Proč je kvalita masa v ČR špatná a co ničí české chovatele?

Proč je kvalita masa v ČR špatná a co ničí české chovatele?

česká prasata

Nejdříve vám uvedeme tiskovou zprávu Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě. V druhé části tohoto článku si můžete přečíst názor naší redakce!

Vyjádření Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě k zásilce závadného vepřového masa z Belgie prostřednictvím agentury JAPA

JAPA

Svaz chovatelů prasat již dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že zhoršující se soběstačnost České republiky ve vepřovém mase a zvyšující se dovozy představují pro spotřebitele mimo jiné i zdravotní riziko. Tohle nebezpečí se jasně potvrdilo v případě dovozu kontaminovaného vepřového masa z Belgie.

Je třeba zdůraznit, že sdělení většiny médií, která informovala o reziduích antibiotik v mase, byla naprosto
nesprávná. Nadlimitní obsah reziduí antiparazitik sice přímo neohrožuje spotřebitele, a není proto nutné se
tohoto vepřového obávat, na druhé straně by však dlouhodobé požívání tohoto masa mohlo snížit
obranyschopnost organismu konzumentů. Ani v dovezeném kontaminovaném mase se nenacházela antibiotika, nýbrž podstatně odlišná látka: rezidua antiparazitik, tedy přípravků na odčervení zvířat.

Ačkoli napříč Evropou platí teoreticky stejná pravidla, je praxe v různých zemích poměrně značně odlišná. Český veterinární dozor patří v rámci EU bezesporu k těm nejpřísnějším. Tuzemští chovatelé velmi striktně dbají na dodržování legislativy a jsou v tomto ohledu přísně sledováni.
Tím razantněji je třeba odmítnout spekulace některých médií o tom, že zvířata jsou preventivně krmena
antibiotiky. Antibiotické stimulátory růstu jsou v Evropě zakázány již mnoho let a na trhu žádné neexistují.
Jakékoli preventivní užívání antibiotik je přísně zakázáno a jejich využití je limitováno jen na případy léčby. I v
těchto případech je velmi pečlivě sledováno dodržování ochranné lhůty.
Samozřejmě ani v našich podmínkách nelze zcela vyloučit náhodnou chybu. V žádném případě ale nelze připustit spekulace o tom, že maso je plné reziduí antibiotik. Maso pocházející z českých chovů prasat je bezpečné. Podle našeho přesvědčení dokonce – díky důslednosti veterinární správy – jedno z nejbezpečnějších v Evropě. Doporučujeme proto našim spotřebitelům hledat na pultech prodejen české vepřové maso.


Názor redakce Skutečnosti

Proč je kvalita masa v ČR špatná a co ničí české chovatele a jak lze na celé situaci profitovat i po ekonomické stránce?

Lepší maso se spotřebuje na domácím trhu, přičemž závadnější potraviny se zpravidla exportují. Nejen z hlediska peněz se jedná o logické rozhodnutí zahraničních výrobců, které však poškozuje naše chovatele.

Menší zisky našich chovatelů znamenají nižší příjem do státní kasy, více nezaměstnaných a více rizikových potravin z dovozu, které prochází nedostatečnými kontrolami.

V několika bodech si rozebereme důvod poklesu tržeb českých chovatelů.

1)      Sami se můžeme dohadovat a spekulovat, z jakého důvodu jsou domácí potraviny podrobeny mnohem přísnějším kontrolám, než potraviny z dovozu.

Chov českých prasat podléhá jedné z nejpřísnějších kontrol EU. Krom toho jsou čeští chovatelé pod dohledem dozorových orgánů. V případě nalezení závadnosti se udělují vysoké pokuty v řádech několika milionů korun, tudíž si čeští chovatelé málokdy dovolí do potravin cokoliv přimíchat. Pro menší chovatele by vysoká pokuta byla zcela likvidační. Podle státní veterinární správy ČR byla zjištěna u českých výrobců mnohem vyšší kvalita masa a téměř žádné přimíchávání zakázaných látek (z globálního hlediska). Celá tato opatření považuji za správné, nicméně jen v případě, když stejné podmínky budou platit i pro zahraniční vývozce.

Uveďme si to na příkladu, dejme tomu polského kuřete. Polský výrobce může chladit maso vodou. To znamená, že je mnohem více náchylné na různé problémy. V Česku jsou zpracovatelské kapacity nuceny zavést dražší a modernější chlazení vzduchem. Tím pádem vznikly českým výrobcům velké náklady, čímž musely vzrůst i ceny produktů. To vše nahrává zahraničnímu dovozu, který tu může prodávat za minimální, často i dotované ceny, tím pádem české maso ztrácí konkurenceschopnost.

