Růst úrokových sazeb – GAME OVER nejen pro velké banky, ale také pro státy

Růst úrokových sazeb – GAME OVER nejen pro velké banky, ale také pro státy

Nedávno se mi do rukou dostal jeden časopis o investování, kde byla tam také anketa s „finančními odborníky“ z ČR, o tom kam investovat v nejbližší době. Po přečtení jejich tipů jsem jen politoval lidi, co mají své úspory v těchto institucích. Někteří z oslovených dokonce přiznávají, že dnešní akciová rallye je jen zásluhou tisknutí peněz centrálními bankami, hlavně FEDem. Přesto dále doporučují především další nákup akcií a dluhopisů. Hlavně mě však překvapuje, že drtivá většina oslovených analytiků slepě věří, že FED může ukončit program kvantitativního uvolňování (QE). Také pořád věří tomu, že přichází oživení, ikdyž čísla říkají něco jiného. Chtěl by snad někdo z Vás nakupovat blízko vrcholu bubliny?

Podívejme se tedy, jak je tomu doopravdy, bez růžových brýlí zbožných přání. Bohužel dělící čára mezi pesimismem a pravdou je dnes nejméně tak tenká, jako dělící čára mezi optimismem a lží aneb jak říká guvernér Světové banky Jean-Claude Juncker „Když jde do tuhého, musíme lhát.

Politici nám to říkají natvrdo, to my jen nevnímáme a pořád ještě věříme dezinformacím z médií . Věděli jste, že 90% médií v USA ovládá pouze 6 společností?

Víte co by znamenalo ukončení nebo omezení QE? Každému, kdo správně vnímá inverzní vztah mezi cenou a výnosem dluhopisů, to musí být zcela jasné. Přesně to, co jsme viděli při prvním oznámení omezení, jen v daleko větším měřítku: úroková sazba amerických dluhopisů se značně zvedla a akciové trhy náhle poklesly. Tušíte vůbec, co vše je navázáno na úrokovou sazbu amerických dluhopisů.

Vypadá to, že mnoho analytiků vůbec nepoužívá mozek a jen slepě omílá naučené poučky z ekonomických knih a totálně ignoruje aktuální vývoj. Jinak by nemohli zveřejnit např. následující perlu: Nicméně růst výnosů bezrizikových dluhopisů indikuje zlepšující se ekonomické prostředí. Ano, to by platilo v případě nízkého zadlužení státu. Ale v situaci, kdy celkový poměr dluhu k HDP ve většině zemí světa je neuvěřitelných 300% na 400% je tomu trochu jinak. Také si ještě myslíte, že státní dluhopisy jsou bezrizikovou investicí? Nakoupili byste si dnes řecké státní dluhopisy? Ještě před 5 lety, byly považovány za téměř bezrizikové!

celkový poměr dluhu k HDP statů G10 stav v roce 2011

Růst úrokových sazeb při aktuálním zadlužení znamená bankroty států. Protože to byly právě nízké úrokové sazby, které umožnily státům si velmi levně půjčovat na svůj chod. Již nyní jde v Japonsku na pokrytí dluhu více než 25% peněz vybraných na daních. Dluh téměř všech států je dnes mimo kontrolu. Víme také, že tento dluh nemůže být nikdy splacen. A to vůbec nemluvím o ekonomické nesmyslnosti financování států pomocí dluhopisů. Peníze určené k nákupu dluhopisů totiž vytěsňují možné investice do rozvoje soukromých firem a podniků. Čímž vlastně snižují budoucí růst ekonomiky státu.


Avšak růst úrokových sazeb má zásadní dopad také na velké banky, díky jejich velké expozici ve finančních derivátech. Předpokládá se, že až 70% finančních derivátů, jejichž hodnota se pohybuje někde mezi 700 až 1400 biliony dolarů, jsou tzv. swapy úrokových měr (Interest rate swaps – IRS).

Mnoho velkých firem se zajišťuje pomocí úrokových swapů proti růstu úrokových sazeb, neboť jejich chod je z větší části zajišťován pomocí dlouhodobých úvěrů. Růst úrokových měr by tedy mohl ohrozit jejich schopnost splácet tyto úvěry a úroky z nich plynoucí. Firma si tedy sjedná s protistranou (většinou bankou, někdy bývá banka jen prostředníkem) úrokový swap. Zjednodušeně řečeno, dokud je úroková sazba nižší než dohodnutá, platí firma poplatky (rozdíl mezi dohodnutými sazbami) protistraně (bance) a naopak při vyšší úrokové sazbě platí protistrana firmě.

