Všichni jsme denně monitorováni. Existuje ještě ochrana osobních údajů?

Všichni jsme denně monitorováni. Existuje ještě ochrana osobních údajů?

Obchod s informacemi zákazníků, pochopitelně bez znalostí postižených, je super job. Jedná se o údaje týkající se konzumu a platební morálky, ze kterých se vytváří vysvědčení bonity. Už jenom špatná adresa – třeba Nusle v Praze nebo Kojetín na Moravě – dokáže šanci na úvěr podstatně snížit. Ale i jiné skladované informace jako ještě žádný úvěr nebo na druhé straně větší počet řádně splácených úvěrů, mohou být důvodem špatného scoringu.

Zde máme velice dobře situovaného občana, pana Karla N., inženýra, který se bez úspěchu snaží od KB dostat úvěr na novou kuchyni ve výši jenom 50.000 Kč i když za 20 let příslušnosti ke své bance ještě nikdy o úvěr nežádal. Po jeho intervenci mu sice úvěr nabídli, ale požadovali blanko směnku, kterou však odmítl podepsat. Nebo promovaný chemik pracující ve výzkumném ústavu s pravidelným platem 45.000 Kč, kterému byl zamítnut úvěr 100.000 Kč. A potom ještě neuvěřitelně vysoký počet zákazníků IT zásilkových společností, kteří se diví, proč si nemohou objednat zboží na fakturu, ale jejich soused ano.

Jiří K. je lékař, výkonný člen naší společnosti. Provozuje společnou praxi nedaleko Prahy ve středních Čechách, jeho žena je také lékařka. Oba mají auto střední třídy, jejich roční příjem se pohybuje v šestimístném rozsahu a vlastní u své banky kreditní karty. Není toho moc, co by si nemohli oba dovolit. Když požádal pan Dr. K u jednoho provozovatele čerpacích stanic o vydání tankovací kreditní karty, tak chtěl vlastně jenom jedno: rychle a pohodlně tankovat.

KONSUM: OBCHOD S INFORMACEMI O ZÁKAZNÍCÍCH ZAŽÍVÁ BOOM

Odpověď dostal pan K písemně, byla jednoduchá, jasná ale překvapující: Žádost zamítnuta, odůvodnění žádné. Pan Dr.K věřil, že se jedná o omyl a jel se na centrálu optat osobně. K jeho překvapení se dozvěděl, že to leží na jeho scoringu, a že kartu vyjímečně může dostat, ale jenom jako předplacenou. Doktor K. s díkem odmítl. Tím se dostal do nejlepší společnosti. Negativní účinek tohoto digitálního zaznamenávání dat pociťují mezitím už miliony občanů.

Proč jsme tací, jací jsme?

Převážná většina občanů dodnes neví, že jsou při skoro každém nákupu nebo podepsání smlouvy „rastrováni“, registrováni a kontrolováni na určité úchylky a následně pak uloženi do správného šuplíku. Tímto systémem rozděluje tato branže společnost na dobré a špatné konzumenty, na solventní a zřejmě nesolventní. Jedná se o novou třídní společnost, kdy stačí pouze jeden pohled na obrazovku počítače, abychom se dozvěděli, do které třídy patříme. My se to ale nedozvíme, ví to z monitoru ten, který se s vámi má co dělat a vy se na monitor podívat nemůžete. To není v zájmu této podivné branže.

Jinak než v osmdesátých letech na západě, kdy panoval strach z policejního státu „a la Orwell“ a kdy Češi ještě výrazy jako scoring nebo rating neuměli slabikovat, se nacházíme nejenom na západě, ale už i v ČR, na cestě ke striktně kontrolované, regulované, hlídané a špehované společnosti. Tomu se říká v Bruselu harmonizace a komunisté byli v tomto segmentu úplní diletanti. V dobách globální internetové komunikace se co do metodiky už zdaleka nejedná jenom o činnost státu, ale s přibývající intenzitou o soukromé subjekty, které tyto technologické vymoženosti zneužívají. Já to nazývám kletbou pro občanské masy a požehnání pro nekalé elementy, ke kterým řadím i stát. Měli bychom zatraceně dávat pozor, abychom v tom „globálním Village“ neztratili naší, i tak už jenom relativní, svobodu.

Scoring: Jak funguje tento typ obchodu?

