Exkluzivně: Jak to vidí významný velkopodnikatel ing. Zbyněk Frolík?

Exkluzivně: Jak to vidí významný velkopodnikatel ing. Zbyněk Frolík?

Napínavá politická situace v České republice a nová vláda na obzoru nás inspirovala položit několik otázek jednomu z nejvýznamnějších českých podnikatelů.

Ing. Zbyněk Frolík je zakladatel, jednatel a generální ředitel společnosti LINET spol. s.r.o., která je absolutní špičkou na českém trhu a patří ke čtyřem největším výrobcům nemocničních a pečovatelských lůžek na světě. Produkty z firmy LINET se prodávají ve více než 100 zemích světa na všech kontinentech.

Pan ing. Zbyněk Frolík je považován ze významnou ikonu české podnikatelské scény. Získal snad všechna ocenění od podnikatele roku po manažera roku. Dokonce vlastní i státní vyznamenání jako teprve čtvrtý podnikatel v historií. Dříve aspiroval i na cenu světového podnikatele v Monte Carlu.

 

Skutečnosti: Jaké byly vaše podnikatelské začátky a jak vás napadlo podnikat právě, v oblasti nemocničního vybavení?

Zbyněk Frolík: Jako technický ředitel nemocnice v Motole jsem měl možnost se během výstavby a montáže technického vybavení, mezi roky 86-90, seznámit s t.č. nejnovějšími technologiemi v tomto segmentu. Je třeba si uvědomit, že fakultní nemocnice v Motole byla pro bývalý režim tím prestižním projektem ve všech směrech. Měl jsem tedy dost předpokladů začít ve všeobecném porevolučním nadšení podnikat právě v tomto segmentu. Budete se divit, ale podnikat jsem nejdříve začal s úplně něčím jiným a to pěstováním květin moderním hydroponickým způsobem. Během této činnosti jsem nastřádal pro další podnikání nutný startovní kapitál a začal hledat potřebné prostory vhodné k výrobě lůžek. V Praze se to nepodařilo, ale nedaleko Slaného jsem mohl koupit statek se špýcharem, který nechtěl dřívější majitel „Státní statky“ renovovat. A tak to vlastně s jedním zaměstnancem začalo.

 

Skutečnosti: Co může česká vláda udělat pro zlepšení podmínek co do konkurence-schopnosti domácích firem?

Zbyněk Frolík: V České republice se potýkáme v posledních patnácti letech s přílišným pesimismem. Atmosféra pozitivního nadšení po roce 1989 se znatelně zhoršila, přestože podmínky k podnikání jsou v ČR docela dobré a nejsou dramaticky odlišné od ostatních vyspělých států, jako jsou třeba v sousedním Německu. Na druhé straně však existují u nás určité relevantní bariéry jako politická nestabilita, nejistota a nepředvídatelnost, která se projevuje jako brzda pozitivního nadšení v segmentu podnikání; a nejenom tam. Vládě chybí státní marketing, což je jedna z účinných pák jak pozitivní nadšení v podnikatelské sféře iniciovat, pochopitelně mimo jiné. Zabývat se pouze sama sebou mi připadá jako nepokračovat v plnění poloprázdné sklenice. Když uvážíme, že 600 miliard dotací z EU nejsou reálně nikde vidět, tak můžeme mluvit o úzkém a dobře vykrmeném okruhu malé společenské skupiny žijící ve skleníkovém prostředí.


 

Skutečnosti: Do kolika zemí světa vyvážíte své produkty? Údajně je to kolem 100, nemám to ale potvrzené.

Zbyněk Frolík: Ani já to přesně nevím, je to ale 102 až 105 států na světě. Čísla se pochopitelně čas od času minimálně mění. Jsou státy, kde výhradně exportujeme, máme externí nebo vlastní zastoupení nebo i vlastní výrobu. Je pravdou, že jsme situováni mezi třemi-čtyřmi největšími výrobci na světě s obratem 150 milionů Eur a s objemem produkce přes 70 tisíc nemocničních a pečovatelských lůžek včetně matrací a příslušenství.