Vadné české maso

Na druhou stranu existuje i vadné české maso, které ve skutečnosti českým masem není. Jak je to možné? Zemědělci koupí sele například z Dánska. Zde ho vykrmíme, dovezeme do Rakouska, tam se porazí, doveze se zpět do ČR jako jatečná půlka a tu ho český zpracovatel zpracuje a následně označí jako výrobek ČR, což bohužel evropská legislativa umožňuje. Tímto apelujeme ke změně legislativy zejména v tomto bodě.

 

2)      Mentalita českého spotřebitele.

Velké neštěstí vidím hlavně v samotném českém spotřebiteli. Většina našich spotřebitelů upřednostňuje cenu před kvalitou, což znamená, že potraviny z dovozu mají větší odbyt. Obecně je česká mentalita z tohoto hlediska velmi zvláštní. Jedná se zejména o ty, co objíždí všechny možné stupidní demonstrace proti nezaměstnanosti, přičemž většina z nich ještě nepobrala fakt, že by měli začít se změnou nejprve u sebe.

Tito „falešní vlastenci“, jež demonstrují pro „dobro naší země“, proti nezaměstnanosti a podobně, po skončení demonstrace nasednou do svého Opelu Corsa, který mají na půjčku, a poté zajedou na nejbližší vietnamské tržiště. Zde ve velkém nakupují levný, nekvalitní rum, španělské okurky, jahody, přičemž nezapomenou na holandské brambory, popřípadě čínské boty. Když jde o masné výrobky, tak vítězí kilo párků za 50 Kč, 30dk salámu za 20 Kč a tak dále. Proč? Protože to je nejlevnější – na kvalitu se nehledí. Tuto skupinu bohužel nikdy nenapadne, že takovým přístupem aktivně podporují nejen destrukci svých žaludků, ale také úpadky českých výrobců a chovatelů, čímž vlastně maximálně možnou mírou podporují nezaměstnanost a globalizaci, proti které však před odjezdem na trh demonstrovali. Většina českých zákazníků je však spokojena a párky koupí příště zas, tudíž obchodní řetězce nemají důvod zvyšovat kvalitu, jelikož by musely zvýšit i cenu, která je rozhodující.

Je třeba potvrdit fakt, že díky kupní síle takzvané první a druhé skupiny obyvatel, kteří buď věří všemu nebo naopak ničemu, jsou obchodní řetězce nuceny prodávat levné zboží, které logicky doplácí na kvalitu. Zejména první skupina, která věří všemu, je desítky let masírována reklamními letáky obsahující spousty úžasných a neuvěřitelných slev.

 

3)      Žádné postihy směrem k dovozcům

Samotný ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví, Jan Váňa potvrdil, že dovozci se trestům bez problému vyhýbají. Sice slyšíme často v mediích, že ten či onen obchodní řetězec dostal vysokou pokutu, ale už nikdo nám nesděluje, zda byla tato pokuta vůbec zaplacena. Ve skutečnosti totiž zaplacena nebyla, nebo byla po odvolání na absolutní minimum snížena. Často se však pokuty odpouštějí a nějaký důvod se vždy najde. My se to ale už nikdy nedozvíme, vlastně nás to všechny už tak nějak díky novým a aktuálnějším událostem ani nezajímá.

Proto opakovaně dochází k dovozům závadných potravin a to dokonce i z jedné společnosti. Většinou tedy z Polska. Není to tak dávno, kdy státní veterinární správa našla v koňském mase z Polska léčivo, které je dokonce pro koně zakázané! Česká veterinární správa celou věc předala polským orgánům, které nakonec neshledaly žádné pochybení. Česká veterinární správa poslala vzorek do Evropské referenční laboratoře, která nejenže potvrdila výsledek ČVS, ale ještě sdělila, že v tom mase byl i další zakázaný lék. Nicméně i přes všechny důkazy nebyla polská strana schopna tuto situaci vyřešit. V případě pochybení českého masného výrobce však nastane postih ze strany dozorových orgánů.