Podobně většina lidí netuší, na jak velké peníze si velké banky přišli pomocí potlačování sazby LIBOR. Velké banky, které vydávají většinu finančních derivátů mají také značnou váhu při stanovování mezibankovní sazby LIBOR. Je tedy v zájmu těchto velkých bank udržovat nízké úrokové sazby, aby firmy platily jim a ne naopak. Největším manipulátorem úrokových sazeb je však sám FED. Co jiného, než manipulaci dlouhodobých úrokových sazeb, představuje jeho operace Twist?

Množství mainstreamových ekonomů a analytiků je zaslepeno vírou v oficiální data, přestože je naprosto jasné, že realita je jiná. USA jen změnou metodiky snížila míru inflace o téměř 8 %! Často si vůbec neuvědomují, jak velký dopad má neustálé reportování uměle nízké míry inflace. A nebo to není v jejich zájmu (čti v zájmu jejich chlebodárce). Míra inflace totiž ovlivňuje další důležité ekonomické veličiny např. míru růstu HDP.

Nejlépe bude, když si to ukážeme na příkladě: Předpokládejme, že nominální růst HDP je 5 % ročně. Kdyby nebylo inflace, rovnal by se nominální růst HDP růstu reálnému. V případě reálné inflace např. 3 %. Pak reálný růst HDP je jen 2 %. Zbylé 3 % pak znamenají pouze nárůst cen výrobků. Při reálné inflaci 5 %, by celý nominální růst HDP byl způsoben pouze zvýšením ceny výrobků a služeb, při jejich konstantním množství. Při reálné inflaci 7 %, by pak 5% nominální růst HDP znamenal reálný pokles produkovaných statků a služeb o 2 % = pokles reálného HDP.

A to je přesně to, co dnes vidíme téměř všude. Vy snad ještě věříte oficiálním údajům o inflaci? Opravdu si myslíte, že za poslední 4 roky stouply ceny energií, benzínu a potravin jen o 6 %? Na základě průzkumu mých kolegů odhaduji, že reálná inflace v ČR je minimálně o 5,5 % vyšší, než ta oficiálně udávaná. Inflaci si můžeme představit i jako zmenšování délky metru, kterým měříme ekonomické veličiny. Když máme kratší metr, je každému jasné, že bychom měli vždy naměřit více. Když však naměříme kratším metrem méně, tak už něco musí být pořádně špatně…

Většina velkých bank je napákovaných jako trabant se dvěma turbodmychadly. Finanční páka bank v rozvinutých zemích je stále ještě v astronomických 25 až 30 násobcích vlastního kapitálu banky. To znamená, že 3% až 4% ztráta vymaže kapitál celého bankovního systému. A při této míře páky jsou ztráty zaručeny. Některé z velkých bank jako třeba Deutsche Bank nebo RBS mají páku až 64 ku jedné. A finanční páka velkých bank v oblasti derivátů se pohybuje často i ve stonásobcích jejich vlastního kapitálu.

Reálně dnes velké banky vydělávají hlavně na podvodech. A když se to vezme do důsledků, tak celý dnešní finanční systém, založený na částečných rezervách, je jeden velký podvod. Když se na tuto praktiku podíváme z historického hlediska, jedná se o zlegalizované padělání peněz. Pak se nesmíme divit, že žijeme ve světě plného korupce a podvodů, když základem ekonomického systému je podvod. Dalším pilířem systému je složené úročení a prozkoumáme-li podrobně tento proces, máme matematický důkaz, že se systém musí změnit.

Bohužel se tyto informace v patřičném kontextu nikdy nedozvíte od mainstreamových ekonomů nebo analytiků bank. Naopak nezávislí ekonomové varují před přicházejícím kolapsem. Namátkou v ČR a SR např. Prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc, Prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D, Prof. Ing. Peter Staňek, CSc

Aktuální dění také přesně odpovídá popisu ekonomického cyklu rakouské ekonomické školy. Podle této teorie mohou za střídání období růstu a poklesu ekonomiky centrální banky. Ty dnes určují úrokové sazby a drží je pod jejich přirozenou mírou. Dlouhodobě uměle nízké úrokové sazby znamenají, že peníze jsou poměrně levné, a vedou ekonomické subjekty k přesvědčení, že jejich projekty jsou ekonomicky rentabilní. A tak si vypůjčí na své investice. Když se však úrokové sazby zvednou, zjišťují některé investující firmy, že projekty na než si vypůjčily, jsou z dlouhodobého hlediska nerentabilní a měli by být ukončeny. Trh pak provede očistnou funkci tím, že některé firmy prostě zbankrotují.