Podezřelým se stanete, když o vás nějaká firma zaregistruje do databanky něco, třeba i zdánlivě negativního. Je to systém, kdy jste považován za nejistého a evtl. nespolehlivého kantonistu už jenom proto, že žijete ve „falešné“ čtvrti nebo vlastníte auto které je obzvlášť oblíbené u neplatičů – jde o tzv. systém sousedského příbuzenstva. Tento systém se vymyká jakékoliv kontrole a možnosti přezkoumání a neplatí pro něj ani zákony o ochraně dat. Je to proto, že kontrola nespadá pod státní správu, ale spravují ji soukromé subjekty, které s daty pružně obchodují, a které se při poptávce rádi schovávají za termín obchodního tajemství.

Centrální význam reprezentuje tzv. Scoring – matematický postup – při kterém je porovnáváno až 300 různých příznaků zákazníků z minulosti týkající se podobných případů. Z toho vypočítá počítač statistickou hodnotu, tzv. SCORE. Jedná se o takovou hlavní známku, zpravidla od nuly po 100, která vypovídá o tom, zda jste spolehlivý plátce nebo jak jste vůbec schopný svým závazkům dostat.

Co začalo dříve oprávněným zájmem bank, které chtěly vědět, komu poskytují úvěr, se dnes používá křížem krážem skoro ve všech segmentech denního života: Při podpisu smlouvy na mobil, leasing na auto a jiné technické produkty, u discountera elektroniky, pokud si kupujete LCD-TV na splátky nebo při vydání zákaznické karty v supermarketu. V každém tomto případě musíte počítat s tím, že jste evidován, špehován a kontrolován a to nejenom tam, kde jste nakoupil nebo něco objednal. Scoring je olejový „flek“, který se nekontrolovaně rozlévá.

Dokonce i zubaři a lékaři se mezi sebou informují přes bonitu svých pacientů, vlastníci nemovitostí scorují aspiranty na pronájem a i jednoduchá objednávka knihy přes internet startuje poptávku u agentur. V bankovním sektoru stačí někdy zdánlivě problematické konzumní zvyklosti jako vlastnictví vícero kreditních karet, leasingů nebo telefonů, aby vám byl úvěr zamítnut nebo nabídnut – v lepším případě – za horších kondicí; vlastně se zde jedná o formu diskrétní diskriminace. V jiném případě se může stát, že jste sice 20 let klientem KB, ale ještě nikdy jste nežádal o úvěr a pracoval celá léta na bázi černých čísel. Pro banku jste sice na jedné straně dobrý zákazník, ale na druhé straně špatný, nevydělávali na vás po úvěrové stránce, což zhoršuje váš scoring a při prvním úvěru dostanete špatnou úrokovou sazbu.

Jeden můj známý z Prahy, 68 let, příjemného zevnějšku, upravený a dostatečně zámožný, že by sám mohl být bankéřem, mne požádal o vysvětlení jeho problému. 34 roků ženatý, stabilní příjem, žijící dlouhodobě v jednom městě. Byl totiž nepříjemně překvapen, když přišel do KB zažádat o úvěr ve výši 100.000 Kč za propagovanou úrokovou sazbu 6,5%. Bankovní úřednice klepla jeho data do počítače a sdělila, že může úvěr nabídnout ale jenom v úrokové sazbě 11%. Proč? „Tak to počítač spočítal“, zněla lapidární odpověď, v tom nemám žádný herní prostor.

KONSUM: OBCHOD S INFORMACEMI O ZÁKAZNÍCÍCH ZAŽÍVÁ BOOM

Můj známý s tím ale další problém neměl, jednalo se o testovací osobu, abychom zjistili, jak banky pracují. Ale jako testovací osoba prohlásil, že banky jsou zloději a zmínil, jak banky před patnácti lety slibovaly, že bankovní automaty budou zdarma. Až měl každý kreditní kartu, tak všechny banky služby bankovních automatů zpoplatnily. Vlastně jedno velké okrádání celého národa, za podpory vlády a na základě nekalé reklamy.

