Sebevražda: Jde o hrdinství nebo zločin?

Sebevražda: Jde o hrdinství nebo zločin?

Pokud  spáchal sebevraždu někdo, kdo nevypadal na umření, mluví se o tragédii. V jiných případech se ale mluví o právu na smrt jako o jednom z lidských práv. Zemřít vlastní rukou je vždy o bolesti a ztrátě smyslu. Ten, kdo se rozhodl pro sebevraždu je přesvědčený, že jeho život nemá žádný smysl a považuje jej za zbytečný. Nejde o míru reálného utrpení, ale přijímání sebe sama. Proč tady jsem a co o své životě soudím. Klíčové je totiž sebehodnocení vlastní existence.

Mluvila jsem z jednou z obětí z domácího násilí. Chtěla spáchat sebevraždu, protože si myslela, že prospěje světu, pokud z něho odstraní jedno konkrétní zlo, kterým je ona sama. Po létech psychické a občas i fyzické masáže se ztotožnila s přesvědčením, že její dobrovolný odchod z tohoto světa je dobrodiním pro její rodinu, protože ona svojí existencí působí takové problémy, že ostatním se bude lépe žít, pokud tu ona již nebude.

Ve fungujících vztazích je obrovskou ránou, pokud někdo z blízkých spáchá sebevraždu. Objeví se vlna výčitek. Jak to, že jsem si ničeho nevšiml? Věnoval jsem dostatečnou pozornost, mluvili jsme spolu skutečně o všem? Opravdu se tomu nedalo předejít? Nešlo tomu zabránit? Pokud se jedná o dítě, rodiče si nesou trauma po celý zbytek života.

Duše může bolet více než tělo. Člověk má pocit, že je na konci svých psychických sil a už nic lepšího než zemřít udělat nemůže. Jaký je rozdíl mezi ním a člověkem, jehož prognóza je z důvodu vážné fyzické choroby neodvratná? V prvním případě je možnost léčby, ve druhém ne. To ale neznamená, že by bylo nutné předbíhat běh věcí.

Pokrok medicíny prodlužuje lidský život. Život, který dříve nebylo možné zachránit, pokračuje. Společnost se současně s tím musí naučit nést odpovědnost za prodloužení lidského života. Aktivní eutanazie je útěkem od problémů, stejně jako je těžký alibismus léčit za každou cenou. V debatách o eutanazii se stále nerozlišují dvě věci. Nechat v pokoji zemřít není zabitím. Lékařská péče je na takové úrovni, že lidé trpět nemusí. Jenomže občas se na umírajících testují metody, které jim umožní dožít se několika dalších desítek hodin. Nic víc. Udělali jsme pro babičku maximum možného, a v protikladu s tím postoj „ať babička netrpí“. První znamená nesmyslné prodlužování utrpení, druhé použití nedovolených prostředků ke zkrácení života (něco jí píchněte, ať se chudinka netrápí). Ani jedno z toho nebylo nutné.

Za eutanazii brojí mladí a zdraví. Schvalování eutanazie totiž v sobě obsahuje ono neblahé poselství: jsou staří, oškliví, nemocní, měli by raději zemřít. Takový život už přece nemá cenu. Pochopitelně, že s přibývajícím věkem nadšení opadává. Postupně si totiž člověk uvědomuje, že jednou konec přijde. Potřeba znát smysl života je tím nejdůležitějším pro člověka. A aby mu jeho okolí bylo schopné říct, že je pro ně důležitý, i když už síly odešly.

Výborné srovnání představují dva filmy, jejichž protagonisté utrpěli v důsledku tragického úrazu obdobná fyzická poškození. V Million dollar baby si Maggie přeje odpojit, protože její rodina nechápe, k čemu by jim dál byla. V Nedotknutelných kvadruplegik Philippe ukazuje, že je možné žít dál. A není sám. Co nás obohacuje, je právě síla lidí, kteří dokáží žít se svými handicapy. Odtud se bere odvaha a naděje pro druhé. Řešení, které zvolila Maggie, není o její svobodné volbě. Je to výkřik bezvýchodnosti. Nezájem rodiny a neexistence nikoho, kvůli komu by chtěla žít. A stárnoucí trenér je moc unavený, než aby udělal něco jiného, než to, co si přeje ona.  Jinak doporučuji též pár rozhovorů s těmi, kteří nejprve chtěli zvolit to samé, co Maggie, ale nakonec si vybrali život.

Pak Čun-do, hlavní hrdina románu Syn správce sirotčince věří, že staří lidé, pochopitelně ti, kteří si to zasloužili svým nezměrným úsilím o budování dokonalé severokorejské společnosti, odchází pokojně dožívat své stáří na pláže Wonsan. Jednou, jako řádně prokádrovaný voják pověřený odposlechem cizích stanic na moři, obeplouvá tyto pláže. Jsou prázdné.


O autorovi

Další články

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna *

Top