Největší hospodářské krize, které postihly svět

Ekonomické problémy postihují nejenom jednotlivce a firmy, ale také celé státy. Důkazem toho jsou největší hospodářské krize, na které doplatila spousta zemí. V tomto směru Vás seznámíme s těmi nejznámějšími, jejichž ekonomické dopady postihly nejeden státní rozpočet.

  • První celosvětová krize v roce 1873.
  • Velká hospodářská krize v roce 1929.
  • Americká hypotéční krize v roce 2007 a další.

První celosvětová krize v roce 1873

Mezi největší hospodářské krize patří rozhodně ta z roku 1873. Tehdy se jednalo o Německo a Rakousko, kde docházelo k narůstajícímu zadlužování, umělému zvyšování životní úrovně a k následnému krachu. Krize trvala dlouhých šest let a týkala se především vídeňského a berlínského trhu.

Největší hospodářské krize v otázkách a odpovědích

Od první celosvětové krize v roce 1873 je to jenom kousek k těm dalším, které následovaly. Dokazuje to například Velká hospodářská krize z roku 1929, po níž následovala hospodářská deprese. Ekonomika USA sílila, akcie naopak klesaly a burza v New Yorku ohlásila krach. Jsou tu ale i ostatní největší hospodářské krize.

Kdy proběhla Asijská finanční krize?

Psal se rok 1997 a krize byla způsobena přelivem velkého množství investorů do těchto zemí. Výsledkem bylo velké zadlužování. Svoji roli zde sehrál také Mezinárodní měnový fond.

Kdy přišla Dluhová krize v eurozóně?

Tato hospodářská krize následovala po Americké hypotéční krizi. Vliv na to mělo zvyšování ceny ropy a pokles HDP, což postihlo mnoho států, jakými byly Řecko, Itálie nebo Portugalsko.

V jakém roce proběhl největší krach na burze?

Takzvané černé pondělí zažili akcionáři 19.10.1987. Zvýšení úrokových sazeb, propad akcií a počátek automatického obchodování byly těmi nejzásadnějšími spouštěči.

Proč došlo ke vzniku Americké hypotéční krize?

Krize z roku 2007 byla zapříčiněna přehnaným snížením úrokových sazeb. To mělo za následek velké zadlužení, z čehož následně vzešla přemíra bankrotů.

Postihly Českou republiku také nějaké největší hospodářské krize?

V tak velkém měřítku jako je popisováno výše asi nikdy.