V posledních letech však vidíme, že pochybné projekty jsou zachraňovány na úkor daňových poplatníků a tím brání očistě trhu a návratu k rovnováze. Navíc většina těchto špatných úvěrů je stále v systému, skryta právě ve finančních derivátech. Čím déle budou umělé nízké úrokové sazby udržovány, tím více bude přibývat nerentabilních projektů a tím větší propad nás čeká na cestě k obnově.

Nevím, jak dlouho vydrží triky centrálních bank o udržení uměle nízkých úrokových sazeb, tržní fundamenty jdou však proti. Proto jestli vám nedává smysl něco z toho, co se v globální ekonomice děje, zkuste se na to podívat z pohledu úrokových sazeb. Cílem je udržet nízké úrokové sazby. A banky a jimi ovládaní politici udělají téměř cokoliv, aby je nízké udržely. Potlačování cen zlata a stříbra patří mezi ty jemnější metody.

To, co se dnes děje, přesně vystihuje citát jednoho ze členů bankéřské rodiny Rothschildů z roku 1863:
„Menšina, která chápe jak systém funguje, bude mít buď značný zájem na svém zisku, nebo bude tak závislá na jeho laskavosti, že se nemusíme bát žádného odporu od této třídy. Většina, mentálně neschopná pochopit nesmírné výhody, které systém vlastníkům kapitálu přináší, ponese své břemeno bez stížností. Možná i bez podezření, že tento systém je nepřátelský vůči jejich zájmům“.

I jeden z poradců pana Kiyosakiho, Mike Maloney předkládá ve svém videu jasné argumenty založené na historické zkušenosti, proč nás čeká největší přesun bohatství v historii. Po shlédnutí jistě pochopíte, jak se na tento přesun správně připravit, aby se bohatství přesouvalo k Vám namísto od Vás.

Chcete-li se však stát opravdu bohatými, podívejte se na následující inspirativní video o rostlině, která bude znamenat převrat v podnikání 21. století.


Další články

6 x komentář

 1. Martin 01/09/2013 - 17:00 at 17:00

  Zajímavé, ale jak dokážete, že inflace je ve skutečnosti 5x větší?

  • Slavek 02/09/2013 - 10:55 at 10:55

   Staci si vest domaci ucetnictvi a pak si porovnejte o kolik se zdrazily veci ktere kazdy mesic kupuje a platite…

  • xmart 02/09/2013 - 15:57 at 15:57

   Přesně, jak píše Slavek. Další možností je třeba najít nějaké starší reklamní letáky, nejlépe z několika po sobě následujících let a porovnat růst cen.
   Ještě ve 20tých letech minulého století všichni ekonomové pod pojmem inflace mysleli nárůst objemu peněz v oběhu. Dnes se za inflaci považuje růst cenové hladiny. 
   Nové peníze v oběhu nezvýší cenu produktů ihned, nýbrž lidé postupně zjišťují, že peněz je více a to tlačí ceny produktů směrem vzhůru. Růst cen díky většímu množství peněz v ekonomice je velmi nerovnoměrný a projeví se nejdříve a nejvíce růstem cen komodit a výrobních prostředků. Nejpozději přichází růst cen do oblasti zboží každodenní spotřeby.

   Naopak peněžní zásoba rostla v minulých letech v ČR tempem 12 % ročně viz. obrázek. Proto se domnívám, že reálná inflace roste přibližně stejnýcm tempem, jen s jistým zpožděním. Podle empirických průzkumů pana Mitona Friedmana, je inflace zpožděna asi 18-24 měsíců za tiskem nových peněz. Dnes to může být i déle díky nízké rychlosti oběhu peněz.
    

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna *

Breaking news

25.7  16:18 - Verizon u cíle: Yahoo bude převzato

Yahoo-šéfová Marissa Mayer

Více jak 20 let od založení stojí internetový pionýr definitivně před ztrátou své samostatnosti. Telekom gigant Verizon převezme Yahoo, podle informací z médií, za ca. 5 miliard dolarů.

