Připomínka: Válka proti terorismu je válkou proti svobodě

Připomínka: Válka proti terorismu je válkou proti svobodě

 

Dnes je to patnáct let od okamžiku, kdy se započala nová éra mezinárodních vztahů. Jsem přesvědčen, že jde o stejně zásadní přelom, jako byl pád východního bloku v letech 1989/1990. Co se stalo 11. září 2001? Dnes nepochybuji o tom, že pravda neleží v ústech oficiálních představitelů ani v poslušných médiích. Nejprve ale se chci tímto článkem zaměřit na to, co všechno se událo po 11. září- k událostem, které konsekventně následovaly, a také k samotným útokům, jež se staly spouštěčem mnohého.

V první řadě došlo k vyhlášení války proti terorismu- bez kompromisu, a toto měl „legitimizovat“ právě onen bezprecedentní útok na World Trade Center. 11/9 založilo svou brutální povahou stav, že se žádný demokratický stát či představitel neodvážil a dosud neodvažuje oponovat hysterii, která následovala. Útok se prezentuje být natolik principiálním, že se akceptují jakékoliv prostředky odvety. Afghánistán a Irák jsou jenom jedni z prvních v řadě. Bude následovat Írán, možná Venezuela. Nerozlišuje se, zda věčně omílaná mantra o pokusu zničit samotnou demokracii je oprávněným hodnocením nebo jen propagandou zakrývající něco zcela jiného. Každopádně díky této mantře jsme si do značné míry nechali implantovat pocit, že demokratické zřízení je nadřazené jakémukoliv jinému, a tyto jiné systémy, nesledují-li stejnou linii založenou naší hysterií, mají být předělány po dobrém (úplatky, podporou spřátelených sil) nebo po zlém (intervencí). Pocity výlučnosti a patentem na pravdu či konečná řešení trpěly fašistické a komunistické režimy a stěží bychom je přisuzovali demokracii. Jestli toto harmonuje s principy deklarací svobod a ústavních práv nechám na posouzení čtenářů.

Nepovažuji za nutné tu explicitně připomínat důsledky takto živených postulátů s dogmat o nadřazenosti konkrétních ideologií, které zavedly mnohé národy do pekla válek. Ostatně demokracie na západě má přece tak pevné tradice a hlavně pojistky, že jí nic podobného nehrozí. Opravdu?


Jak tedy pojmout proces zavádění elektronicky placených jízdenek, elektronických vinět v autech a všudypřítomných kamer v ulicích, což vše vede k možnosti neomezeně sledovat pohyb kohokoliv? Čím jiným je možnost odposlechu i lokalizace mobilních telefonů, schopnost zaměřit cokoliv a kohokoliv satelitem všude na povrchu Země, než jasným potenciálem kontrolovat vše? Co vidět za snahou zavést povinně a plošně čipy do/na lidi v rámci americké zdravotní reformy (viz strana 1000 a 1004, sekce 2521 National Medical Device Registry) a za vytvořením tzv. No-fly seznamu zahrnujícího už nyní přes milion občanů USA údajně podezřelých z podpory terorismu (a každý týden přibývá tisíce dalších jmen), kteří mají zrušeno právo létat a vlastnit zbraně bez formálního obvinění? Jistě, utvrzování, že výše uvedená opatření nejsou zneužívaná, ale využitelná jen proti kriminalitě a terorismu, zní chlácholivě, a bez toho by to většina lidí těžko mlčky akceptovala. Přesto většině lidí není divné, že těch opatření a možností je taková řada, že pokud se zkombinují, mohou o nás určité složky vědět, kdy jsme se kde pohybovali, jaký máme příjem, na co ho vynakládáme, co navštěvujeme a objednáváme na internetu… zkrátka vše! Jde o plíživou kontrolu lidí, resp. možnost špehování kohokoliv, u koho usoudí, že je pro ně „zajímavý“ nebo nebezpečný. Stačí si jen uvědomit, kolik odposlechů se eviduje u nás.

Nenechme se zmást a ukolébat ani tím, že většina médií v podstatě kopíruje stanovisko vlád. Kdo vlastní v dnešní globalizované době podstatnou část médií? Jsou to nadnárodní konglomeráty řízené vždy jedním vlastníkem. Ostatní média prostě přetiskují majoritní názory a jen malá část se nezávisle těmito otázkami zabývá. Je záhodno se podívat především na internet a bez předpojatosti vyhodnocovat celé spektrum informací.

