Cena skladování m2: Kolik stojí skladovací prostory?

Cena Skladování M2

Vývoj cen skladování

Cena skladování m2 se v posledních letech stala důležitým faktorem pro mnoho firem. Cena za skladování na metr čtvereční se liší v závislosti na lokalitě, typu skladu a délce pronájmu. V Praze a Brně jsou ceny za skladování obecně vyšší než v menších městech. Moderní sklady s pokročilými technologiemi a zabezpečením bývají dražší než starší sklady. Dlouhodobé pronájmy obvykle nabízejí nižší cenu za metr čtvereční než krátkodobé pronájmy.

Na vývoj cen skladování má vliv několik faktorů. Dostupnost skladovacích prostor hraje klíčovou roli. Vysoká poptávka a nízká nabídka vedou k růstu cen. Ekonomická situace a růst e-commerce ovlivňují poptávku po skladovacích prostorách. Rostoucí ceny energií a stavebních materiálů se promítají do nákladů na provoz a výstavbu skladů. Všechny tyto faktory je důležité zvážit při plánování skladovacích potřeb a rozpočtu.

Faktory ovlivňující ceny

Cena skladování za metr čtvereční se může lišit v závislosti na mnoha faktorech. Lokalita hraje klíčovou roli, sklady v blízkosti velkých měst a dopravních uzlů bývají dražší. Typ skladu je dalším faktorem, moderní haly s vysokým stropem a pokročilými technologiemi si žádají vyšší cenu než starší a jednodušší prostory. Důležitá je i délka pronájmu, krátkodobé pronájmy jsou obvykle dražší za metr čtvereční než dlouhodobé smlouvy. Další faktory zahrnují dostupnost skladovacích prostor v dané lokalitě a ročním období, kdy se poptávka může měnit. V neposlední řadě hraje roli i úroveň poskytovaných služeb, jako je ostraha, manipulace s zbožím nebo administrativní podpora.

Vliv lokality na cenu

Lokality v centru města nebo v jeho těsné blízkosti s dobrou dopravní dostupností a infrastrukturou jsou nejžádanější a proto i nejdražší. Naopak, sklady na okraji měst nebo ve venkovských oblastech s horší dostupností bývají levnější. Cena za skladování na metr čtvereční se může lišit i v rámci jedné lokality. Vliv má například typ budovy, stáří, technické vybavení a zabezpečení. Moderní skladové haly s vysokým standardem a pokročilými technologiemi budou dražší než starší a méně vybavené prostory. Důležitým faktorem je i konkurence na trhu. Ve městech s vysokou poptávkou po skladovacích prostorách a omezenou nabídkou budou ceny pravděpodobně vyšší. Naopak, v regionech s nižší poptávkou a větší konkurencí mezi poskytovateli skladovacích služeb se dá očekávat příznivější cenová hladina. Před výběrem skladu je proto vhodné důkladně zvážit všechny faktory a porovnat ceny a podmínky u více poskytovatelů.

cena skladování m2

Typy skladů a jejich ceny

Cena skladování se liší v závislosti na typu skladu a lokalitě. Obecně platí, že cena za skladování na metr čtvereční je vyšší u menších skladů a skladů v centrech měst. Naopak, velké sklady na okrajích měst nabízejí nižší ceny za metr čtvereční. Mezi nejběžnější typy skladů patří:

  • Samoobslužné sklady: Tyto sklady jsou ideální pro krátkodobé skladování a menší objemy zboží. Zákazníci si pronajmou skladovací jednotku o požadované velikosti a mají k ní neomezený přístup. Cena za skladování se liší podle velikosti jednotky a lokality, ale obecně se pohybuje od několika stovek do několika tisíc korun za metr čtvereční měsíčně.
  • Sklady s obsluhou: Tyto sklady jsou vhodné pro firmy, které potřebují skladovat větší objemy zboží a vyžadují komplexnější služby, jako je například manipulace s zbožím, balení, nebo distribuce. Cena za skladování v těchto skladech je obvykle vyšší než u samoobslužných skladů a je kalkulována individuálně na základě objemu skladovaného zboží a požadovaných služeb.
  • Speciální sklady: Do této kategorie patří sklady určené pro skladování specifických typů zboží, jako jsou například potraviny, chemikálie, nebo farmaceutické produkty. Tyto sklady musí splňovat přísné hygienické a bezpečnostní normy, což se odráží i na ceně za skladování.

