Inflace – znáte význam tohoto důležitého slova?

Peníze, které mohou ztrácen hodnotu, když je špatná inflace.

Inflace má vliv na řadu nejrůznějších věcí. Třeba na burzy, na kterých obchodujete cenné papíry, akcie a měny. Možná právě proto byste měli vědět o inflaci něco více. Například, co si pod tímto výrazem vlastně představit? Jaké jsou stupně inflace? To a mnohé další Vám nyní podrobněji vysvětlíme.

  • Opakovaný růst cen v ekonomice.
  • Jde o změnu cenové hladiny.
  • Zjednodušeně řečeno průměrná cena zboží.

Jak se vypočítává inflace?

Tento termín do jisté míry vychází z poptávky a nabídky, z níž vzniká cenová hladina, a právě její změna je v podstatě inflací. Pro její výpočet je využíván index spotřebitelských cen, s pomocí něhož dochází k měření nákladů tržního koše služeb a výrobků. Dále se používá index cen výrobců založený na cenách komodit. Pokud jde o počítání inflace, angažuje se v tomto směru Český statistický úřad.

Důležité informace spojené s inflací

Vědět byste měli o tom, že existuje pojem čistá inflace, který je měřen pouze změnou ceny v neregulované části spotřebního koše. O dalších informacích spjatých s inflací Vás budete informovat prostřednictvím níže uvedených otázek a odpovědí.

K čemu se vztahuje míra změny ceny?

Ta se vztahuje k předchozímu měsíci, k základnímu období nebo ke shodnému měsíci předchozího roku.

Jaké indexy jsou v rámci výpočtu aplikovány?

Podle konkrétního odvětví je to například index cen průmyslových výrobků, index cen stavebních prací, index cen zemědělských produktů a index cen tržních služeb.

S jakými stupni inflace se lze setkat?

Může jít o inflaci mírnou. Ta se nepojí s žádnými problémy souvisejícími s ekonomikou. Setkat se lze s inflací pádivou, která je opakem mírné a také s výrazem hyperinflace. Ta má za následek rozpad peněžní soustavy.

Co může tento parametr ovlivňovat?

Ve většině případů jsou to především mzdy.

Co je spojeno s vyšší inflací?

Obvykle je to snížený poptávky po konkrétním produktu či službě, díky čemuž klesá i nezbytný odbyt.