A tak podobně jsme dopadli i u jiných bank. Při otázkách, jak se dostane „počítač“ na takový výsledek reagují bankovní úředníci velice zdrženlivě. U 91% případů nám score-hodnota našeho testovacího klienta nebyla sdělena a jakékoliv vysvětlení bylo odmítnuto. Jeden bankovní poradce nám ale pod rukou sdělil, že kvůli automatizaci a zavazujícím počítačovým výsledkům nemají vůbec žádný herní prostor. Potvrdil dokonce i moji myšlenku, že by na jejich místě mohli prakticky sedět i bezdomovci. Konečně kliknout na tlačítko a přečíst výsledek by dokázali i podprůměrně vzdělaní lidé.

Toto jednání bank kritizuji na základě těchto zkušeností jako více než nedostatečné. Nevykazuje totiž žádnou výhodu, co do prognózy týkající se úvěrů, protože se zde jedná o vymyšlené, nesprávně zadané nebo dokonce falešné informace, které se s jedním táhnou někdy i celý život. V praktickém testu tento scoring neobstál.

Jak lukrativní může být obchod s daty v ČR, prokazují dnes koncerny jako supermarkety, mobilní operátoři a hlavně internetové obchody. Jenom tyto tři skupiny operují s miliony dat našich občanů. Všichni mají problémy s neplatiči a někteří z nich mají i vlastní inkaso firmy. A všichni tři se kartelovým způsobem rozhodli na těchto špatných zákaznících ještě vydělávat tím, že budou s jejich daty obchodovat. Tento systém oni ovládají, je to systém původem z USA převzatý ze západu s vědomím, že hlupáci Češi tomu nerozumí. Konečně i oni tvrdí, že Češi tento západní demokratický systém chtěli, bojovali za něj, tak nemají nárok něco reklamovat. Jejich logika je jasná: Kdo chce kam, pomožme mu tam.

Na trhu v ČR se nachází už hezká řádka firem, která se sbíráním a aktualizováním dat zabývá. Tyto subjekty se vyhýbají veřejnosti, mediím ale i politikům. Pracují skrytě jako exekutorské subjekty, které se profesionálně neplatiči zabývají a udržují kontakty s firmami, které mají možnosti data sbírat a registrovat-supermarkety, mobilní operátoři a pod. Ostatní data si opatřují ilegálně třeba z různých institucí jako zdravotnictví, registrace vozidel a pod. Mezi všemi těmito subjekty panuje čilý obchod, který dnes dosahuje desítek milionů korun. V sousedním Německu pak několik set milionů. Obchody s daty se provádějí nenápadně a probíhají formou nabídky a poptávky. Data nabízející předloží katalog a kupující si vybere, podobně jako při jiném druhu zboží, třeba zelenině. Rozdíl je jenom ve formulaci faktury, tam nenalezne finanční úřad pod položkou artikl nějaké zboží (data) ale zpravidla poradenskou nebo informační službu.

Co se nachází v nabídkách firem obchodujících s daty?

Jsou to adresy neplatičů, klientů majících hypotéky a leasingy, majitelů aut určité značky, klientů mobilních operátorů rozložených do segmentů, kdo má starý telefon a kdo už vlastní inteligentní telefon, klientů supermarketů vlastnící tzv. klientskou slevovou kartu, vlastníků kreditních karet, pojistek a pod. K tomu přijdou ještě soci-demografické údaje, platební morálka, regiony s vysokou dluhovou koncentrací, regiony s chudou nebo bohatou populací, věkové skupiny a mnoho jiného. Jenom v těchto uvedených segmentech stojí v ČR k dispozici – dobře sortované – přes 6 milionů dat. Speciálně těchto dat používají tzv. „syčáci“, kteří nabízejí důchodcům prodejní zájezdy, více ZDE.

To, že existují zákony o ochraně dat českých občanů, nikomu z této branže nevadí. Obchoduje se konečně skrytě, tajně a nenápadně. Na dotěrné otázky odpovídá zpravidla tiskový mluvčí nedostatečně, skrývá se za ochranu dat a v jiném případě nám sdělí, že veškeré vlastní údaje slouží pouze jako údaje statistické. V interních direktivách těchto firem, které se v celém okruhu nachází, se provádí kurzy s návodem: Zatloukat, zatloukat a zase jenom zatloukat.