  15:00 - IOC rozhodlo: Být u toho znamená všechno

IOC-Prezident Thomas Bach (vlevo) a Vladimir Putin

Přestože byl státem pdporovaný doping v Rusku prokázán tak smí ruský tým v Rio de Janeiro startovat. Ukazuje to že ruský vliv na IOC je ohromný. Whistleblowerin Julia Stepanowa, která to všechno práskla, je z účasti vyloučena. Bude se muset odstěhovat a Rusko už nebude nikdy reprezentovat. S výsledkem se dalo počítat a překvapení se nekonalo.

  13:15 - Americká vláda chce stanice, které dobijí elektromobil za 10 minut

Dobíjecí stanice Tesla

Elektromobil je jeden velký problém. Vlastně je to shluk mnoha malých problémů. Třeba s dobíjecími stanicemi, kterých je málo a nedobíjí dostatečně rychle. To ví i americká vláda a zavázala se, že bude za vládní peníze podporovat projekty na rychlejší dobíjení. V Evropě se vedle chybějícího nadšení k elektro-mobilitě potýkáme se samými problémy s nedostatkem nabíjecích stanic.

  12:00 - V Íránu zničili sto tisíc satelitních antén

Íránské úřady nechaly zničit 100 000 satelitních antén, které byly zabaveny občanům. Informovala o tom agentura AFP. V Íránu je příjem satelitních televizních kanálů zakázán a pokutován, zákaz se ale všeobecně porušuje. „Většina satelitních kanálů oslabuje rodinné základy a u dětí ohrožuje školní docházku. Průzkumy ukazují, že děti, které takovou televizi sledují, jsou nezdvořilé ve škole i vůči rodičům.“

  11:05 - „Desaster“: Trump uvažuje o vystoupení z WTO

US-Kandidát na prezidenta Donald Trump

Volný obchod patřil desetiletí z republikánské víře. Ne ale pro Donalda Trumpa: Jako budoucí US-prezident by z organizace volného obchodu (WTO) eventuálně vystoupil. Jako důvod uvedl že volný obchod je desasterem pro státy které jsou členem WTO.

  10:16 - Z lomu ČSA má odejít 1769 lidí

Premiéra Bohuslava Sobotku čeká na jednání vlády těžký boj s koaličními partnery o příspěvek severočeským horníkům. O práci v souvislosti s útlumem těžby, na jehož začátku stálo rozhodnutí vlády o neprolomení limitů na zdejším lomu ČSA, by tu během dalších pěti let mělo přijít 1769 zaměstnanců.

  9:32 - Výbuch v německém Ansbachu zranil dvanáct lidí

Atentátník se zabil v Ansbachu

Neúspěšný žadatel o azyl ze Sýrie (27) zemřel poté, co v bavorském Ansbachu v neděli večer odpálil výbušninu. Při explozi bylo zraněno 12 lidí. Podle policie jsou tři z nich ve vážném stavu.

24.7  18:00 - Sedm let bez Čechů nebo Poláků? V EU se rodí plán brexitu

Plakát, který před referendem Brity nabádal k Brexitu

Velká Británie by mohla po vystoupení z EU zůstat součástí jednotného evropského trhu, a přitom by se jí až na sedm let netýkalo pravidlo o volném pohybu pracovních sil. Takový je alespoň plán probíraný v evropských metropolích. V praxi by to znamenalo, že ne každý Čech by směl přijít do Británie za prací jako dosud. Informaci přinesl list The Guardian s odkazem na přední zdroje na britské i unijní straně.

  16:42 - Silné bouřky postihnou celé území ČR, budou doprovázeny přívalovými dešti

V teplém a vlhkém počasí se v neděli odpoledne na jihu Moravy, v západních a jižních Čechách budou místy vytvářet bouřky. Ty mohou být provázeny přívalovým deštěm. Výstrahu v neděli vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

  15:00 - V Brazílii se pokusili ukrást olympijskou pochodeň

V brazilském městě Guarulhos nedaleko Sao Paula se neznámý muž pokusil ukrást pochodeň s olympijským ohněm. Štafetu však díky pohotovému zásahu bezpečnostní služby narušil jen na několik vteřin a byl zadržen policií.

  13:12 - Na Frýdecko-Místecku se zranilo hned pět cyklistů

Pět zraněných cyklistů na Frýdecko-Místecku museli v sobotu během devíti hodin ošetřit moravskoslezští záchranáři. Ve třech případech si lidé po pádu z kola poranili hlavu. Moravskoslezští záchranáři v týž den vyjížděli také ke dvěma topícím se mužům. Jeden je v kritickém a druhý ve vážném stavu.