 

Řešení:

Řešení vidím zejména v úpravě legislativy, která zvýhodňuje dovozce potravin, ačkoliv by to mělo být naopak. Navrhuji stejné kontroly a sankce jako mají domácí výrobci, tím pádem se zbavíme těch nejméně kvalitních potravin, které jsou dovezeny. Je třeba říct, že cíl tohoto opatřením nespočívá ani tak v enormnímu zvýšení kvality potravin. Kvalitativní rozdíly byly, jsou a budou existovat nadále, proti čemuž není co namítat, pokud se budou minimalizovat rizika zdravotní závadnosti. Jako hlavní cíl však považuji zvýšení konkurenceschopnosti českých výrobců, což povede k rozšiřování chovu, tradice, menší nezaměstnanosti, vyššímu HDP, nižším cenám masa a samozřejmě k vyšším příjmům do státní pokladny. Tímto způsobem bychom měli začít u masa a postupně u dalších komodit. Možná bychom se potom někdy dočkali suverénního státu nezávislého na dovozu, dokonce bychom mohli vyvážet, což by opět vylepšilo scóre státní kasy. Zda je však toto v zájmu bruselské administrativy, zůstává nadále napínavou otázkou.

 

Závěr:

Je z globálního hlediska potvrzené a dokázané, že české potraviny mají vyšší kvalitu, jelikož obsahují vyšší nutriční hodnoty, než dovážené potraviny. To z toho důvodu, že dovážené maso například z Německa je odebíráno polskými prodejci, kteří maso přebalí a pošlou dál. Než se doveze do ČR, maso určitě nebude zrovna nejčerstvější.

Je třeba si říct, že výrobci pracují na zakázku obchodních řetězců, z čehož plyne, že se vyplatí kupovat maso přímo u výrobce, nikoliv v obchodním řetězci. I obchodní řetězce se však částečně, i když minimálně věnují kvalitě, takže pokud dobře hledáte, i v supermarketech najdete kvalitní potraviny. (Nemám na mysli kilo špekáčků za 50Kč nebo jogurt za 3,90Kč)

Doopravdy každý z nás může pomoc českým chovatelům, tím pádem i české ekonomice. A to tím, že bude kupovat kvalitní domácí masné výrobky. Každý spotřebitel musí být zodpovědný minimálně ke svému zdraví a uvědomit si zásadní poznámku: „Potraviny jsou to poslední, na čem bychom měli šetřit.“

Na závěr je třeba podotknout, že začátkem příštího roku, by měla být schválena legislativa, která bude přikazovat, aby prodejci uváděli velkým písmem procenta hlavní složky a místo označení výroby „EU“, konkrétní zemi.O autorovi

Další články

5 x komentář

 1. INDOK 18/07/2013 - 20:08 at 20:08

  Bylo by třeba rozlišovat i to vadné české maso, jak máte na začátku. Já nakupuji i jednoho nejmenovaného řeznictví a nemám si nač ztěžovat. Že bych nakupoval maso v supermarketu mě ani nenapadlo.

  • Mgr. Jan Vaculík 18/07/2013 - 20:58 at 20:58

   Souhlasím, zde je však problém i ten cenový, jelikož důchodci a lidi s nižšími platy si prostě dražší jídlo nedovolí.

 2. Jan Bittner 19/07/2013 - 11:57 at 11:57

  Pane Vaculíku, je to pravda, ale jen částečná. Nejvíc křičí často ti, co kouří a pijí alkohol. Takže na chlast a cigára máme, ale na kvalitní potraviny ne. Já třeba mám rád párky, koupím si je méně často, ale nikdy nejdu na cenu pod 180 Kč/kg.
   

  • Ing. Lukáš Ctibor 19/07/2013 - 12:55 at 12:55

   Naprostý souhlas a jinak výborný článek!

 3. Enigma 23/02/2014 - 20:57 at 20:57

  Jestlipak s tou kvalitou není problém v našich obchodnících. Nakupují s levných zdrojů a nasadí si rádi na to nestydaté marže.
  Naše chovatele a zemědělce vůbec ničí ten kurz, který byl nasazen po sametové revoluci, a jaký myslím? Neviditelná ruka trhu.
  Hlavně jiné státy si narozdíl od nás své prvovýroby chrání.

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna *

Breaking news

25.7  16:18 - Verizon u cíle: Yahoo bude převzato

Yahoo-šéfová Marissa Mayer

Více jak 20 let od založení stojí internetový pionýr definitivně před ztrátou své samostatnosti. Telekom gigant Verizon převezme Yahoo, podle informací z médií, za ca. 5 miliard dolarů.