Pokud firma skladující data nenajde nic, co by potřebovala doplnit, tak hledá u jiných dodavatelů dat. Třeba že v pražském obvodě Nusle je výpadek splatnosti úvěrů v loňském roce na 22 procentech, ale ve vilové čtvrti Troja jenom 8,35 procent, nebo v moravském Kojetíně 26,4 procent, ale ve Zlíně jenom 9,63 procent. Důležité informace které váš scoring ovlivňují a precizují. Jde konečně o soci-demografické informace, zdravotní stav, chování konzumenta, počet aut a telefonů v jedné rodině, volný čas, místo bydlení a jeho okolí a ostatní možná kritéria. A jaký typ automobilu milujete? To se dozvíme z registru aut, tajně a podloudně, konečně si máme navzájem pomáhat.

Ze všech těchto informací si firmy „bastlují“ takový jakýsi matrix nedostatků, kdy klienti bydlící v určitých regionech platí za možné potencionální budoucí problémové případy. Tato metoda se v USA nazývá „Redlining“, kdy jsou mnohdy celé silniční bloky červeně označeny liniemi jako kritické zóny. Kterých regionů se to u nás týká, si může každý domyslet. Obyvatelé těchto regionů, jsou extra vyfiltrovány a musí počítat s automatickou diskriminací. Mohou však počítat se zesílenou přímou reklamou herních casín a loterií, protože se počítá s tím, že finančně slabé skupiny jsou pro tyto nabídky obzvláště přístupné.

Velice aktivní v tomto obchodu jsou ale i právníci, dráhy, špeditéři, MHD, noviny, magazíny ale i policie. Třeba u medií se dá přes tyto statistiky dostat na data, kdo inzeruje, v jakém finančním objemu a jak často.

Všichni operují s velkým množstvím dat. Dostat se na data legální cestou není ale všude možné. U všech uvedených složek je velice jednoduché data někomu předat na nějakém neutrálním nosiči. Stopy dotyčný zpravidla nezanechává a zjistit odkud data pochází je velice obtížné, ve většině případů nemožné. Konečně jak chcete dokázat někomu u dopravního podniku, že prodal databázi občanů jezdících na černo. Ale pro mnoho subjektů jsou právě tyto informace relevantní pro scoring a bonitu jednotlivce.

KONSUM: OBCHOD S INFORMACEMI O ZÁKAZNÍCÍCH ZAŽÍVÁ BOOM.

Na otázku týkající se tohoto problému mi na dopravním podniku nedokázal nikdo odpovědět. K našim vztahům s jednotlivými zákazníky nedáváme žádné informace, bylo mi řečeno. Černé pasažéry předáváme dál. Že se s daty může obchodovat, není zcela vyloučeno, ale to jde mimo nás. Pak dochází k případům, že mladík, který jel na černo v MHD a ignoroval upomínku, nedostane později jako dospělý smlouvu u mobilního operátora. Musí se spokojit, často i pro zbytek života, s „prepay“ kartou. A to prosím u všech operátorů.

Jak je scoring v denním hospodářském životě rozšířen jsem studoval už od sedmdesátých let v Mnichově. Zaráželo mne, jak se dostaly firmy na moji adresu. V té době byla tato činnost pochopitelně ještě v plenkách a koncentrovala se více či méně na segment telekomunikací – telefon, telex -, dále pak automobilový sektor a cestovní ruch. Víc nebylo v té době technicky realizovatelné. Hodně jsem cestoval po celém světě a bylo mi nápadné, že jsem dostával reklamní poštu s nabídkami jiných airlines, než se kterou jsem standardně létal, Lufthansa.

Byl jsem zvědav, jak a kdy se bude tento systém prosazovat na našem trhu. Nejsem zklamán, Češi opět na základě neznalosti věci nezklamali a rozdávají s nadšením svoje data. Politici na druhé straně, také díky všeobecnému diletantismu, nedokáží těmto praktikám nabídnout alespoň nějakou paroli.

Moje výtka tomuto systému se koncentruje na skutečnost, že ve většině případů nerozhoduje člověk, jako to bývalo dříve, zda je klient úvěru hodný ale score-hodnota vypočítaná počítačem. Negativní ohodnocování strojově vyhodnocených dat je v EU zakázáno, je však rafinovanými systémy legálně ale více ilegálně obcházeno.