Pravdou je, že i bez „války proti terorismu“ by tyto tendence tady byly, ale na druhé straně právě tato kampaň vytvořila ideální záminku jak úsilí o kontrolu všech eskalovat a dodat mu nálepku nevyhnutelnosti. Výsledkem je Patriot Act povolující špehování občanů bez povolení soudů apod. Ostatně už forma jeho schválení, kdy na Kongres byl činěn obzvlášť silný nátlak včetně znemožnění jeho prostudování před hlasováním, stojí za pozornost. Jak analogické s přijetím zákona v rámci reformy zdravotnictví, kvůli němuž bylo některým členům Kongresu dokonce vyhrožováno vyhlášením výjimečného stavu, nebude-li schválena! Připomínám, že se v tomto případě už jednalo o Obamovu administrativu, kdyby si někdo myslel, že snad dochází ke změně…

Afghánistán, Irák, dále Írán, možná Venezuela, KLDR… To vše jsou země na „indexu“, jejichž vlády bylo nebo bude nutno potřít, abychom se tzv. cítili bezpečněji. Afghánistán byl první na ráně, protože (jak se uvádělo) se zde skrývala odnož Al Káidy a s ní její hlava Usáma bin Ládin, aby z „komfortu“ jeskyně a ve spolupráci se svým geniálním aparátem tvořeným krvežíznivými mudžáhedíny zorganizoval komplexní útok, který nemá v moderních dějinách obdoby. Nenávist k USA byla tak velká, že jen prostřednictvím internetu a trenažérům vytvořených z papundeklu se naučili ovládat jedny z nejsložitějších systémů dneška- velká dopravní letadla a přesně jimi zamířit do srdce New Yorku a do Pentagonu. Jen tato okolnost se rovná zázraku a člověk se může podivit, že ještě někdo má vůli udržovat nákladné školy, když se ukázalo, že se lze prakticky vše naučit na koleně a téměř zdarma. Jde o stejný případ, jako by se někdo naučil nejen používat, ale i programovat počítač jen podle skicy a návodu na papíře. Jak to nakonec dopadlo s podivnou smrtí této mýtické postavy, všichni víme.

Vzápětí po těchto útocích se rozpoutala operace v nitru afghánských hor na základě zaručených informací, že přesně tam se špičky teroristů ukrývají. Nakonec ale ani mašinerie podpořená tisícovkami moderně vyzbrojených vojáků, špionážními informacemi ze CIA a údajů ze satelitů, nedokázala tyto osnovatele útoku najít. Podařilo se však spíše něco jiného- zničit centrální moc Talibanu nad Afghánistánem a nahradit ji kvazizápadní formou vlády. Ani primární ani tento sekundární účel intervence se však nepovedl zcela naplnit. Taliban sice vyklidil oficiální pozice, nicméně jeho neformální vliv v mnoha oblastech země zůstává značný a nepopiratelný.

Už někdy v 90. letech mi můj dobrý přítel, který studoval ekonomii v USA, řekl o plánech vystavět potrubí od Kaspiku přes Afghánistán. K tomu může dojít jen změnou tamních poměrů (Taliban tomu nakloněn nebyl), jako se tomu stalo nyní. Právě politické cíle a záměry jsou zpravidla zastřené a nikdo je veřejně a podle pravdy nevyhlašuje. Vojenská stránka intervence ten plán pouze umožňuje naplnit a na vojenskou strategii se zdaleka tak nehledí. Když velící generál McCrystal zcela otevřeně popsal nekompetentnost špiček americké vlády, byl odvolán. Na jedné straně poprávu. Vojáci nemohou zasahovat do rozhodování politiků. To však, dle mého názoru, platí jen v případě, že politici hájí zájmy aspoň svého lidu a nenechají tam krvácet krajany jen pro pofidérní a zástupní cíle sloužící úzké skupině lidí.

Irák představuje ještě větší ukázku pokrytectví a postranních plánů. Než se však dostanu k pokračování v tématu, odbočím jednou podstatnou poznámkou. Nedomnívám se, že by to z textu nějak implicitně vyplývalo, ale deklaruji zde, že netrpím žádnou nenávistí vůči USA, EU apod. Netrpím apriori žádnou averzí vůči jakémukoliv systému či osobě. Zpočátku jsem byl naopak spíš „amerikanofil“- aspoň vzhledem k prohnilé totalitě udržované KSČ a SSSR. Jenomže žádná sympatie ani princip menšího zla mi nedovolí přestat zastávat vadné postuláty a nezačít je kritizovat, jakmile získám dostatek relevantních informací. Mozaika dnešního světa má již zcela jiné kontury než by měla, kdyby bylo pravdou to, co hlásají politici a ruku v ruce s nimi téměř všechna masová média. Ale vraťme se tedy k tématu:

