospodářská krize ve Venezuele se dotýká i velkých amerických korporací: McDonald’s odstranil Big Mac z jídelníčku. Zřejmě chybí dodavatel pro žemle. Pro McDonald jistě ohromná katastrofa?

  15:00 - Dreamliner a Jumbo má problémy: Boeing musí odepsat miliardy

Boeing 787 Dreamliner

Kvůli problémům se třemi modely musí firma Boeing korigovat bilanci. Obvzláště problematický je dálkový letoun Dreamliner. K tomu ještě slabá poptávka pro Jumbo-Jet 747-8 a zpoždění s dodávkami tankovacího letadla KC-46 pro americkou armádu. Výše ztrát se pohybuje kolem dvou miliard dolarů – akcie Boeingu ztratila jedno procento hodnoty.

Top