 

Skutečnosti: Myslíte si pane inženýre že naši podnikatelé nedostávají v médiích dostatek prostoru?

Zbyněk Frolík: Já jsem se nikdy nebál si o prostor říci nebo chcete-li jsem si mediální prostor dokázal vybojovat. Mnozí to ale z různých důvodů nechtějí. Určitou roli zde hraje syndrom závisti nebo strachu z kriminality, u některých panuje obava ze ztráty přátel, ze zkoumání původu majetku nebo z jiných podobných důvodů. Ten zbytek pak trpí nedostatkem času nebo finančních prostředků. Zásadním problémem je pak nedostatek širšího pozitivního podvědomí v naší občanské společnosti, což má pak za následek, jak už výše zmíněno, nárůst špatné nálady i ve vztahu k podnikatelském sektoru.

 

Skutečnosti: Ze všech koutů probíhá mediální masáž, proč nezačínat s podnikáním v době ekonomické recese. Nicméně odborníci tvrdí, že ekonomická krize je pro podnikání ideální doba. Za příklad dávají třeba IBM, Microsoft, Apple apod. Jaký na to máte názor právě vy?

Zbyněk Frolík: Podnikat se dá prakticky v každé době. Díky celosvětové globalizaci by měl být export produktů z relativně malé České republiky bezproblémový. Čím větší trh, tím víc příležitostí a každý artikl má, jak je všeobecně známo, svého zákazníka. Pochopitelně je to jenom hrubý popis a k podnikání je třeba víc, než jen dobrý podnikatelský záměr, základní kapitál, kvalitní pracovní sily, zúčastňovat se výstav, vynikající komunikace a marketing. Co se týká IT, tak tam je situace podstatně jednodušší. IT produkty se distribuují díky neexistenci hranic, velikosti globálního trhu lépe a rychleji, než produkty vyráběné v továrnách. Tato otázka je příliš komplexní, aby se dala vysvětlit jedním nebo dvěma odstavci.

 

Skutečnosti: Vydal jste i knihu, plánujete někdy další vydání?

Zbyněk Frolík: Tato informace není úplně správná. Knihu ke které jsem přispěl, vydal pan profesor Ján Košturiak a týká se fenoménu jak vyrábět co nejefektivněji a tak pod. Zda vydám vlastní knihu nebo zda se na podobném projektu budu dále podílet, zůstává dnes ještě napínavou otázkou.

 

Skutečnosti: Vidíte pane inženýre v podnikání budoucnost?

Zbyněk Frolík: Ano, jistě, považuji podnikání za akt určitého druhu ekonomického sportu, něco co zůstává, co je každý den živé a co dává pocit svobody. Při dobré jazykové vybavenosti se mohu rozhodnout, zda zůstanu nebo půjdu na zkušenou do zahraničí. Začínající podnikatel musí mít správnou motivaci, odvahu a chuť do rizika. Vedle genové vybavenosti je třeba ještě disponovat důležitými doprovodnými nástroji, jako je jazyková vybavenost, dostatečné vzdělání, dobrá schopnost komunikace, ale i trochu štěstí. Mezi těmito nástroji tzv. „hard-soft“ musí existovat nejenom souhra, ale i jistá stabilita, protože to rozhoduje o tom, zda zůstane dole nebo nahoře i když má každý sám za sebe jiné parametry, kam až by to chtěl dopracovat. Ne každý má vysoké cíle, někomu stačí být živnostníkem a druhý míří vysoko. Pro oba ale platí, že dostat se z údolí smrti není lehké, všichni se musí probojovat stejnými zákony a ne každý to zvládne. Je vhodné analyzovat sama sebe, v čem jsem dobrý a kde se necítím silný a rozvíjet své silné stránky.