  15:00 - IOC rozhodlo: Být u toho znamená všechno

IOC-Prezident Thomas Bach (vlevo) a Vladimir Putin

Přestože byl státem pdporovaný doping v Rusku prokázán tak smí ruský tým v Rio de Janeiro startovat. Ukazuje to že ruský vliv na IOC je ohromný. Whistleblowerin Julia Stepanowa, která to všechno práskla, je z účasti vyloučena. Bude se muset odstěhovat a Rusko už nebude nikdy reprezentovat. S výsledkem se dalo počítat a překvapení se nekonalo.

  13:15 - Americká vláda chce stanice, které dobijí elektromobil za 10 minut

Dobíjecí stanice Tesla

Elektromobil je jeden velký problém. Vlastně je to shluk mnoha malých problémů. Třeba s dobíjecími stanicemi, kterých je málo a nedobíjí dostatečně rychle. To ví i americká vláda a zavázala se, že bude za vládní peníze podporovat projekty na rychlejší dobíjení. V Evropě se vedle chybějícího nadšení k elektro-mobilitě potýkáme se samými problémy s nedostatkem nabíjecích stanic.

  12:00 - V Íránu zničili sto tisíc satelitních antén

Íránské úřady nechaly zničit 100 000 satelitních antén, které byly zabaveny občanům. Informovala o tom agentura AFP. V Íránu je příjem satelitních televizních kanálů zakázán a pokutován, zákaz se ale všeobecně porušuje. „Většina satelitních kanálů oslabuje rodinné základy a u dětí ohrožuje školní docházku. Průzkumy ukazují, že děti, které takovou televizi sledují, jsou nezdvořilé ve škole i vůči rodičům.“

  11:05 - „Desaster“: Trump uvažuje o vystoupení z WTO

US-Kandidát na prezidenta Donald Trump

Volný obchod patřil desetiletí z republikánské víře. Ne ale pro Donalda Trumpa: Jako budoucí US-prezident by z organizace volného obchodu (WTO) eventuálně vystoupil. Jako důvod uvedl že volný obchod je desasterem pro státy které jsou členem WTO.

  10:16 - Z lomu ČSA má odejít 1769 lidí

Premiéra Bohuslava Sobotku čeká na jednání vlády těžký boj s koaličními partnery o příspěvek severočeským horníkům. O práci v souvislosti s útlumem těžby, na jehož začátku stálo rozhodnutí vlády o neprolomení limitů na zdejším lomu ČSA, by tu během dalších pěti let mělo přijít 1769 zaměstnanců.

  9:32 - Výbuch v německém Ansbachu zranil dvanáct lidí

Atentátník se zabil v Ansbachu

Neúspěšný žadatel o azyl ze Sýrie (27) zemřel poté, co v bavorském Ansbachu v neděli večer odpálil výbušninu. Při explozi bylo zraněno 12 lidí. Podle policie jsou tři z nich ve vážném stavu.

24.7  18:00 - Sedm let bez Čechů nebo Poláků? V EU se rodí plán brexitu

Plakát, který před referendem Brity nabádal k Brexitu

Velká Británie by mohla po vystoupení z EU zůstat součástí jednotného evropského trhu, a přitom by se jí až na sedm let netýkalo pravidlo o volném pohybu pracovních sil. Takový je alespoň plán probíraný v evropských metropolích. V praxi by to znamenalo, že ne každý Čech by směl přijít do Británie za prací jako dosud. Informaci přinesl list The Guardian s odkazem na přední zdroje na britské i unijní straně.

  16:42 - Silné bouřky postihnou celé území ČR, budou doprovázeny přívalovými dešti

V teplém a vlhkém počasí se v neděli odpoledne na jihu Moravy, v západních a jižních Čechách budou místy vytvářet bouřky. Ty mohou být provázeny přívalovým deštěm. Výstrahu v neděli vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

  15:00 - V Brazílii se pokusili ukrást olympijskou pochodeň

V brazilském městě Guarulhos nedaleko Sao Paula se neznámý muž pokusil ukrást pochodeň s olympijským ohněm. Štafetu však díky pohotovému zásahu bezpečnostní služby narušil jen na několik vteřin a byl zadržen policií.

  13:12 - Na Frýdecko-Místecku se zranilo hned pět cyklistů

Pět zraněných cyklistů na Frýdecko-Místecku museli v sobotu během devíti hodin ošetřit moravskoslezští záchranáři. Ve třech případech si lidé po pádu z kola poranili hlavu. Moravskoslezští záchranáři v týž den vyjížděli také ke dvěma topícím se mužům. Jeden je v kritickém a druhý ve vážném stavu.