  12:00 - Žaloby o miliardové pozemky církev většinou nestáhne

Slib biskupů, že katolická církev stáhne žaloby podané na kraje, má právní háček. Podle zjištění Práva nelze očekávat, že církevní subjekty stáhnou všech svých 116 žalob, jak v to doufají hejtmani, nýbrž sotva polovinu.

  11:01 - Sebeakceptance: Smím žít jak já chci!

Sebeakceptance: Milovat své tělo jaké je

Příliš tlustá, plnoštíhlá, tmavá? V USA dělají „Body-aktivisté“ reklamu jak milovat svoje tělo jaké je. Ale jde to vůbec? Ano, je to možné, ale je to i těžké.

  10:23 - Mnichovský střelec vyhrožoval spolužákům smrtí už před pár měsíci

Lidé před mnichovskou Olympií oplakávají oběti střelby.

Osmnáctiletý Ali David Sonboly, který v pátek v Mnichově zastřelil devět převážně mladých lidí, se v minulosti opakovaně choval hrubě a vyhrožoval okolí smrtí. Spolužáky byl odstrkován. Jeden ze svědků také pro stanici NBC News vylíčil, jak mu jedna z obětí zemřela na ulici v náruči.

  9:40 - Na Rokycansku zemřela osmadvacetiletá řidička

Nedaleko Příkosic na Rokycansku zemřela v neděli ráno při nehodě mladá řidička. Havarovala tam před 6:00 s osobním automobilem Audi A4, řekla policejní mluvčí Martina Korandová.

23.7  20:00 - Je svět obrácený naruby? Nebo vyvrácený z pantů?

Olympijské nákupní centrum Mnichov

Násilnosti v Nice, Würzburgu a nyní v Mnichově. V Turecku skončila demokracie. Podle WHO není virus Zika nebezpečný – i když sportovci ruší účast na olympijských hrách. A: Donald Trump neví nic o světě. To je tragická bilance posledních dvou týdnů na skutecnosti.cz.

  19:32 - Nový jednorázový kapesní test na infarkt stojí 370 korun

Ilustrační znázornění infarktu

Až donedávna mohla být diagnóza akutního infarktu myokardu provedena pouze v nemocnicích s určitým vybavením, takže bylo obtížné splnit cíl včasné diagnózy a včasné léčby, zvláště když pacienti jsou na předměstí nebo ve vzdálenějších oblastech. Přitom klíčem ke zlehčení následků a snížení úmrtnosti je diagnostikovat a zahájit léčbu co nejdříve. Teď je k dispozici ale test na infarkt. Stojí 370 korun a lze ho zakoupit v lékárně..

  18:57 - Kvalifikace Formule-1 v Mad’arsku: Rosberg startuje z pole-position

Nico Rosberg

Přes chaotický průběh tréningu v Budapešti: Nico Rosberg startuje velkou cenu Mad’arska z prvního místa. Tréning musel být vzhledem ke špatnému počasí několikrát odložen. Jeho stájový kolega Hamilton začíná z druhé pozice, Sebastian Vettel na Ferrari až z pátého místa.

  18:27 - V Čechách hrozí silné bouřky a přívalový déšť

Ilustrační foto Ondřej Kořínek

V jižních a západních Čechách hrozí od sobotního odpoledne silné bouřky. Výstraha se vztahuje i na neděli. Bouřky bude doprovázet přívalový déšť ojediněle s úhrny kolem 40 mm. Potoky a říčky se mohou rozvodnit.

  18:00 - Bratislavskou Petržalku vyděsila střelba

V bratislavské čtvrti Petržalka se v sobotu střílelo. Policejní mluvčí Lucia Miháliková uvedla, že byl zadržen 22letý muž. Nikdo nebyl zraněn. Muž střílel pouze z plynové pistole, jako stříleli děti v minulosti „poplašñákem“. Lidé jsou prostě přespříliš vystrašení.

  13:15 - Evropa a Turecko: Strach z Erdogana a z Putina

Zakladatel státu Atatürk a prezident Erdogan

EU by mohla přerušit jednání o vstupu Turecka do EU a současně zmrazit miliardovou pomoc. Ale v Bruselu mají z tohoto kroku strach – bojí se reakce ze strany Erdogana. Jaká politika se praktikuje je vidět i na straně IOC – i zde mají strach z reakce prezidenta Putina v případě vyloučení ruských sportovců z OH.