V tom případě nedoporučuji dělat všechno sám ale raději se obklopit dobrými lidmi, kteří vyplní ty stránky na které nemám. V úvahu přichází eventuelně i partnerství.

 

Skutečnosti: Přijde vám česká společnost příliš ustrašená, když slyší o tom, že by se měla postavit na vlastní nohy?

Zbyněk Frolík: Je to chyba státu, jak jsme už na samém počátku našeho rozhovoru podotkli. Mediím vinu dávat nemůžeme, chovají se tržně a tak jejich výstupy připomínají více kriminální kroniku. Stát ale má zdroje na marketing, který by měl ovlivnit a vyvážit náladové nesrovnalosti ve společnosti nebo chcete-li vyburcovat pozitivní a proaktivní nálady. Politici se ale chovají jako podnikatelé na náš účet s pocitem, že právě oni, a jenom oni, točí zeměkoulí. Všichni ale víme, že tomu tak není a že zeměkoulí točí občanská společnost, kde by politici měli pro proaktivního ducha tvořivosti vytvářet pouze ty správné mantinely. Jinak si ale myslím, že přes všechny obtíže a dlouhotrvající krizi si Česká republika nevede až tak špatně.

 

Skutečnosti: Pane inženýre, jak jako zkušený a vážený podnikatel hodnotíte podmínky podnikání dnes a před lety, kdy jste sám začínal?

Zbyněk Frolík: Dříve, tedy na samém počátku po roce 1989, bylo lépe. Panovala budovatelská nálada, pracovalo se s nadšením celý den a pracovní síla byla obětavá a pilná. Připomínalo mi to období po válce, kterým prošly dnes vyspělé státy západní Evropy jako Německo a Francie. Toto nadšení ale u nás opadlo, až se posléze zastavilo. Optimismus nahradil pesimismus a špatná nálada. Na druhé straně ale vidíme na parkovištích supermarketů množství zákazníků s plnými nákupními vozíky, ze kterých se mnohdy hodně vyhodí a přitom se nadává jaká je špatná životní úroveň. To spolu tak nějak nehraje dohromady. Prosperuje se ale přece tam, kde se daří dobře všem. Jedna nebo několik málo kytek přece ještě neznamená, že přišlo jaro.

 

Skutečnosti: Jméno LINET je dnes nejen u nás, ale v celém světě pojem. Máte problémy s ochranou autorských práv před jejich zneužitím?

Zbyněk Frolík: Ano, jsme prakticky všude kopírováni a těžko odhadnout, zda to brát jako poctu nebo neštěstí. Jistěže se snažíme naše know how chránit jak jenom je to možné, ale je třeba si také uvědomit, že vymáhání práva stojí peníze a energii. Jedna z aktivních ochran jsou různé a pravidelné inovační cykly, které nás posunují neustále před konkurenci, která se nás snaží kopírovat. Při zachování stejně dobré kvality a inovačních cyklů u jednotlivých produktů, dochází k vyrovnávání spojených nádob. Konkurence to pak nemá tak jednoduché, i když se Čína na to dívá trochu jinak.

 

Skutečnosti: Máte pro dnešní mladou generaci nějakou radu co do odvahy podnikat?

Zbyněk Frolík: Nebát se a být zvědavý, inovovat a hledat nová řešení, služby, idee a tyto selektovat podle možnosti realizace, zabývat se analýzou vlastní osobnosti a přemýšlet kam se svojí energií. Doplňovat vědomosti a jazykovou vybavenost. Nebát se odjet na zkušenou do zahraničí. Toto všechno by mělo navést mladou produktivní a dynamickou generaci na správnou cestu. A když se občas něco nepovede? Tak neházet flintu do žita a startovat znovu.

 

Skutečnosti: Jaké máte plány v horizontu příštích pěti let?