Když Spojené státy i s koalicí „ochotných“ záhy po extempore v Afghánistánu napadly Irák, nedoprovázel to už zdaleka takový souzvuk. Kritiky i nedůvěry se už objevovalo mnohem více (a to i mezi spojenci). Neexistoval totiž jediný pádný důvod pro takovou intervenci- nepočítáme-li vládu Saddáma Husajna, která se najednou stala nepřijatelnou, když tentýž diktátor byl deset let předtím klidně ponechán v úřadě. Bylo nutností přijít na důvod, proč napadnout další cizí stát. Umně rozdmíchaná hysterie nevyhnutelnosti potírat terorismus všude na světě ježce zcela nevyvanula a tak se přišlo se smyšlenkou spolupráce s teroristy a hrozby v podobě zbraní hromadného ničení, jimiž měl Saddám údajně disponovat (buď je vyrobil za oněch deset let v podmínkách rozbombardované země a zmrzačené armády nebo si jich nikdo v rámci operace Pouštní bouře kupodivu nevšiml). Jak se potvrdilo i z interních zdrojů CIA a MI6, veřejnosti byla naservírována tato pohádka, aby akce nevypadala zcela neligitimně. Netřeba připomínat, že se tam nikdy žádné podobné zbraně nikdy nenašly. Ono nelze mít „zaručené“ zprávy o něčem, co neexistuje, lze maximálně zatajit něco, co existuje…

Režim Saddáma Husajna byl zničen a on sám nakonec i nalezen a velice rychle popraven. Tam, kde se měl měsíce a roky řešit proces s Miloševičem a spol., v ekvivalentním případě na to stačilo pár dní. Princip mezinárodního tribunálu zde byl odmítnut a radši byl diktátor předán „opozici“, aby se s ním rychle vypořádala. Za daných okolností zřejmě nikdo moc nechtěl, aby se nějak rozpovídal. Ostatně jak dopadl Miloševič víme také.

Málokdo si uvědomuje, jaké nebezpečí ve skutečnosti představuje fakt, že nám bylo lháno o hlavním důvodu invaze do Iráku (a za ten nepovažuji ani ropné či jiné suroviny) nebo invaze do Sýrie. Že si stačí vymyslet jakoukoliv podvodnou informaci, kterou spřátelená média nekriticky převezmou a jede se podle skrytého plánu. Ona masmédia si ani neuvědomují, že vytvářejí propagandu, zatímco v socialismu to bylo evidentní. Nebezpečí představuje už sám fakt, že došlo k napadení suverénního státu (ať už si o něm myslíme cokoliv) zeměmi, které navenek vyznávají svobodu a princip sebeurčení. Pokud nám lžou vlády, kterým svěřujeme důvěru ve volbách, co si z toho máme vzít? Demokracie je stejně prohnilá, jako ty systémy, proti kterým „bojujeme“. Je to jen kabátek pro cíle, které jsou skryté, minimálně v posledních desetiletích. Neslouží lidem, ale elitám lehce manipulujím otupělé občany skrze média, která už dávno neplní tu kontrolní funkci, jíž se dosud zaklínají, ale vybobtnaly pouze v nástroj opulentní a nikdy nekončící, smysly zastírající zábavy. A můžeme být rádi, že se ještě zmůžou na občasné nachytání nějakého druhořadého politika při korupci.

Kdo ještě věří, že demokracie tu není jen divadlem pro důvěřivé a netečné voliče, a že nám tisíce kilometrů od těchto dějů nic nehrozí, šeredně se mýlí. Už nejen na blízkém východě se hraje „Evropská karta“. Kdo dál?O autorovi

David Vorovka
David Vorovka

Občan a publicista zajímající se o dějinné události ovlivňující náš přítomný svět. Zabývám se nejen problematickými místy současnosti, ale i "prostými" recepty, jak tomu čelit a jaká řešení se nabízejí. Zastávám tezi, že demokracie není bez osobní svobody a svobody není bez odpovědnosti, tedy Boha.

Další články

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna *

Breaking news

25.7  16:18 - Verizon u cíle: Yahoo bude převzato

Yahoo-šéfová Marissa Mayer

Více jak 20 let od založení stojí internetový pionýr definitivně před ztrátou své samostatnosti. Telekom gigant Verizon převezme Yahoo, podle informací z médií, za ca. 5 miliard dolarů.

