Státní rozpočet – víte, co všechno zahrnuje

V jednom z předešlých článků jste se dozvěděli, jakou funkci v naší zemi zastává Česká národní banka. Nyní se zaměříme na státní rozpočet. Jde o jeden z nejdůležitějších dokumentů, který v podstatě ovlivňuje ekonomický chod země minimálně na jeden další rok.

  • Finanční hospodaření státu.
  • Navrhovatelem rozpočtu je vláda.
  • Schvalovatelem je poslanecká sněmovna.

Státní rozpočet se dělí na tři typy

Když na přetřes přijde téma státní rozpočet, je třeba si uvědomit, o jaký typ rozpočtu jde. Existují totiž tři varianty. Jedním z nich je schodkový rozpočet, kdy jsou výdaje vyšší nežli příjmy. Proti němu stojí přebytkový rozpočet, kdy příjmy převyšují výdaje. Někde mezi nimi je rozpočet s vyrovnanými příjmy a výdaji. Tomu se říká vyrovnaný rozpočet.

Příjmy a výdaje ve státním rozpočtu

Vědět byste měli určitě to, z čeho jsou skládány hlavní příjmy rozpočtu. V první řadě jsou to daně, cla a nejrůznější poplatky vymáhané státem. Kromě jiného lze do příjmů zahrnout také dotace, půjčky, zpoplatněné statky a příjmy z pojištění na sociální zabezpečení.

Státní rozpočet má pak samozřejmě i výdaje. Dvě hlavní skupiny tvoří mandatorní a nemandatorní výdaje. Těmi dalšími jsou quasi-mandatorní výdaje. Pokud jde o mandatorní výdaje obecně lze říci, že mohou tvořit až 60 % celkových výdajů státu. Jako příklad nemandatorních výdajů lze uvést náklady na sport, školství nebo dopravní infrastrukturu. Z toho všeho se tvoří tento rozpočet.

Státní rozpočet České republiky

Na závěr článku si pojďme alespoň orientačně nastínit, jak se v průběhu minulých let vyvíjel rozpočet České republiky. Bližší přiblížení najdete v tabulce uvedené níže, kde s konkrétním rokem uvádíme bilanci schváleného rozpočtu.

RokBilance v miliardách
2003-111,3
2006-74,4
2012-105
2018-50
2020-500
Vývoj státního rozpočtu ve vybraných letech.

Pro doplnění ještě uvedeme, že vysoký schodek v roce 2020 byl zapříčiněn celosvětovou pandemií COVID-19. Zároveň je třeba zmínit, že tento schválený rozpočet se samozřejmě mohl částečně lišit od toho skutečného na konci roku.