  12:00 - Žaloby o miliardové pozemky církev většinou nestáhne

Slib biskupů, že katolická církev stáhne žaloby podané na kraje, má právní háček. Podle zjištění Práva nelze očekávat, že církevní subjekty stáhnou všech svých 116 žalob, jak v to doufají hejtmani, nýbrž sotva polovinu.

  11:01 - Sebeakceptance: Smím žít jak já chci!

Sebeakceptance: Milovat své tělo jaké je

Příliš tlustá, plnoštíhlá, tmavá? V USA dělají „Body-aktivisté“ reklamu jak milovat svoje tělo jaké je. Ale jde to vůbec? Ano, je to možné, ale je to i těžké.

  10:23 - Mnichovský střelec vyhrožoval spolužákům smrtí už před pár měsíci

Lidé před mnichovskou Olympií oplakávají oběti střelby.

Osmnáctiletý Ali David Sonboly, který v pátek v Mnichově zastřelil devět převážně mladých lidí, se v minulosti opakovaně choval hrubě a vyhrožoval okolí smrtí. Spolužáky byl odstrkován. Jeden ze svědků také pro stanici NBC News vylíčil, jak mu jedna z obětí zemřela na ulici v náruči.

  9:40 - Na Rokycansku zemřela osmadvacetiletá řidička

Nedaleko Příkosic na Rokycansku zemřela v neděli ráno při nehodě mladá řidička. Havarovala tam před 6:00 s osobním automobilem Audi A4, řekla policejní mluvčí Martina Korandová.

23.7  20:00 - Je svět obrácený naruby? Nebo vyvrácený z pantů?

Olympijské nákupní centrum Mnichov

Násilnosti v Nice, Würzburgu a nyní v Mnichově. V Turecku skončila demokracie. Podle WHO není virus Zika nebezpečný – i když sportovci ruší účast na olympijských hrách. A: Donald Trump neví nic o světě. To je tragická bilance posledních dvou týdnů na skutecnosti.cz.

  19:32 - Nový jednorázový kapesní test na infarkt stojí 370 korun

Ilustrační znázornění infarktu

Až donedávna mohla být diagnóza akutního infarktu myokardu provedena pouze v nemocnicích s určitým vybavením, takže bylo obtížné splnit cíl včasné diagnózy a včasné léčby, zvláště když pacienti jsou na předměstí nebo ve vzdálenějších oblastech. Přitom klíčem ke zlehčení následků a snížení úmrtnosti je diagnostikovat a zahájit léčbu co nejdříve. Teď je k dispozici ale test na infarkt. Stojí 370 korun a lze ho zakoupit v lékárně..

  18:57 - Kvalifikace Formule-1 v Mad’arsku: Rosberg startuje z pole-position

Nico Rosberg

Přes chaotický průběh tréningu v Budapešti: Nico Rosberg startuje velkou cenu Mad’arska z prvního místa. Tréning musel být vzhledem ke špatnému počasí několikrát odložen. Jeho stájový kolega Hamilton začíná z druhé pozice, Sebastian Vettel na Ferrari až z pátého místa.

  18:27 - V Čechách hrozí silné bouřky a přívalový déšť

Ilustrační foto Ondřej Kořínek

V jižních a západních Čechách hrozí od sobotního odpoledne silné bouřky. Výstraha se vztahuje i na neděli. Bouřky bude doprovázet přívalový déšť ojediněle s úhrny kolem 40 mm. Potoky a říčky se mohou rozvodnit.

  18:00 - Bratislavskou Petržalku vyděsila střelba

V bratislavské čtvrti Petržalka se v sobotu střílelo. Policejní mluvčí Lucia Miháliková uvedla, že byl zadržen 22letý muž. Nikdo nebyl zraněn. Muž střílel pouze z plynové pistole, jako stříleli děti v minulosti „poplašñákem“. Lidé jsou prostě přespříliš vystrašení.

  13:15 - Evropa a Turecko: Strach z Erdogana a z Putina

Zakladatel státu Atatürk a prezident Erdogan

EU by mohla přerušit jednání o vstupu Turecka do EU a současně zmrazit miliardovou pomoc. Ale v Bruselu mají z tohoto kroku strach – bojí se reakce ze strany Erdogana. Jaká politika se praktikuje je vidět i na straně IOC – i zde mají strach z reakce prezidenta Putina v případě vyloučení ruských sportovců z OH.