Zatím jediná dobrá, i když také chybující instituce, která se touto tajnou vědou zabývá již od roku 1927 je „Schufa“ v Německu, která spravuje data přes 64 milionů občanů, prakticky všechny nad 18 let. Svůj systém „staví“ jako score skládající se z deseti až dvaceti variabel, a tyto vysoce komplexní algoritmy jsou vyvíjeny v souhře se statistikami pocházejícími od různých univerzit.

Data, která se zakládají, jsou: Jméno, datum narození, aktuální a dřívější adresy pobytu, časté stěhování, počet bankovních účtů a kreditních karet, telekomunikační-, leasingové a bankovní úvěry. K tomu ještě privátní insolvence, místopřísežná úřední prohlášení, trestné činy a podobné ve spojitosti s hospodářskou kriminalitou nebo insolvencí.

Detaily o příjmech, majetku nebo vlastnictví nemovitosti tato organizace nevede, i když právě tyto informace by pro zjištění bonity byly výmluvnější. Oproti konkurenci nepoužívá Schufa geografický scoring. Tento nadstandard vylepšily konkurenční subjekty později.

Z těchto „ingrediencí“ se upeče na konci „score-hodnota“, která může spotřebitele v mnoha případech poškodit. Kde je pro finanční instituci spodní hranice, kdy úvěr zamítne, rozhoduje každá sama za sebe. Mnohé instituce se ohrazují tvrzením, že světová banka zjistila, že banky které používají scoring povolují více úvěrů a za lepších podmínek. Minimálně pro Českou republiku toto neplatí.

Scoring: Jak by měl fungovat obchod s daty?

Český ministr vnitra si nedělá vůbec hlavu, aby se takovým problémem zabýval. A vláda si hraje na mrtvého brouka. V ostatních západních státech se tímto zabývají průběžně, utahují těmto firmám neustále opasek, i když připouštím, že si tyto nachází stále nové únikové cesty. Jsou ale minimálně pod tlakem a kontrolou. Doporučoval bych, aby se veškerá data po třech letech musela vymazat. Problém totiž je skutečnost, že i když klient svoje závazky vyrovná, tak zůstávají negativní data přes jeho osobu nedotčena, protože v tom chaosu a konkurenčním boji o množství dat, není nikdo, kdo by data upravoval. Data občanů se neustále negativními informacemi doplňují, to vynáší zisk, ale pozitivními informacemi nekorigují; to není rentabilní a stojí čas, který by zisk mohl minimalizovat.

Tím, že se ale ani poškozený klient nedostane na obsah svých dat a stav jeho scoringu a bonity nemá možnost upravit, třeba na základě podkladů o vyřízení svých závazků, tak je odsouzen figurovat mnohdy po celý život jako negativní člen společnosti, který je neustále diskriminován, velice často i neprávem.

Již v zahraničí jsem se zabýval systémy jak postupovat, abych byl já a moji přátelé před scoringem uchráněni. Stoprocentní ochrana skutečně neexistuje. Dá se ale rozhodně minimalizovat. Finanční efekt v pozitivním slova smyslu je při troše vůle kalkulovatelný.

Budu se snažit našim čtenářům někdy příště nabídnout katalog opatření, která obchodování s vašimi daty silně omezí. Call centra vás nebudou obtěžovat, nebudete dostávat tuny reklamních prospektů, ušetříte na energii, komunikačních poplatcích a mnoho jiného. Pokud si budete úspory v jednotlivých segmentech vašeho života zaznamenávat, tak budete ušetřenou roční finanční částkou přímo ohromeni.


O autorovi

Další články

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna *

Breaking news

25.7  16:18 - Verizon u cíle: Yahoo bude převzato

Yahoo-šéfová Marissa Mayer

Více jak 20 let od založení stojí internetový pionýr definitivně před ztrátou své samostatnosti. Telekom gigant Verizon převezme Yahoo, podle informací z médií, za ca. 5 miliard dolarů.

  15:00 - IOC rozhodlo: Být u toho znamená všechno

IOC-Prezident Thomas Bach (vlevo) a Vladimir Putin

Přestože byl státem pdporovaný doping v Rusku prokázán tak smí ruský tým v Rio de Janeiro startovat. Ukazuje to že ruský vliv na IOC je ohromný. Whistleblowerin Julia Stepanowa, která to všechno práskla, je z účasti vyloučena. Bude se muset odstěhovat a Rusko už nebude nikdy reprezentovat. S výsledkem se dalo počítat a překvapení se nekonalo.

