Finance: DPH z ceny hravě: Naučte se ji spočítat raz dva

Jak Vypočítat Dph Z Ceny

Základní sazba DPH v ČR

V České republice existují tři sazby daně z přidané hodnoty (DPH): základní, snížená a druhá snížená. Základní sazba DPH je nejvyšší sazbou a v současnosti činí 21 %. Vztahuje se na většinu zboží a služeb prodávaných v ČR. Mezi typické příklady zboží podléhajícího základní sazbě DPH patří elektronika, oděvy, obuv a pohonné hmoty. Snížené sazby DPH (15 % a 10 %) se vztahují na vybrané druhy zboží a služeb, jako jsou potraviny, léky, knihy a ubytovací služby.

Výpočet DPH z ceny včetně daně

Někdy potřebujeme zjistit, kolik DPH platíme u zboží nebo služby, kde je cena uvedena včetně daně. Pro výpočet použijeme jednoduchý vzorec. Důležitá je znalost sazby DPH, která se u nás nejčastěji vyskytuje ve výši 21 %, ale existuje i snížená sazba 15 % a druhá snížená sazba 10 %.

Vzorec pro výpočet DPH z ceny včetně daně zní:

DPH = (Cena s DPH / (100 + Sazba DPH)) Sazba DPH

Například, pokud je cena produktu 121 Kč včetně 21% DPH, tak DPH vypočítáme takto:

DPH = (121 Kč / (100 + 21)) 21 = 21 Kč

Výsledek nám říká, že v ceně 121 Kč je zahrnuto 21 Kč DPH.

Výpočet DPH z ceny bez daně

Výpočet DPH z ceny bez daně je poměrně jednoduchý. Základní sazba DPH v České republice je 21 %. Pro výpočet DPH z ceny bez daně stačí tuto cenu vynásobit 0,21. Výsledek představuje částku DPH, kterou je potřeba k ceně bez daně připočítat, abychom získali cenu s DPH. Pro ilustraci si představme, že kupujete zboží za 1 000 Kč bez DPH. Pro výpočet DPH tuto částku vynásobíte 0,21, čímž získáte 210 Kč. To je výše DPH, kterou zaplatíte. Celková cena s DPH pak bude 1 210 Kč (1 000 Kč + 210 Kč).

Praktické příklady výpočtu DPH

Pojďme si ukázat výpočet DPH na konkrétních příkladech. Řekněme, že kupujete novou televizi za 10 000 Kč s DPH. Kolik z této ceny tvoří samotná DPH? V České republice máme tři sazby DPH: základní 21 %, sníženou 15 % a druhou sníženou 10 %. V případě elektroniky se uplatňuje základní sazba DPH. Pro výpočet DPH vydělíme cenu s DPH (10 000 Kč) číslem 1,21 (100 % + 21 % DPH). Výsledek je 8 264,46 Kč, což je cena bez DPH. DPH pak vypočítáme jako rozdíl ceny s DPH a ceny bez DPH, tedy 10 000 Kč - 8 264,46 Kč = 1 735,54 Kč. V tomto případě tedy platíte 1 735,54 Kč na DPH.

Online kalkulačky DPH

Online kalkulačky DPH se staly nepostradatelným nástrojem pro podnikatele, účetní i běžné spotřebitele. Tyto šikovné nástroje umožňují snadno a rychle vypočítat DPH z dané částky, ať už se jedná o prodej zboží nebo poskytování služeb. Stačí zadat základní údaje, jako je výše ceny bez DPH a sazba DPH, a kalkulačka během okamžiku zobrazí výslednou cenu s DPH, stejně jako výši samotné daně. Online kalkulačky DPH jsou k dispozici zdarma na mnoha webových stránkách a jejich použití je velmi intuitivní. Díky nim odpadá nutnost složitých výpočtů a minimalizuje se riziko chyby.

Publikováno: 06. 06. 2024

Kategorie: finance

Autor: DaliborPribyl

Tagy: jak vypočítat dph z ceny | instrukce pro výpočet dph z ceny