Ministerstvo financí ČR – Co je dobré vědět

Ministerstvo financí ČR je jedním z nejvýznamnějších orgánů státní správy spojeným s financemi v České republice. Právě toto ministerstvo komunikuje se Světovou bankou, a hlavně se stará o rozpočet Česka. Ministerstvo má poměrně bohatou organizaci, se kterou Vás podrobněji seznámíme.

  • Založeno bylo v roce 1969.
  • Nachází se na Praze 1.
  • Je řízeno zákonem č. 2/1969 Sb.

Co dělá Ministerstvo financí ČR?

Ministerstvo financí ČR je v první řadě orgánem státní správy. Má na starosti pokladnu České republiky, připravuje závěrečný účet republiky, a hlavně samotný státní rozpočet. Kromě jiného provádí také audity, kontroly, zajímá se o cla, finanční hospodaření a majetek státu. Důležitou součástí tohoto ministerstva jsou pochopitelně i daně.

Jaké jsou organizace v rezortu?

Ministerstvo financí ČR má pod sebou hned několik úřadů a institucí v rámci kompletní organizace. S těmi nejvýznamnějšími z nich Vás seznámíme prostřednictvím níže uvedených otázek a odpovědí.

Co je to Finanční analytický úřad?

Správní orgán podřízený Ministerstvu financí ČR. Jde víceméně o finanční zpravodajskou službu pojící se s kontrolní činností, analýzami, vnitrostátní koordinací a s vedením řízení o přestupcích.

Co je to Státní tiskárna cenin?

Ministerstvo financí ČR má v rámci organizace rezortu na starosti i tento státní podnik. Ten se primárně zaměřuje na bezpečnostní tisk související s polygrafickými a tiskařskými službami.

Co provádí Finanční správa České republiky?

Finanční správa je v podstatě sdružením několika správních orgánů, které mají na starosti primárně správu daní všeho druhu.

Co je to Celní správa České republiky?

Celní správa se snaží odhalovat podvodníky v rámci obchodu. Chrání bezpečnostní a ekonomické zájmy naší země. Má hned několik pravomocí a úkolů, od celního řízení, přes správu energetických daní, až po kontrolu v oblasti silniční dopravy.

Jaké další organizace lze ještě zmínit?

Ministerstvo financí je poměrně pestrý rezort, pod nějž spadá ještě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státní pokladna Centrum sdílených služeb.