  15:00 - IOC rozhodlo: Být u toho znamená všechno

IOC-Prezident Thomas Bach (vlevo) a Vladimir Putin

Přestože byl státem pdporovaný doping v Rusku prokázán tak smí ruský tým v Rio de Janeiro startovat. Ukazuje to že ruský vliv na IOC je ohromný. Whistleblowerin Julia Stepanowa, která to všechno práskla, je z účasti vyloučena. Bude se muset odstěhovat a Rusko už nebude nikdy reprezentovat. S výsledkem se dalo počítat a překvapení se nekonalo.

  13:15 - Americká vláda chce stanice, které dobijí elektromobil za 10 minut

Dobíjecí stanice Tesla

Elektromobil je jeden velký problém. Vlastně je to shluk mnoha malých problémů. Třeba s dobíjecími stanicemi, kterých je málo a nedobíjí dostatečně rychle. To ví i americká vláda a zavázala se, že bude za vládní peníze podporovat projekty na rychlejší dobíjení. V Evropě se vedle chybějícího nadšení k elektro-mobilitě potýkáme se samými problémy s nedostatkem nabíjecích stanic.

  12:00 - V Íránu zničili sto tisíc satelitních antén

Íránské úřady nechaly zničit 100 000 satelitních antén, které byly zabaveny občanům. Informovala o tom agentura AFP. V Íránu je příjem satelitních televizních kanálů zakázán a pokutován, zákaz se ale všeobecně porušuje. „Většina satelitních kanálů oslabuje rodinné základy a u dětí ohrožuje školní docházku. Průzkumy ukazují, že děti, které takovou televizi sledují, jsou nezdvořilé ve škole i vůči rodičům.“

  11:05 - „Desaster“: Trump uvažuje o vystoupení z WTO

US-Kandidát na prezidenta Donald Trump

Volný obchod patřil desetiletí z republikánské víře. Ne ale pro Donalda Trumpa: Jako budoucí US-prezident by z organizace volného obchodu (WTO) eventuálně vystoupil. Jako důvod uvedl že volný obchod je desasterem pro státy které jsou členem WTO.

  10:16 - Z lomu ČSA má odejít 1769 lidí

Premiéra Bohuslava Sobotku čeká na jednání vlády těžký boj s koaličními partnery o příspěvek severočeským horníkům. O práci v souvislosti s útlumem těžby, na jehož začátku stálo rozhodnutí vlády o neprolomení limitů na zdejším lomu ČSA, by tu během dalších pěti let mělo přijít 1769 zaměstnanců.

  9:32 - Výbuch v německém Ansbachu zranil dvanáct lidí

Atentátník se zabil v Ansbachu

Neúspěšný žadatel o azyl ze Sýrie (27) zemřel poté, co v bavorském Ansbachu v neděli večer odpálil výbušninu. Při explozi bylo zraněno 12 lidí. Podle policie jsou tři z nich ve vážném stavu.

24.7  18:00 - Sedm let bez Čechů nebo Poláků? V EU se rodí plán brexitu

Plakát, který před referendem Brity nabádal k Brexitu

Velká Británie by mohla po vystoupení z EU zůstat součástí jednotného evropského trhu, a přitom by se jí až na sedm let netýkalo pravidlo o volném pohybu pracovních sil. Takový je alespoň plán probíraný v evropských metropolích. V praxi by to znamenalo, že ne každý Čech by směl přijít do Británie za prací jako dosud. Informaci přinesl list The Guardian s odkazem na přední zdroje na britské i unijní straně.

  16:42 - Silné bouřky postihnou celé území ČR, budou doprovázeny přívalovými dešti

V teplém a vlhkém počasí se v neděli odpoledne na jihu Moravy, v západních a jižních Čechách budou místy vytvářet bouřky. Ty mohou být provázeny přívalovým deštěm. Výstrahu v neděli vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

  15:00 - V Brazílii se pokusili ukrást olympijskou pochodeň

V brazilském městě Guarulhos nedaleko Sao Paula se neznámý muž pokusil ukrást pochodeň s olympijským ohněm. Štafetu však díky pohotovému zásahu bezpečnostní služby narušil jen na několik vteřin a byl zadržen policií.