  13:15 - Americká vláda chce stanice, které dobijí elektromobil za 10 minut

Dobíjecí stanice Tesla

Elektromobil je jeden velký problém. Vlastně je to shluk mnoha malých problémů. Třeba s dobíjecími stanicemi, kterých je málo a nedobíjí dostatečně rychle. To ví i americká vláda a zavázala se, že bude za vládní peníze podporovat projekty na rychlejší dobíjení. V Evropě se vedle chybějícího nadšení k elektro-mobilitě potýkáme se samými problémy s nedostatkem nabíjecích stanic.

  12:00 - V Íránu zničili sto tisíc satelitních antén

Íránské úřady nechaly zničit 100 000 satelitních antén, které byly zabaveny občanům. Informovala o tom agentura AFP. V Íránu je příjem satelitních televizních kanálů zakázán a pokutován, zákaz se ale všeobecně porušuje. „Většina satelitních kanálů oslabuje rodinné základy a u dětí ohrožuje školní docházku. Průzkumy ukazují, že děti, které takovou televizi sledují, jsou nezdvořilé ve škole i vůči rodičům.“

  11:05 - „Desaster“: Trump uvažuje o vystoupení z WTO

US-Kandidát na prezidenta Donald Trump

Volný obchod patřil desetiletí z republikánské víře. Ne ale pro Donalda Trumpa: Jako budoucí US-prezident by z organizace volného obchodu (WTO) eventuálně vystoupil. Jako důvod uvedl že volný obchod je desasterem pro státy které jsou členem WTO.

  10:16 - Z lomu ČSA má odejít 1769 lidí

Premiéra Bohuslava Sobotku čeká na jednání vlády těžký boj s koaličními partnery o příspěvek severočeským horníkům. O práci v souvislosti s útlumem těžby, na jehož začátku stálo rozhodnutí vlády o neprolomení limitů na zdejším lomu ČSA, by tu během dalších pěti let mělo přijít 1769 zaměstnanců.

  9:32 - Výbuch v německém Ansbachu zranil dvanáct lidí

Atentátník se zabil v Ansbachu

Neúspěšný žadatel o azyl ze Sýrie (27) zemřel poté, co v bavorském Ansbachu v neděli večer odpálil výbušninu. Při explozi bylo zraněno 12 lidí. Podle policie jsou tři z nich ve vážném stavu.

24.7  18:00 - Sedm let bez Čechů nebo Poláků? V EU se rodí plán brexitu

Plakát, který před referendem Brity nabádal k Brexitu

Velká Británie by mohla po vystoupení z EU zůstat součástí jednotného evropského trhu, a přitom by se jí až na sedm let netýkalo pravidlo o volném pohybu pracovních sil. Takový je alespoň plán probíraný v evropských metropolích. V praxi by to znamenalo, že ne každý Čech by směl přijít do Británie za prací jako dosud. Informaci přinesl list The Guardian s odkazem na přední zdroje na britské i unijní straně.

  16:42 - Silné bouřky postihnou celé území ČR, budou doprovázeny přívalovými dešti

V teplém a vlhkém počasí se v neděli odpoledne na jihu Moravy, v západních a jižních Čechách budou místy vytvářet bouřky. Ty mohou být provázeny přívalovým deštěm. Výstrahu v neděli vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

  15:00 - V Brazílii se pokusili ukrást olympijskou pochodeň

V brazilském městě Guarulhos nedaleko Sao Paula se neznámý muž pokusil ukrást pochodeň s olympijským ohněm. Štafetu však díky pohotovému zásahu bezpečnostní služby narušil jen na několik vteřin a byl zadržen policií.

  13:12 - Na Frýdecko-Místecku se zranilo hned pět cyklistů

Pět zraněných cyklistů na Frýdecko-Místecku museli v sobotu během devíti hodin ošetřit moravskoslezští záchranáři. Ve třech případech si lidé po pádu z kola poranili hlavu. Moravskoslezští záchranáři v týž den vyjížděli také ke dvěma topícím se mužům. Jeden je v kritickém a druhý ve vážném stavu.

