Fondy Evropské unie jsou rozděleny do několika částí

Fondy Evropské unie mohou do jisté míry ovlivňovat státní rozpočet. Jde o fondy, které slouží pro financování politik Evropské unie. Vzhledem k tomu, že toto téma je poměrně široké a existuje hned několik odlišných fondů, představíme Vám je podrobněji.

  • Fondy podporují hospodářský růst členských zemí.
  • Připraveny jsou i fondy pro státy usilující o vstup do EU.
  • Jsou rozdělovány v rámci programových období.

Strukturální fondy EU

Mezi nejznámější fondy Evropské unie patří strukturální. Ty mají jediný cíl. Financovat strukturální a regionální politiku Evropské unie. Právě s pomocí těchto fondů dochází ke zvyšování vyspělosti jednotlivých regionů, a to především z hospodářského hlediska. V rámci strukturálních fondů existuje Evropský fond pro regionální rozvoj známý pod zkratkou ERDF a Evropský sociální fond ESF.

Další fondy Evropské unie

Mezi fondy EU pochopitelně patří i jiné než ty strukturální. V následujících otázkách a odpovědích Vám přiblížíme některé detailněji, abyste o nich měli hlubší představu.

K čemu slouží Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova?

Jeho název je poměrně vypovídající. Zvyšuje konkurenceschopnost v zemědělství, pomáhá začínajícím rolníkům a přispívá k rozvoji krajiny na venkově. Mimo jiné ho lze využít i k poradenským službám v této oblasti.

Jaký význam má Fond soudržnosti?

Mezi fondy EU patří i tento fond známý pod zkratkou CF. Vznikl v roce 1993 kvůli Řecku, Španělsku, Itálii a Portugalsku. Primárně slouží pro financování velkých projektů.

K čemu lze využít Evropský námořní a rybářský fond?

Ten je určen především pro státy Evropské unie sousedící s mořem. Díky těmto financím je podporován rybolov, modernizace výroby v tomto odvětví a posilování konkurenceschopnosti.

Jaké jiné fondy Evropské unie lze ještě využít?

Tím dalším je například Evropský fond solidarity známý pod zkratkou EUSF. Vznikl jako pomoc po rozsáhlých záplavách v roce 2002.

Jaké známé fondy už zanikly nebo byly nahrazeny jinými?

Jsou to například fondy jako ISPA, SAPARD a PHARE.

Publikováno: 26. 03. 2021

Kategorie: Ekonomika

Autor: DaliborPribyl

Tagy: EU | Evropská unie | finance | fond | Fond Evropské unie | fondy | peníze | podpora | příspěvky | strukturální fondy