Ženská není chlap, chlap není ženská! Proč to lidé nedokážou pochopit?

Ženská není chlap, chlap není ženská! Proč to lidé nedokážou pochopit?

Před pár dny jsem četla, tuším v Novinkách, článek o tom, jak jsme na tom v ČR špatně, že nám ubylo vědkyň, rozuměj, snížilo se procentuální zastoupení vědkyň.

Následovaly klasické nářky na malý počet manažerek a političek a výzva, že je nezbytné s tím něco dělat.

Proč se snížilo procentuální zastoupení vědkyň? Nejspíš proto, že se celkový počet vědeckých pracovníků zvýšil, ale počet žen ve vědě je více méně konstantní a nezvyšuje se.

Všechny následující spekulace o procentuálním zastoupení žen a mužů ve společnosti zde níže naznačené jsou uvedeny pouze pro účel zamyšlení se nad smysluplností předělávání žen na chlapy a chlapů na chůvy a nečerpají ze žádných studií.

Tedy pro tuto chvíli souhlasme, že existují zhruba pětiprocentní výrazné menšiny, např.:

-5% žen je svou podstatou orientováno na vědu

-5% žen je svou podstatou orientováno na politiku

-5% žen je svou podstatou orientováno na vrcholový management a

-85 % žen jsou průměrné ženy s průměrnými ženskými sklony (inklinace k mateřství, schopnost vnímat potřeby druhých, vytrvalost …)

Dále:

-5% mužů věda nezajímá

-5% mužů politika nezajímá

-5% mužů stojí o manažerskou pozici, tj o svůj vlastní kurník

-85% mužů jsou průměrní muži s průměrnými mužskými sklony (inklinace k objevování nových světů, technické zdokonalování věcí a procesů, ochrana teritoria …)

Tak nějak to odedávna je a přenastavit ženy na muže či muže na ženy by nejspíš šlo nějakými chemickými zásahy – chraň nás od nich pánbu. Tam, kde nevítězí politická vůle jednotlivců, kteří věří nějakým šarlatánským tezím, tam fungují přirozené role žen a mužů a společnost kooperuje tak, že muži objevují, zdokonalují procesy a chrání teritoria a ženy rodí děti, drží chlapy zkrátka, aby neškodili druhým v honbě za úspěchem a vykonávají spoustu věcí, za které se sice neudělují žádné nobelovky, ale bez nich by společnost neprosperovala.

Ženy ve vědě, v politice a vrcholovém management jsou namístě, ale jen v případě, že je to tam táhne. Umožnit těmto nadaným ženám, aby neměly větší překážky ke svému běhu, než muži, je určitě správné. Ale tlačit ženy do vědy, politiky a vrcholového managementu jen pro nějaké trapné kvóty, je způsob, jak v těchto oblastech snižovat kvalitu.

Stejně tak muži na mateřské jsou na místě, ale jen v případě, že oni sami cítí, že o to stojí. Muži, kterým jsou blízké ženské role, jsou hodni stejné úcty, jako všechny ženy, které ty obyčejné věci vykonávají. Muž v ženské roli z donucení, to určitě není žádoucí model.

Západní země mají spoustu manažerek a političek, ta nejznámější z nich je také nejprofláknutější. Jenže západu chybí základ a to děti. Poručili větru-dešti, napršeli jim babochlapi a teď nás kárají, že to tak nemáme také.

Ženy a muži mají jít vedle sebe tak, jak jsou od přírody vystrojeni. Pokud se své přirozenosti nezpronevěří, žádná světská moc je nedostane na kolena.


O autorovi

Další články

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna *

Top