neurologická porucha u dětí

Tourettův Syndrom U Dětí

Tourettův syndrom u dětí: Co by měli rodiče vědět

Co je Tourettův syndrom? Tourettův syndrom je neurologická porucha, která se obvykle projeví v dětství. Děti s Tourettovým syndromem mají tiky, což jsou mimovolní pohyby nebo zvuky, které se opakují. Mezi pohybové tiky patří mrkání, krčení rameny nebo grimasy. Zvukové tiky zahrnují odkašlávání, pískání nebo...