Z prezidentské volby se stala fraška

Poté, co Tomio Okamura neuspěl s odvoláním u Nejvyššího správního soudu, tak podal další odvolání k Ústavnímu soudu. Nicméně ten dnes po poledni jeho odvolání zamítnul.

Dopředu říkám, že nejsem fanoušek pana Okamury, nicméně rád uvedu kompletní skutečnosti týkající se tohoto případu.

Tomio Okamura se odvolal k Nejvyššímu správnímu soudu, aby zkontroloval skutečný počet podpisů. Jenže Nejvyšší správní soud nemá k podpisům přístup, poněvadž Česká republika vůbec nevlastní databázi ověřených podpisů. Nejvyšší správní soud tedy kontroluje pouze veřejně přístupná data, která jsou uvedena v obchodním rejstříku jednatelů firem, v administrativním registru ekonomických subjektů a v jiných veřejných databázích. Nicméně problém je v tom, že v zákoně není uvedena nutnost kontroly podpisů, nýbrž právě úplnost údajů, které jsou definovány zákonem. A to je právě jméno, příjmení, datum narození a adresa.

Paradox je v tom, že jakýkoliv kandidát by si mohl opsat údaje s veřejně přístupných databází a následně zfalšovat podpisy. K veškerému udivení by na to nikdo nikdy nepřišel, poněvadž jak už jsem zmiňoval, tak Česká republika nemá přístup k databázi ověřených podpisů, tudíž kontrola probíhá na základě ověřování osobních údajů voličů. To znamená, že jakmile se v podpisním archu vyskytne formální chyba, tak je podpis neplatný a to i v případě, že podpis i jméno odpovídá skutečné osobě.

Voliči byli vyřazeni především na základě špatně uvedené adresy trvalého bydliště. Ano, drtivá většina neuznaných voličů byli skuteční lidé, kteří uvedli správné jméno, datum narození, podpis, ale měli chybně vyplněnou adresu trvalého bydliště. Dokonce prohlášení Nejvyššího správního soudu tuto skutečnost potvrdilo.

Jaký byl důvod špatného vyplnění trvalého bydliště?

Petice na podporu prezidentského kandidáta obsahuje položky obec, ulice a číslo popisné. Na stránce s podpisy však nikde není uvedeno, že se musí jednat o trvalé bydliště, nikoliv o stálé. Jedná se tedy o fatální chybu, které se dalo snadno předejít.

Kolonka s bydlištěm je sama o sobě postavená na hlavu, jelikož ani trvalé bydliště nelze brát jako identifikační číslo. Tím chci říct, že místo nesmyslné adresy měla být na petičním dokumentu uvedena kolonka „rodné číslo“, poněvadž se jedná o zcela snadno identifikovatelný údaj, který je navíc u každého občana odlišný.

Velkou dávku drzosti předvedl předseda volebního senátu nejvyššího správního soudu pan Vojtěch Šemíček, který uvedl, že Okamurovy archy byly sepsány jednou rukou, tudíž jsou pochybné a neplatné. Nicméně Vojtěch Šimíček nebyl v době tohoto prohlášení zřejmě při smyslech, poněvadž toto tvrzení se neztotožnujě s právní legislativou.

České zákony nevyžadují, aby v jakémkoli úředním dokumentu bylo napsáno jméno, příjmení, adresa a jiné údaje, stejnou rukou jako podpis. Příklad z praxe: Dejme tomu, že jdete na poštu vyzvednout doporučený dopis. Pracovnice České pošty opíše údaje na papír, který Vám následně dá podepsat. To znamená, že pan Šimíček obvinil před medii pana Okamuru argumentem, který se absolutně nezakládá na právní legislativě, tudíž nemá nic společného se zákonem.

Důvod, proč pan Šimíček obvinil pana Okamuru, chápu jako cílené poškození tohoto prezidentského kandidáta. Proč? Protože sám Nejvyšší správní soud ve svém prohlášení uvedl, že chyba byla ve výše uvedených formalitách. Pan Šimíček, ale záměrně médiím podsouvá svojí verzi, která se neztotožňuje se zákonem, nicméně to médiím nevadí. Možná si za zveřejnění těchto informací nechali zaplatit. Co si budeme povídat, málo, který čtenář si dohledá skutečné informace. To znamená, poškození by bylo zcela účelné a efektivní. Kvůli své bezpečnosti raději nebudu zmiňovat hlubší myšlenky týkající se tohoto tématu.

Jak už jsem uvedl, Ústavní soud zamítl odvolání Tomia Okamury. Bohužel tímto krokem potvrdil, že ještě nejsme úplně právní stát, tudíž se z prezidentských voleb stala fraška. Jak pan Okamura stihl uvést, tak zvítězil termín voleb nad právem.

Především však za to může celá realizace, která je naprosto postavená na hlavu. Neříkám, že tomu tak bylo, ale podpisy si mohl každý kandidát bez problému zfalšovat a to ve velkém.
Především by se měl změnit volební způsob jako takový. Mnohem efektivnější by bylo volit prezidenta na obecním úřadě nebo na České poště, kde by docházelo k dohledu ze strany státních institucí.

 


O autorovi

Další články

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna *

Top