Při výběru skladu je důležité zvážit nejen cenu za metr čtvereční, ale i další faktory, jako je dostupnost, bezpečnost, nebo rozsah poskytovaných služeb.

Sezónnost cen skladování

Cena skladování, ať už se jedná o cenu za m2 nebo cenu za skladování na metr čtvereční, nezávisí jen na lokalitě a typu skladu. Významnou roli hraje také sezónnost. Během roku se poptávka po skladovacích prostorách mění, což se projevuje i na ceně.

Vrchol sezóny obvykle nastává v období od září do prosince. Firmy navyšují skladové zásoby před Vánoci a shánějí prostory pro uskladnění sezónního zboží. V tomto období je proto cena skladování nejvyšší. Naopak v prvních měsících roku, po skončení vánočních svátků, poptávka po skladování klesá a ceny jdou dolů.

Kromě Vánoc ovlivňují cenu skladování i další faktory, jako jsou například letní dovolené nebo začátek školního roku. Vždy je proto dobré plánovat dopředu a zjistit si aktuální ceny skladování v daném období. Pokud si pronajmete skladovací prostory mimo sezónu, můžete ušetřit nemalé peníze. Nezapomeňte, že ceny se mohou lišit v závislosti na lokalitě a typu skladu.

cena skladování m2

Dlouhodobý vs. krátkodobý pronájem

Při rozhodování mezi dlouhodobým a krátkodobým pronájmem skladovacích prostor hraje cena za metr čtvereční klíčovou roli. Obecně platí, že dlouhodobý pronájem vychází cenově výhodněji z hlediska ceny za m2 za měsíc. Majitelé skladovacích prostor jsou ochotni nabídnout slevy za dlouhodobější závazek. Krátkodobý pronájem, obvykle v řádu dnů nebo týdnů, bývá dražší, jelikož zahrnuje náklady na častější administrativní úkony a rotaci klientů.

Srovnání cen skladování za m2 v Praze
Poskytovatel Lokalita Velikost skladu Cena za m2/měsíc
Skladon.cz Praha 9 5-10 m2 450 Kč
Uložto.cz Praha 4 10-20 m2 400 Kč
Space4U Praha 10 5-50 m2 380 Kč

Kromě ceny za skladování na metr čtvereční je důležité zvážit i další faktory. Dlouhodobý pronájem se hodí pro stabilní firmy s předvídatelnými potřebami, zatímco krátkodobý pronájem je ideální pro sezónní podnikání, jednorázové projekty nebo stěhování. Flexibilita krátkodobého pronájmu umožňuje firmám reagovat na změny na trhu, ale za cenu vyšších nákladů. Naopak dlouhodobý pronájem poskytuje stabilitu a možnost sjednat si výhodnější cenu za skladování m2.

Skladování a inflace

Vysoká inflace se v posledních letech stala nevítaným hostem a ovlivňuje ceny napříč všemi sektory, skladování nevyjímaje. Cena skladování m2, tedy cena za skladování na metr čtvereční, zaznamenala vlivem inflace nárůst. Tento trend je způsoben hned několika faktory. Rostoucí ceny energií zdražují provoz skladů, ať už jde o vytápění, chlazení nebo osvětlení. Inflací tlačené nahoru ceny stavebních materiálů a pozemků se promítají do ceny výstavby nových skladovacích prostor, což dále zvyšuje cenu za pronájem. Nedostatek kvalifikované pracovní síly v logistice žene nahoru mzdové náklady, které se promítají do ceny skladovacích služeb. V neposlední řadě hraje roli i zvýšená poptávka po skladovacích prostorách, ta je tažena rostoucí e-commerce a snahou firem o zajištění dostatečných skladových zásob v nejistých dobách. Pro firmy je tak stále důležitější optimalizovat své skladovací procesy a hledat úspory.

