Proč je kvalita masa v ČR špatná a co ničí české chovatele?

Proč je kvalita masa v ČR špatná a co ničí české chovatele?

česká prasata

Nejdříve vám uvedeme tiskovou zprávu Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě. V druhé části tohoto článku si můžete přečíst názor naší redakce!

Vyjádření Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě k zásilce závadného vepřového masa z Belgie prostřednictvím agentury JAPA

JAPA

Svaz chovatelů prasat již dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že zhoršující se soběstačnost České republiky ve vepřovém mase a zvyšující se dovozy představují pro spotřebitele mimo jiné i zdravotní riziko. Tohle nebezpečí se jasně potvrdilo v případě dovozu kontaminovaného vepřového masa z Belgie.

Je třeba zdůraznit, že sdělení většiny médií, která informovala o reziduích antibiotik v mase, byla naprosto
nesprávná. Nadlimitní obsah reziduí antiparazitik sice přímo neohrožuje spotřebitele, a není proto nutné se
tohoto vepřového obávat, na druhé straně by však dlouhodobé požívání tohoto masa mohlo snížit
obranyschopnost organismu konzumentů. Ani v dovezeném kontaminovaném mase se nenacházela antibiotika, nýbrž podstatně odlišná látka: rezidua antiparazitik, tedy přípravků na odčervení zvířat.

Ačkoli napříč Evropou platí teoreticky stejná pravidla, je praxe v různých zemích poměrně značně odlišná. Český veterinární dozor patří v rámci EU bezesporu k těm nejpřísnějším. Tuzemští chovatelé velmi striktně dbají na dodržování legislativy a jsou v tomto ohledu přísně sledováni.
Tím razantněji je třeba odmítnout spekulace některých médií o tom, že zvířata jsou preventivně krmena
antibiotiky. Antibiotické stimulátory růstu jsou v Evropě zakázány již mnoho let a na trhu žádné neexistují.
Jakékoli preventivní užívání antibiotik je přísně zakázáno a jejich využití je limitováno jen na případy léčby. I v
těchto případech je velmi pečlivě sledováno dodržování ochranné lhůty.
Samozřejmě ani v našich podmínkách nelze zcela vyloučit náhodnou chybu. V žádném případě ale nelze připustit spekulace o tom, že maso je plné reziduí antibiotik. Maso pocházející z českých chovů prasat je bezpečné. Podle našeho přesvědčení dokonce – díky důslednosti veterinární správy – jedno z nejbezpečnějších v Evropě. Doporučujeme proto našim spotřebitelům hledat na pultech prodejen české vepřové maso.


Názor redakce Skutečnosti

Proč je kvalita masa v ČR špatná a co ničí české chovatele a jak lze na celé situaci profitovat i po ekonomické stránce?

Lepší maso se spotřebuje na domácím trhu, přičemž závadnější potraviny se zpravidla exportují. Nejen z hlediska peněz se jedná o logické rozhodnutí zahraničních výrobců, které však poškozuje naše chovatele.

Menší zisky našich chovatelů znamenají nižší příjem do státní kasy, více nezaměstnaných a více rizikových potravin z dovozu, které prochází nedostatečnými kontrolami.

V několika bodech si rozebereme důvod poklesu tržeb českých chovatelů.

1)      Sami se můžeme dohadovat a spekulovat, z jakého důvodu jsou domácí potraviny podrobeny mnohem přísnějším kontrolám, než potraviny z dovozu.

Chov českých prasat podléhá jedné z nejpřísnějších kontrol EU. Krom toho jsou čeští chovatelé pod dohledem dozorových orgánů. V případě nalezení závadnosti se udělují vysoké pokuty v řádech několika milionů korun, tudíž si čeští chovatelé málokdy dovolí do potravin cokoliv přimíchat. Pro menší chovatele by vysoká pokuta byla zcela likvidační. Podle státní veterinární správy ČR byla zjištěna u českých výrobců mnohem vyšší kvalita masa a téměř žádné přimíchávání zakázaných látek (z globálního hlediska). Celá tato opatření považuji za správné, nicméně jen v případě, když stejné podmínky budou platit i pro zahraniční vývozce.