  12:00 - Václav Klaus ml. vyzval k opuštění Evropské unie

Expert na školství ODS Václav Klaus ml. vyzval ve světle vražedného útoku v Mnichově k opuštění Evropské unie. Vysloužil si za to kritiku předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska.

  11:26 - Levitující přechod pro chodce vzbudil na Slovensku pozdvižení

"Třírozměrný" přechod má zvýšit bezpečnost chodců.

Ve městě Čadca na severu Slovenska překvapí řidiče levitující třírozměrná zebra. Přechod pro chodce umělci namalovali tak, že na první pohled vypadá, jak by se vznášel nad silnicí. Dílo u našich východních sousedů vzbudilo značnou pozornost.

  11:05 - Vrah z Mnichova byl syn taxikáře

Místo činu atentátu v Mnichově

Mladík, který v Mnichově zastřelil devět lidí, byl Ali Sonboly, syn taxikáře s německým a íránským občanstvím, který pracoval v obchodě. Sousedi o něm řekli, že to byl klidný typ. Policie nezná jeho motiv, prověřuje ale spojitost s falešnou nabídkou na Facebooku, že v restauraci McDonald’s, kde střílel, se v tu dobu bude podávat jídlo zdarma. Svědkové vypověděli, že mladík volal Allahu akbar (Bůh je veliký), ale také to, že je Němec. Češi mezi oběťmi nejsou.

22.7  20:00 - Rok po tragédii: Nové záběry z nehody Pendolina ve Studénce

Pendolino se srazilo s kamiónem

Přesně po roce od tragické nehody na železničním přejezdu ve Studénce, kterou způsobil řidič polského kamiónu, zveřejnili hasiči videonahrávku ze záchranné akce. Nehoda si vyžádala tři mrtvé a dvanáct zraněných. V současné době se uvažuje o tom, že železniční přejezd bude zrušen a pod důležitým koridorem spojujícím Ostravu se střední Moravou bude vybudován podjezd.

  19:06 - Erdogan nechal zavřít dva piloty

Sestřelené ruské letadlo (24.11.2015)

Rusko-Turecké vztahy se překvapivě rychle zlepšují – přitom sestřelilo Turecko ruské bojové letadlo. Erdogan nyní sdělil že nechal zavřít turecké piloty do vězení. Údajně měli zájem na zhoršení vztahů s Ruskem.

  18:00 - Na EasyJet a Ryanair si stěžuje nejvíc lidí

Na aerolinky EasyJet a Ryanair si stěžovalo v první půlce roku 2016 nejvíce lidí.

Na EasyJet si ze všech britských aerolinií stěžuje nejvíce lidí. Vyplynulo to z interních statistik společnosti EUclaim. Ta poskytuje pasažérům informace o možné finanční kompenzaci za zpoždění letů, problémy s nimi spojené i řeší. V databázi společnosti se za první polovinu roku nashromáždilo přes 5641 stížností právě na EasyJet. Druhé místo obsadily aerolinky Ryanair se 4781 stížnostmi. Informoval o tom Daily Mail.

  17:03 - Formule 1: Nico Rosberg prodloužil u Mercedesů

Nico Rosberg

Boj dvou gigantů bude s Lewis Hamiltonem pokračovat: Nico Rosberg prodloužil smlouvu se stájí Mercedes. Němec leží v aktuálním hodnocení těsně před svým týmovým kolegou na prvním místě.

  16:16 - Venezuela: McDonald’s chybí žemle pro Big Mac

Big Mac od McDonald's

Hospodářská krize ve Venezuele se dotýká i velkých amerických korporací: McDonald’s odstranil Big Mac z jídelníčku. Zřejmě chybí dodavatel pro žemle. Pro McDonald jistě ohromná katastrofa?

  15:00 - Dreamliner a Jumbo má problémy: Boeing musí odepsat miliardy

Boeing 787 Dreamliner

Kvůli problémům se třemi modely musí firma Boeing korigovat bilanci. Obvzláště problematický je dálkový letoun Dreamliner. K tomu ještě slabá poptávka pro Jumbo-Jet 747-8 a zpoždění s dodávkami tankovacího letadla KC-46 pro americkou armádu. Výše ztrát se pohybuje kolem dvou miliard dolarů – akcie Boeingu ztratila jedno procento hodnoty.

Top