  12:00 - Václav Klaus ml. vyzval k opuštění Evropské unie

Expert na školství ODS Václav Klaus ml. vyzval ve světle vražedného útoku v Mnichově k opuštění Evropské unie. Vysloužil si za to kritiku předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska.

  11:26 - Levitující přechod pro chodce vzbudil na Slovensku pozdvižení

"Třírozměrný" přechod má zvýšit bezpečnost chodců.

Ve městě Čadca na severu Slovenska překvapí řidiče levitující třírozměrná zebra. Přechod pro chodce umělci namalovali tak, že na první pohled vypadá, jak by se vznášel nad silnicí. Dílo u našich východních sousedů vzbudilo značnou pozornost.

  11:05 - Vrah z Mnichova byl syn taxikáře

Místo činu atentátu v Mnichově

Mladík, který v Mnichově zastřelil devět lidí, byl Ali Sonboly, syn taxikáře s německým a íránským občanstvím, který pracoval v obchodě. Sousedi o něm řekli, že to byl klidný typ. Policie nezná jeho motiv, prověřuje ale spojitost s falešnou nabídkou na Facebooku, že v restauraci McDonald’s, kde střílel, se v tu dobu bude podávat jídlo zdarma. Svědkové vypověděli, že mladík volal Allahu akbar (Bůh je veliký), ale také to, že je Němec. Češi mezi oběťmi nejsou.

22.7  20:00 - Rok po tragédii: Nové záběry z nehody Pendolina ve Studénce

Pendolino se srazilo s kamiónem

Přesně po roce od tragické nehody na železničním přejezdu ve Studénce, kterou způsobil řidič polského kamiónu, zveřejnili hasiči videonahrávku ze záchranné akce. Nehoda si vyžádala tři mrtvé a dvanáct zraněných. V současné době se uvažuje o tom, že železniční přejezd bude zrušen a pod důležitým koridorem spojujícím Ostravu se střední Moravou bude vybudován podjezd.

  19:06 - Erdogan nechal zavřít dva piloty

Sestřelené ruské letadlo (24.11.2015)

Rusko-Turecké vztahy se překvapivě rychle zlepšují – přitom sestřelilo Turecko ruské bojové letadlo. Erdogan nyní sdělil že nechal zavřít turecké piloty do vězení. Údajně měli zájem na zhoršení vztahů s Ruskem.

  18:00 - Na EasyJet a Ryanair si stěžuje nejvíc lidí

Na aerolinky EasyJet a Ryanair si stěžovalo v první půlce roku 2016 nejvíce lidí.

Na EasyJet si ze všech britských aerolinií stěžuje nejvíce lidí. Vyplynulo to z interních statistik společnosti EUclaim. Ta poskytuje pasažérům informace o možné finanční kompenzaci za zpoždění letů, problémy s nimi spojené i řeší. V databázi společnosti se za první polovinu roku nashromáždilo přes 5641 stížností právě na EasyJet. Druhé místo obsadily aerolinky Ryanair se 4781 stížnostmi. Informoval o tom Daily Mail.

  17:03 - Formule 1: Nico Rosberg prodloužil u Mercedesů

Nico Rosberg

Boj dvou gigantů bude s Lewis Hamiltonem pokračovat: Nico Rosberg prodloužil smlouvu se stájí Mercedes. Němec leží v aktuálním hodnocení těsně před svým týmovým kolegou na prvním místě.

  16:16 - Venezuela: McDonald’s chybí žemle pro Big Mac

Big Mac od McDonald's

Hospodářská krize ve Venezuele se dotýká i velkých amerických korporací: McDonald’s odstranil Big Mac z jídelníčku. Zřejmě chybí dodavatel pro žemle. Pro McDonald jistě ohromná katastrofa?

  15:00 - Dreamliner a Jumbo má problémy: Boeing musí odepsat miliardy

Boeing 787 Dreamliner

Kvůli problémům se třemi modely musí firma Boeing korigovat bilanci. Obvzláště problematický je dálkový letoun Dreamliner. K tomu ještě slabá poptávka pro Jumbo-Jet 747-8 a zpoždění s dodávkami tankovacího letadla KC-46 pro americkou armádu. Výše ztrát se pohybuje kolem dvou miliard dolarů – akcie Boeingu ztratila jedno procento hodnoty.

Top