  13:12 - Na Frýdecko-Místecku se zranilo hned pět cyklistů

Pět zraněných cyklistů na Frýdecko-Místecku museli v sobotu během devíti hodin ošetřit moravskoslezští záchranáři. Ve třech případech si lidé po pádu z kola poranili hlavu. Moravskoslezští záchranáři v týž den vyjížděli také ke dvěma topícím se mužům. Jeden je v kritickém a druhý ve vážném stavu.

  12:00 - Žaloby o miliardové pozemky církev většinou nestáhne

Slib biskupů, že katolická církev stáhne žaloby podané na kraje, má právní háček. Podle zjištění Práva nelze očekávat, že církevní subjekty stáhnou všech svých 116 žalob, jak v to doufají hejtmani, nýbrž sotva polovinu.

  11:01 - Sebeakceptance: Smím žít jak já chci!

Sebeakceptance: Milovat své tělo jaké je

Příliš tlustá, plnoštíhlá, tmavá? V USA dělají „Body-aktivisté“ reklamu jak milovat svoje tělo jaké je. Ale jde to vůbec? Ano, je to možné, ale je to i těžké.

  10:23 - Mnichovský střelec vyhrožoval spolužákům smrtí už před pár měsíci

Lidé před mnichovskou Olympií oplakávají oběti střelby.

Osmnáctiletý Ali David Sonboly, který v pátek v Mnichově zastřelil devět převážně mladých lidí, se v minulosti opakovaně choval hrubě a vyhrožoval okolí smrtí. Spolužáky byl odstrkován. Jeden ze svědků také pro stanici NBC News vylíčil, jak mu jedna z obětí zemřela na ulici v náruči.

  9:40 - Na Rokycansku zemřela osmadvacetiletá řidička

Nedaleko Příkosic na Rokycansku zemřela v neděli ráno při nehodě mladá řidička. Havarovala tam před 6:00 s osobním automobilem Audi A4, řekla policejní mluvčí Martina Korandová.

23.7  20:00 - Je svět obrácený naruby? Nebo vyvrácený z pantů?

Olympijské nákupní centrum Mnichov

Násilnosti v Nice, Würzburgu a nyní v Mnichově. V Turecku skončila demokracie. Podle WHO není virus Zika nebezpečný – i když sportovci ruší účast na olympijských hrách. A: Donald Trump neví nic o světě. To je tragická bilance posledních dvou týdnů na skutecnosti.cz.

  19:32 - Nový jednorázový kapesní test na infarkt stojí 370 korun

Ilustrační znázornění infarktu

Až donedávna mohla být diagnóza akutního infarktu myokardu provedena pouze v nemocnicích s určitým vybavením, takže bylo obtížné splnit cíl včasné diagnózy a včasné léčby, zvláště když pacienti jsou na předměstí nebo ve vzdálenějších oblastech. Přitom klíčem ke zlehčení následků a snížení úmrtnosti je diagnostikovat a zahájit léčbu co nejdříve. Teď je k dispozici ale test na infarkt. Stojí 370 korun a lze ho zakoupit v lékárně..

  18:57 - Kvalifikace Formule-1 v Mad’arsku: Rosberg startuje z pole-position

Nico Rosberg

Přes chaotický průběh tréningu v Budapešti: Nico Rosberg startuje velkou cenu Mad’arska z prvního místa. Tréning musel být vzhledem ke špatnému počasí několikrát odložen. Jeho stájový kolega Hamilton začíná z druhé pozice, Sebastian Vettel na Ferrari až z pátého místa.

  18:27 - V Čechách hrozí silné bouřky a přívalový déšť

Ilustrační foto Ondřej Kořínek

V jižních a západních Čechách hrozí od sobotního odpoledne silné bouřky. Výstraha se vztahuje i na neděli. Bouřky bude doprovázet přívalový déšť ojediněle s úhrny kolem 40 mm. Potoky a říčky se mohou rozvodnit.

  18:00 - Bratislavskou Petržalku vyděsila střelba

V bratislavské čtvrti Petržalka se v sobotu střílelo. Policejní mluvčí Lucia Miháliková uvedla, že byl zadržen 22letý muž. Nikdo nebyl zraněn. Muž střílel pouze z plynové pistole, jako stříleli děti v minulosti „poplašñákem“. Lidé jsou prostě přespříliš vystrašení.

  13:15 - Evropa a Turecko: Strach z Erdogana a z Putina

Zakladatel státu Atatürk a prezident Erdogan

EU by mohla přerušit jednání o vstupu Turecka do EU a současně zmrazit miliardovou pomoc. Ale v Bruselu mají z tohoto kroku strach – bojí se reakce ze strany Erdogana. Jaká politika se praktikuje je vidět i na straně IOC – i zde mají strach z reakce prezidenta Putina v případě vyloučení ruských sportovců z OH.