Uveďme si to na příkladu, dejme tomu polského kuřete. Polský výrobce může chladit maso vodou. To znamená, že je mnohem více náchylné na různé problémy. V Česku jsou zpracovatelské kapacity nuceny zavést dražší a modernější chlazení vzduchem. Tím pádem vznikly českým výrobcům velké náklady, čímž musely vzrůst i ceny produktů. To vše nahrává zahraničnímu dovozu, který tu může prodávat za minimální, často i dotované ceny, tím pádem české maso ztrácí konkurenceschopnost.

Vadné české maso

Na druhou stranu existuje i vadné české maso, které ve skutečnosti českým masem není. Jak je to možné? Zemědělci koupí sele například z Dánska. Zde ho vykrmíme, dovezeme do Rakouska, tam se porazí, doveze se zpět do ČR jako jatečná půlka a tu ho český zpracovatel zpracuje a následně označí jako výrobek ČR, což bohužel evropská legislativa umožňuje. Tímto apelujeme ke změně legislativy zejména v tomto bodě.

 

2)      Mentalita českého spotřebitele.

Velké neštěstí vidím hlavně v samotném českém spotřebiteli. Většina našich spotřebitelů upřednostňuje cenu před kvalitou, což znamená, že potraviny z dovozu mají větší odbyt. Obecně je česká mentalita z tohoto hlediska velmi zvláštní. Jedná se zejména o ty, co objíždí všechny možné stupidní demonstrace proti nezaměstnanosti, přičemž většina z nich ještě nepobrala fakt, že by měli začít se změnou nejprve u sebe.

Tito „falešní vlastenci“, jež demonstrují pro „dobro naší země“, proti nezaměstnanosti a podobně, po skončení demonstrace nasednou do svého Opelu Corsa, který mají na půjčku, a poté zajedou na nejbližší vietnamské tržiště. Zde ve velkém nakupují levný, nekvalitní rum, španělské okurky, jahody, přičemž nezapomenou na holandské brambory, popřípadě čínské boty. Když jde o masné výrobky, tak vítězí kilo párků za 50 Kč, 30dk salámu za 20 Kč a tak dále. Proč? Protože to je nejlevnější – na kvalitu se nehledí. Tuto skupinu bohužel nikdy nenapadne, že takovým přístupem aktivně podporují nejen destrukci svých žaludků, ale také úpadky českých výrobců a chovatelů, čímž vlastně maximálně možnou mírou podporují nezaměstnanost a globalizaci, proti které však před odjezdem na trh demonstrovali. Většina českých zákazníků je však spokojena a párky koupí příště zas, tudíž obchodní řetězce nemají důvod zvyšovat kvalitu, jelikož by musely zvýšit i cenu, která je rozhodující.

Je třeba potvrdit fakt, že díky kupní síle takzvané první a druhé skupiny obyvatel, kteří buď věří všemu nebo naopak ničemu, jsou obchodní řetězce nuceny prodávat levné zboží, které logicky doplácí na kvalitu. Zejména první skupina, která věří všemu, je desítky let masírována reklamními letáky obsahující spousty úžasných a neuvěřitelných slev.

 

3)      Žádné postihy směrem k dovozcům

Samotný ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví, Jan Váňa potvrdil, že dovozci se trestům bez problému vyhýbají. Sice slyšíme často v mediích, že ten či onen obchodní řetězec dostal vysokou pokutu, ale už nikdo nám nesděluje, zda byla tato pokuta vůbec zaplacena. Ve skutečnosti totiž zaplacena nebyla, nebo byla po odvolání na absolutní minimum snížena. Často se však pokuty odpouštějí a nějaký důvod se vždy najde. My se to ale už nikdy nedozvíme, vlastně nás to všechny už tak nějak díky novým a aktuálnějším událostem ani nezajímá.

Proto opakovaně dochází k dovozům závadných potravin a to dokonce i z jedné společnosti. Většinou tedy z Polska. Není to tak dávno, kdy státní veterinární správa našla v koňském mase z Polska léčivo, které je dokonce pro koně zakázané! Česká veterinární správa celou věc předala polským orgánům, které nakonec neshledaly žádné pochybení. Česká veterinární správa poslala vzorek do Evropské referenční laboratoře, která nejenže potvrdila výsledek ČVS, ale ještě sdělila, že v tom mase byl i další zakázaný lék. Nicméně i přes všechny důkazy nebyla polská strana schopna tuto situaci vyřešit. V případě pochybení českého masného výrobce však nastane postih ze strany dozorových orgánů.