Zbyněk Frolík: Mám tři děti, ale žádné z nich nejeví ambice po mě pokračovat. Musím se tedy zabývat myšlenkou, co bude po Frolíkovi? Vzhledem k tomu, že se jedná o vícero firem a podílnictví v různých segmentech výroby, větrné energetiky, zdravotnictví, hoteliérství a developerské činnosti, tak je třeba skloubení, které bude garantovat úspěšné pokračování tohoto komplexu. Nemám na mysli zrovna nadaci, uvažuji o něčem, co je na západě známo pod pojmem TRUST.

 

Skutečnosti: Pane inženýre, přejeme vám hodně úspěchů ve vaší práci a děkuji za konstruktivní rozhovor v příjemném prostředí vaší kanceláře.

Interview provedl ing. Petr Ondráček 19.8.2013

© Copyright by Additiva Oil Co.
Všechna práva vyhrazena 2013


O autorovi

Další články

11 komentářů

 1. Levičák 28/08/2013 - 21:53 at 21:53

  Tak tenhle rozhovor je snad trochu fór. Tenhle pán co přestěhoval firmu do Holandska navzdory podnikatelům tzv. přátelským vládám od roku 2006 (jichž členem byl autorův oblíbený Kalda) káže něco ve smyslu postavení se na vlastní nohy. Bylo by to komediální, kdyby to nebylo tak smutné. Podnikatelé jeho druhu budou křičet něco ve stylu, co po nás ti politici vlastně chtějí – vždyť mají DPH a nedaní živnostníky (tohle není švanda, stačí odkaz na OVM). Tihle ptáčkové odkazují na Friedmana, jen když se jim to hodí a o nějaké nahození kreativní destrukce vůbec nestojí.

  • alois 28/08/2013 - 23:16 at 23:16

   Gratuluji ke komentaru uplneho blbce mimo realitu. Chapu ze zavist je u nas popularnejsi nez hokej ale toto jsem necekal? Co jste vy dokazal?? Jake vy mate uspechy v podnikani?? Typicky komentar absolutni neuspesne zavistive nuly.

   • Levičák 29/08/2013 - 04:44 at 04:44

    Mám malé s.r.o., podnikám od roku 2006 (zaplacený RD se zahradou, žádný zázrak). Pan Frolík jistě dokázal mnohé, ale ten rozhovor je veden v určitém směru (ten můj komentář jste nečetl příliš pozorně. zaměřil jste se jen na to, co je na první pohled vidět).  Trochu jsem čekal od rozhovoru s takto úspěšným podnikatelem o něco více.

    • Daniel 29/08/2013 - 12:13 at 12:13

     Tak co jste cekal? V jakem urcitem smeru je rozhovor veden? Co s tim ma vas Kalda co delat? Vas komentar dokazuje ze nejste zadny zazrak a jak se bude vest vasemu s.r.o. az to prevezme socialni demo, o tom si muzeme popovidat za 6 mesicu. Budu se uz ted tesit. Mate omezeny rozhled a nejste schopen jako levicak premyslet v te lize kde se pohybuje ten pan Frolik. Jinak byste mel uz dnes a.s. Myslim si ze takove lidi je treba hodnotit podle vysledku a ne z hlediska zazite blbe nalady.

     • Levičák 29/08/2013 - 19:23 at 19:23

      Když jsem to psal, vzpomněl jsem si na jeho vystoupení v OVM. S panem Zavadilem si celkem dobře notovali v hodnocení živnostníků. Ten rozhovor vypadá spíš na setkání starých mazáků a potvrzení své pravdy. Ten rozdíl lépe vystihuje rozhovor majitele Bestu pro Profit v minulém roce. Zde je 600 000 nezaměstnaných a nikoho to příliš nezajímá (do budoucna pěkný průšvih). Když už o tom nejsou schopni hovořit smysluplně politici a placená ČT, přivítal bych něco od podnikatelské elity. Ano, za zázrak se nepovažuji a s tou  blbou náladou jste se celkem trefil. Kaldu od zvýšení DPH a zavedení přenesené daňové povinnosti (jsem kvartální plátce DPH, odčerpává to hotovost) nemám příliš v oblibě.