  12:00 - Žaloby o miliardové pozemky církev většinou nestáhne

Slib biskupů, že katolická církev stáhne žaloby podané na kraje, má právní háček. Podle zjištění Práva nelze očekávat, že církevní subjekty stáhnou všech svých 116 žalob, jak v to doufají hejtmani, nýbrž sotva polovinu.

  11:01 - Sebeakceptance: Smím žít jak já chci!

Sebeakceptance: Milovat své tělo jaké je

Příliš tlustá, plnoštíhlá, tmavá? V USA dělají „Body-aktivisté“ reklamu jak milovat svoje tělo jaké je. Ale jde to vůbec? Ano, je to možné, ale je to i těžké.

  10:23 - Mnichovský střelec vyhrožoval spolužákům smrtí už před pár měsíci

Lidé před mnichovskou Olympií oplakávají oběti střelby.

Osmnáctiletý Ali David Sonboly, který v pátek v Mnichově zastřelil devět převážně mladých lidí, se v minulosti opakovaně choval hrubě a vyhrožoval okolí smrtí. Spolužáky byl odstrkován. Jeden ze svědků také pro stanici NBC News vylíčil, jak mu jedna z obětí zemřela na ulici v náruči.

  9:40 - Na Rokycansku zemřela osmadvacetiletá řidička

Nedaleko Příkosic na Rokycansku zemřela v neděli ráno při nehodě mladá řidička. Havarovala tam před 6:00 s osobním automobilem Audi A4, řekla policejní mluvčí Martina Korandová.

23.7  20:00 - Je svět obrácený naruby? Nebo vyvrácený z pantů?

Olympijské nákupní centrum Mnichov

Násilnosti v Nice, Würzburgu a nyní v Mnichově. V Turecku skončila demokracie. Podle WHO není virus Zika nebezpečný – i když sportovci ruší účast na olympijských hrách. A: Donald Trump neví nic o světě. To je tragická bilance posledních dvou týdnů na skutecnosti.cz.

  19:32 - Nový jednorázový kapesní test na infarkt stojí 370 korun

Ilustrační znázornění infarktu

Až donedávna mohla být diagnóza akutního infarktu myokardu provedena pouze v nemocnicích s určitým vybavením, takže bylo obtížné splnit cíl včasné diagnózy a včasné léčby, zvláště když pacienti jsou na předměstí nebo ve vzdálenějších oblastech. Přitom klíčem ke zlehčení následků a snížení úmrtnosti je diagnostikovat a zahájit léčbu co nejdříve. Teď je k dispozici ale test na infarkt. Stojí 370 korun a lze ho zakoupit v lékárně..

  18:57 - Kvalifikace Formule-1 v Mad’arsku: Rosberg startuje z pole-position

Nico Rosberg

Přes chaotický průběh tréningu v Budapešti: Nico Rosberg startuje velkou cenu Mad’arska z prvního místa. Tréning musel být vzhledem ke špatnému počasí několikrát odložen. Jeho stájový kolega Hamilton začíná z druhé pozice, Sebastian Vettel na Ferrari až z pátého místa.

  18:27 - V Čechách hrozí silné bouřky a přívalový déšť

Ilustrační foto Ondřej Kořínek

V jižních a západních Čechách hrozí od sobotního odpoledne silné bouřky. Výstraha se vztahuje i na neděli. Bouřky bude doprovázet přívalový déšť ojediněle s úhrny kolem 40 mm. Potoky a říčky se mohou rozvodnit.

  18:00 - Bratislavskou Petržalku vyděsila střelba

V bratislavské čtvrti Petržalka se v sobotu střílelo. Policejní mluvčí Lucia Miháliková uvedla, že byl zadržen 22letý muž. Nikdo nebyl zraněn. Muž střílel pouze z plynové pistole, jako stříleli děti v minulosti „poplašñákem“. Lidé jsou prostě přespříliš vystrašení.

  13:15 - Evropa a Turecko: Strach z Erdogana a z Putina

Zakladatel státu Atatürk a prezident Erdogan

EU by mohla přerušit jednání o vstupu Turecka do EU a současně zmrazit miliardovou pomoc. Ale v Bruselu mají z tohoto kroku strach – bojí se reakce ze strany Erdogana. Jaká politika se praktikuje je vidět i na straně IOC – i zde mají strach z reakce prezidenta Putina v případě vyloučení ruských sportovců z OH.