 

Řešení:

Řešení vidím zejména v úpravě legislativy, která zvýhodňuje dovozce potravin, ačkoliv by to mělo být naopak. Navrhuji stejné kontroly a sankce jako mají domácí výrobci, tím pádem se zbavíme těch nejméně kvalitních potravin, které jsou dovezeny. Je třeba říct, že cíl tohoto opatřením nespočívá ani tak v enormnímu zvýšení kvality potravin. Kvalitativní rozdíly byly, jsou a budou existovat nadále, proti čemuž není co namítat, pokud se budou minimalizovat rizika zdravotní závadnosti. Jako hlavní cíl však považuji zvýšení konkurenceschopnosti českých výrobců, což povede k rozšiřování chovu, tradice, menší nezaměstnanosti, vyššímu HDP, nižším cenám masa a samozřejmě k vyšším příjmům do státní pokladny. Tímto způsobem bychom měli začít u masa a postupně u dalších komodit. Možná bychom se potom někdy dočkali suverénního státu nezávislého na dovozu, dokonce bychom mohli vyvážet, což by opět vylepšilo scóre státní kasy. Zda je však toto v zájmu bruselské administrativy, zůstává nadále napínavou otázkou.

 

Závěr:

Je z globálního hlediska potvrzené a dokázané, že české potraviny mají vyšší kvalitu, jelikož obsahují vyšší nutriční hodnoty, než dovážené potraviny. To z toho důvodu, že dovážené maso například z Německa je odebíráno polskými prodejci, kteří maso přebalí a pošlou dál. Než se doveze do ČR, maso určitě nebude zrovna nejčerstvější.

Je třeba si říct, že výrobci pracují na zakázku obchodních řetězců, z čehož plyne, že se vyplatí kupovat maso přímo u výrobce, nikoliv v obchodním řetězci. I obchodní řetězce se však částečně, i když minimálně věnují kvalitě, takže pokud dobře hledáte, i v supermarketech najdete kvalitní potraviny. (Nemám na mysli kilo špekáčků za 50Kč nebo jogurt za 3,90Kč)

Doopravdy každý z nás může pomoc českým chovatelům, tím pádem i české ekonomice. A to tím, že bude kupovat kvalitní domácí masné výrobky. Každý spotřebitel musí být zodpovědný minimálně ke svému zdraví a uvědomit si zásadní poznámku: „Potraviny jsou to poslední, na čem bychom měli šetřit.“

Na závěr je třeba podotknout, že začátkem příštího roku, by měla být schválena legislativa, která bude přikazovat, aby prodejci uváděli velkým písmem procenta hlavní složky a místo označení výroby „EU“, konkrétní zemi.O autorovi

Další články

5 komentářů

 1. INDOK 18/07/2013 - 20:08 at 20:08

  Bylo by třeba rozlišovat i to vadné české maso, jak máte na začátku. Já nakupuji i jednoho nejmenovaného řeznictví a nemám si nač ztěžovat. Že bych nakupoval maso v supermarketu mě ani nenapadlo.

  • Mgr. Jan Vaculík 18/07/2013 - 20:58 at 20:58

   Souhlasím, zde je však problém i ten cenový, jelikož důchodci a lidi s nižšími platy si prostě dražší jídlo nedovolí.

 2. Jan Bittner 19/07/2013 - 11:57 at 11:57

  Pane Vaculíku, je to pravda, ale jen částečná. Nejvíc křičí často ti, co kouří a pijí alkohol. Takže na chlast a cigára máme, ale na kvalitní potraviny ne. Já třeba mám rád párky, koupím si je méně často, ale nikdy nejdu na cenu pod 180 Kč/kg.
   

  • Ing. Lukáš Ctibor 19/07/2013 - 12:55 at 12:55

   Naprostý souhlas a jinak výborný článek!

 3. Enigma 23/02/2014 - 20:57 at 20:57

  Jestlipak s tou kvalitou není problém v našich obchodnících. Nakupují s levných zdrojů a nasadí si rádi na to nestydaté marže.
  Naše chovatele a zemědělce vůbec ničí ten kurz, který byl nasazen po sametové revoluci, a jaký myslím? Neviditelná ruka trhu.
  Hlavně jiné státy si narozdíl od nás své prvovýroby chrání.

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna *

Top