      • Ing. Lukáš Ctibor 29/08/2013 - 20:10 at 20:10

       Jakou to má prosím souvislost s prací pana Frolíka? Váš příspěvek vypadá, jako by za tu nezaměstnanost mohl pan Frolík, který tu naopak stovky lidí zaměstnává. Rád se o nezaměstnaností s Vámi pobavím. Co si myslíte, že je potřeba udělat?

       Já bych byl pro, aby tu začala vládnou skutečná pravice, která by podnikatelům usnadňovala podnikání, neházela jim klacky pod nohy v podobě dvouletého trvání stavebního povolení nebo rozdávání STBáckých kvůli vysející cedulce z okna. Co takhle začít přestat podnikatelům házet klacky pod nohy, aby mohli vytvářet nová pracovní místa? 

       Mám však na mysli produktivní pracovní místa, né vyčpělé trafiky v podobě státních úředníků na X státních institucích. Pracovní místa, kde lid nebude uvadat v životní letargií, naopak bude hýřit kreativitou a touhou se jednou osamostatnit,l čímž vzniknou zase další nová pracovní místa a pochopitelně díky většímu přísunu DPH i bohatší státní kasu, což by též znamenalo i vyšší úroveň. To je jasný a efektivní systém 21. století. Bohužel my žijeme ještě v průmyslové době, kdy jsou lidé vychováváni pro jistoty, ačkoliv tyto jistoty vůbec neexistují. Jen velmi málo lidí pochopila, že jistota každého z nás je vlastní UM – ámen.

       • Levičák 29/08/2013 - 21:44 at 21:44

        Vystihl jste to v zásadě správně. Příště než něco napíši, tak s větším rozmyslem.

 2. Lukáš Řípa 29/08/2013 - 12:18 at 12:18

  Pan Frolík je velký sympaťák a ikona. Myslím, že pro některé je dokonalým vzorem!

  • Alenka 29/08/2013 - 19:52 at 19:52

   Hlavně pro mě :P 

 3. grimkin 02/09/2013 - 19:00 at 19:00

  Teda, to je něco… redaktor uvádí svůj titul?! To jste výjimka, na to se přece nehraje… Ale ano, oba, i s Froldou jste inženýři… Co mě ale děsí je váš psaný češtin – dělejte věci pořádně… a pokud si hrajete na novináře, tak se psanou formu češtiny zopakujte, třeba ta vaše interpunkce je děsivá… a kazí to dojem, vypadáte jak amatéři…
  http://prirucka.ujc.cas.cz/

  • Daniel 06/09/2013 - 09:36 at 09:36

   Ja bych chtel mit vase starosti, to bych se mel dobre. Asi si budu muset objednat novy computer s ceskou tastaturou abyste nedostal srdecni zachvat ze mi chybeji hacky a carky. To je hruza cim se lide zabyvaji v dobach multi kulti a v dobach po vterinach se menicich udalosti. Kdyby mel redaktor nebo kdo to vubec je se zabyvat kazdou vasi teckou nebo nejakou interpunkci tak by asi nemel cas na dulezitejsi. Muj nazor a vy se grimkine radeji starejte o plzneni jazyka v mediich ktere pletou do te vasi cestiny anglicke vyrazy. Musite byt asi nejaky zazrany profesorek, asi ve statni sprave, ktery ma hodne volneho casu aby vystouraval zrnka hrasku v hromade pisku. To jsme to v dobach internetu dopracovali daleko. Ja si prave od tohoto pana vybiram jeho ekonomicke clanky a tomu ten pan asi rozumi. Rad bych se s nim setkal ale bohuzel ziju daleko.   

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna *

Top