  12:00 - Václav Klaus ml. vyzval k opuštění Evropské unie

Expert na školství ODS Václav Klaus ml. vyzval ve světle vražedného útoku v Mnichově k opuštění Evropské unie. Vysloužil si za to kritiku předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska.

  11:26 - Levitující přechod pro chodce vzbudil na Slovensku pozdvižení

"Třírozměrný" přechod má zvýšit bezpečnost chodců.

Ve městě Čadca na severu Slovenska překvapí řidiče levitující třírozměrná zebra. Přechod pro chodce umělci namalovali tak, že na první pohled vypadá, jak by se vznášel nad silnicí. Dílo u našich východních sousedů vzbudilo značnou pozornost.

  11:05 - Vrah z Mnichova byl syn taxikáře

Místo činu atentátu v Mnichově

Mladík, který v Mnichově zastřelil devět lidí, byl Ali Sonboly, syn taxikáře s německým a íránským občanstvím, který pracoval v obchodě. Sousedi o něm řekli, že to byl klidný typ. Policie nezná jeho motiv, prověřuje ale spojitost s falešnou nabídkou na Facebooku, že v restauraci McDonald’s, kde střílel, se v tu dobu bude podávat jídlo zdarma. Svědkové vypověděli, že mladík volal Allahu akbar (Bůh je veliký), ale také to, že je Němec. Češi mezi oběťmi nejsou.

22.7  20:00 - Rok po tragédii: Nové záběry z nehody Pendolina ve Studénce

Pendolino se srazilo s kamiónem

Přesně po roce od tragické nehody na železničním přejezdu ve Studénce, kterou způsobil řidič polského kamiónu, zveřejnili hasiči videonahrávku ze záchranné akce. Nehoda si vyžádala tři mrtvé a dvanáct zraněných. V současné době se uvažuje o tom, že železniční přejezd bude zrušen a pod důležitým koridorem spojujícím Ostravu se střední Moravou bude vybudován podjezd.

  19:06 - Erdogan nechal zavřít dva piloty

Sestřelené ruské letadlo (24.11.2015)

Rusko-Turecké vztahy se překvapivě rychle zlepšují – přitom sestřelilo Turecko ruské bojové letadlo. Erdogan nyní sdělil že nechal zavřít turecké piloty do vězení. Údajně měli zájem na zhoršení vztahů s Ruskem.

  18:00 - Na EasyJet a Ryanair si stěžuje nejvíc lidí

Na aerolinky EasyJet a Ryanair si stěžovalo v první půlce roku 2016 nejvíce lidí.

Na EasyJet si ze všech britských aerolinií stěžuje nejvíce lidí. Vyplynulo to z interních statistik společnosti EUclaim. Ta poskytuje pasažérům informace o možné finanční kompenzaci za zpoždění letů, problémy s nimi spojené i řeší. V databázi společnosti se za první polovinu roku nashromáždilo přes 5641 stížností právě na EasyJet. Druhé místo obsadily aerolinky Ryanair se 4781 stížnostmi. Informoval o tom Daily Mail.

  17:03 - Formule 1: Nico Rosberg prodloužil u Mercedesů

Nico Rosberg

Boj dvou gigantů bude s Lewis Hamiltonem pokračovat: Nico Rosberg prodloužil smlouvu se stájí Mercedes. Němec leží v aktuálním hodnocení těsně před svým týmovým kolegou na prvním místě.

  16:16 - Venezuela: McDonald’s chybí žemle pro Big Mac

Big Mac od McDonald's

Hospodářská krize ve Venezuele se dotýká i velkých amerických korporací: McDonald’s odstranil Big Mac z jídelníčku. Zřejmě chybí dodavatel pro žemle. Pro McDonald jistě ohromná katastrofa?

  15:00 - Dreamliner a Jumbo má problémy: Boeing musí odepsat miliardy

Boeing 787 Dreamliner

Kvůli problémům se třemi modely musí firma Boeing korigovat bilanci. Obvzláště problematický je dálkový letoun Dreamliner. K tomu ještě slabá poptávka pro Jumbo-Jet 747-8 a zpoždění s dodávkami tankovacího letadla KC-46 pro americkou armádu. Výše ztrát se pohybuje kolem dvou miliard dolarů – akcie Boeingu ztratila jedno procento hodnoty.

Top