  12:00 - Václav Klaus ml. vyzval k opuštění Evropské unie

Expert na školství ODS Václav Klaus ml. vyzval ve světle vražedného útoku v Mnichově k opuštění Evropské unie. Vysloužil si za to kritiku předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska.

  11:26 - Levitující přechod pro chodce vzbudil na Slovensku pozdvižení

"Třírozměrný" přechod má zvýšit bezpečnost chodců.

Ve městě Čadca na severu Slovenska překvapí řidiče levitující třírozměrná zebra. Přechod pro chodce umělci namalovali tak, že na první pohled vypadá, jak by se vznášel nad silnicí. Dílo u našich východních sousedů vzbudilo značnou pozornost.

  11:05 - Vrah z Mnichova byl syn taxikáře

Místo činu atentátu v Mnichově

Mladík, který v Mnichově zastřelil devět lidí, byl Ali Sonboly, syn taxikáře s německým a íránským občanstvím, který pracoval v obchodě. Sousedi o něm řekli, že to byl klidný typ. Policie nezná jeho motiv, prověřuje ale spojitost s falešnou nabídkou na Facebooku, že v restauraci McDonald’s, kde střílel, se v tu dobu bude podávat jídlo zdarma. Svědkové vypověděli, že mladík volal Allahu akbar (Bůh je veliký), ale také to, že je Němec. Češi mezi oběťmi nejsou.

22.7  20:00 - Rok po tragédii: Nové záběry z nehody Pendolina ve Studénce

Pendolino se srazilo s kamiónem

Přesně po roce od tragické nehody na železničním přejezdu ve Studénce, kterou způsobil řidič polského kamiónu, zveřejnili hasiči videonahrávku ze záchranné akce. Nehoda si vyžádala tři mrtvé a dvanáct zraněných. V současné době se uvažuje o tom, že železniční přejezd bude zrušen a pod důležitým koridorem spojujícím Ostravu se střední Moravou bude vybudován podjezd.

  19:06 - Erdogan nechal zavřít dva piloty

Sestřelené ruské letadlo (24.11.2015)

Rusko-Turecké vztahy se překvapivě rychle zlepšují – přitom sestřelilo Turecko ruské bojové letadlo. Erdogan nyní sdělil že nechal zavřít turecké piloty do vězení. Údajně měli zájem na zhoršení vztahů s Ruskem.

  18:00 - Na EasyJet a Ryanair si stěžuje nejvíc lidí

Na aerolinky EasyJet a Ryanair si stěžovalo v první půlce roku 2016 nejvíce lidí.

Na EasyJet si ze všech britských aerolinií stěžuje nejvíce lidí. Vyplynulo to z interních statistik společnosti EUclaim. Ta poskytuje pasažérům informace o možné finanční kompenzaci za zpoždění letů, problémy s nimi spojené i řeší. V databázi společnosti se za první polovinu roku nashromáždilo přes 5641 stížností právě na EasyJet. Druhé místo obsadily aerolinky Ryanair se 4781 stížnostmi. Informoval o tom Daily Mail.

  17:03 - Formule 1: Nico Rosberg prodloužil u Mercedesů

Nico Rosberg

Boj dvou gigantů bude s Lewis Hamiltonem pokračovat: Nico Rosberg prodloužil smlouvu se stájí Mercedes. Němec leží v aktuálním hodnocení těsně před svým týmovým kolegou na prvním místě.

  16:16 - Venezuela: McDonald’s chybí žemle pro Big Mac

Big Mac od McDonald's

Hospodářská krize ve Venezuele se dotýká i velkých amerických korporací: McDonald’s odstranil Big Mac z jídelníčku. Zřejmě chybí dodavatel pro žemle. Pro McDonald jistě ohromná katastrofa?

  15:00 - Dreamliner a Jumbo má problémy: Boeing musí odepsat miliardy

Boeing 787 Dreamliner

Kvůli problémům se třemi modely musí firma Boeing korigovat bilanci. Obvzláště problematický je dálkový letoun Dreamliner. K tomu ještě slabá poptávka pro Jumbo-Jet 747-8 a zpoždění s dodávkami tankovacího letadla KC-46 pro americkou armádu. Výše ztrát se pohybuje kolem dvou miliard dolarů – akcie Boeingu ztratila jedno procento hodnoty.

Top