Optimalizace nákladů na skladování

Cena skladování za metr čtvereční je klíčovým faktorem pro mnoho firem. Optimalizace nákladů na skladování je proto zásadní pro udržení konkurenceschopnosti. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují cenu skladování m2.

cena skladování m2

Mezi nejdůležitější patří lokalita skladu. Sklady v blízkosti velkých měst a dopravních uzlů bývají dražší. Dále je to typ skladu. Moderní sklady s vysokým standardem a technologiemi jsou nákladnější než starší a jednodušší prostory. Dalším faktorem je délka pronájmu. Dlouhodobé smlouvy obvykle přinášejí nižší cenu za metr čtvereční.

Optimalizace nákladů na skladování může zahrnovat různé strategie. Například efektivnější využití skladovací plochy, například zavedením moderních regálových systémů. Další možností je outsourcing skladování specializované firmě. Ta může nabídnout výhodnější ceny díky úsporám z rozsahu.

Důležité je také sledovat a analyzovat náklady na skladování a hledat možnosti pro jejich snížení. Například optimalizací skladových zásob, zkrácením doby skladování nebo vyjednáním lepších podmínek s dodavateli.

Cena skladování za metr čtvereční je jako úrok z nevyužitého potenciálu. Čím déle něco leží ladem, tím více vás to stojí.

Božena Černá

Alternativy ke klasickým skladům

Klasické sklady s pevnou měsíční sazbou za metr čtvereční už nejsou jedinou možností. Cena skladování m2 v tradičních skladech navíc neustále roste, zejména ve velkých městech. Naštěstí existuje několik alternativ, které můžou být finančně výhodnější a flexibilnější, zvlášť pokud nepotřebujete skladovací prostor dlouhodobě nebo máte specifické požadavky.

Jednou z možností je sdílené skladování. Funguje na principu sdílené ekonomiky, kdy si pronajmete jen tu část skladu, kterou skutečně využijete. Platíte tak pouze za reálné využití prostoru, což může znamenat značné úspory. Cena za skladování na metr čtvereční je obvykle o něco vyšší než u klasického skladu, ale celková cena je často nižší díky efektivnějšímu využití prostoru.

Další alternativou je samoobslužné skladování. To je ideální pro krátkodobé uskladnění věcí, například při stěhování nebo rekonstrukci. Samoobslužné sklady mívají různé velikosti skladovacích jednotek a ceny se liší podle lokality a délky pronájmu.

Pro firmy s velkým objemem zboží a potřebou komplexních logistických služeb můžou být řešením fulfillment centra. Ta se postarají o skladování, balení i expedici zboží a často nabízejí i další služby, jako je například správa vratek. Cena za služby fulfillment center se odvíjí od objemu uskladněného zboží a náročnosti logistických operací.

cena skladování m2

Při výběru nejvhodnější alternativy je důležité zvážit vaše individuální potřeby a porovnat ceny a služby jednotlivých poskytovatelů.

Budoucnost cen skladování

Vzhledem k rostoucímu významu e-commerce a globálních dodavatelských řetězců se ceny skladování stávají klíčovým faktorem pro mnoho podniků. Cena za skladování m2 se liší v závislosti na lokalitě, typu skladu a délce pronájmu. Například sklady v blízkosti Prahy a Brna budou pravděpodobně dražší než sklady v méně obydlených oblastech. Moderní sklady s pokročilými technologiemi, jako je automatizace a chytré regály, si také účtují vyšší cenu za metr čtvereční.

Důležitým faktorem ovlivňujícím cenu skladování na metr čtvereční je také poptávka. V obdobích vysoké poptávky, například před Vánoci, ceny skladování obvykle rostou. Naopak v obdobích nízké poptávky mohou ceny klesat.

Při plánování nákladů na skladování je důležité zvážit nejen cenu za metr čtvereční, ale také další faktory, jako jsou náklady na energie, bezpečnost a pojištění. Je také vhodné porovnat nabídky od více poskytovatelů skladovacích prostor, abyste našli nejvýhodnější řešení pro vaše podnikání.

Publikováno: 29. 06. 2024

Kategorie: Ekonomika

Autor: DaliborPribyl

Tagy: cena skladování m2 | cena za skladování na metr čtvereční