Potraviny – problémový artikl?

Potraviny – problémový artikl?

Lepší maso se spotřebuje na domácím trhu, přičemž závadnější potraviny se zpravidla exportují. Nejen z hlediska peněz se jedná o logické rozhodnutí zahraničních výrobců, které však poškozuje naše chovatele.

Menší zisky našich chovatelů znamená nižší příjem do státní kasy, více nezaměstnaných a více rizikových potravin z dovozu, které prochází nedostatečnými kontrolami.

V několika bodech si rozebereme důvod poklesu tržeb českých chovatelů.

  • Sami se můžeme dohadovat a spekulovat, z jakého důvodu jsou domácí potraviny podrobeny mnohem přísnějším kontrolám, než potraviny z dovozu.

Chov českých prasat podléhá jedné z nejpřísnějších kontrol EU. Krom toho jsou čeští chovatelé pod dohledem dozorových orgánů. V případě nalezení závadnosti se udělují vysoké pokuty v řádech několika milionů korun, tudíž si čeští chovatelé málokdy dovolí do potravin cokoliv přimíchat. Pro menší chovatele by vysoká pokuta byla likvidační. Podle státní veterinární správy ČR byla zjištěna u českých výrobců mnohem vyšší kvalita masa a téměř žádné přimíchávání zakázaných látek. (z globálního hlediska). Celá tato opatření považuji za dobré, nicméně jen v případě, když stejné podmínky budou platit i pro zahraniční vývozce.

Za zásadní problém považuji, že v případě dovozu, dejme tomu polského kuřete, může polský výrobce chladit maso vodou. To znamená, že je mnohem více náchylné na různé problémy. V Česku jsou zpracovatelské kapacity nuceny zavést dražší a modernější chlazení vzduchem. Tím pádem vznikly českým výrobcům velké náklady, čímž musely vzrůst i ceny produktů. To vše nahrává zahraničnímu dovozu, který tu může prodávat za minimální, často i dotované ceny, tím pádem české maso ztrácí konkurenceschopnost.

 

  • Mentalita českého spotřebitele.

Velké neštěstí vidím hlavně v samotném českém spotřebiteli. Většina našich spotřebitelů upřednostňuje cenu před kvalitou, což znamená, že potraviny z dovozu mají větší odbyt. Obecně je česká mentalita z tohoto hlediska velmi zvláštní. Jedná se zejména o ty, kteří objíždí všechny možné stupidní demonstrace proti nezaměstnanosti, přičemž většina z nich ještě nepobrala fakt, že dokud nezačnou se změnou sami u sebe, nemohou radit druhým. Tito „falešní vlastenci“, jež demonstrují pro „dobro naší země“, proti nezaměstnanosti a podobně, po skončení demonstrace nasednou do svého Opelu Corsa, který mají na půjčku, a poté zajedou na nejbližší vietnamské tržiště. Zde ve velkém nakupují levný, nekvalitní rum, španělské okurky, jahody, přičemž nezapomenou na holandské brambory, popřípadě čínské boty. Když jde o masné výrobky, tak vítězí kilo párků za 50 Kč, 30dk salámu za 15 Kč a tak dále. Proč? Protože to je nejlevnější – na kvalitu se nehledí. Tuto skupinu bohužel nikdy nenapadne, že takovým přístupem aktivně podporují nejen destrukci svých žaludků, ale také úpadky českých výrobců a chovatelů, čímž vlastně maximálně možnou mírou podporují nezaměstnanost a globalizaci, proti které však před odjezdem na trh demonstrovali. Většina českých zákazníků je však spokojena a párky koupí příště zas, tudíž obchodní řetězce nemají důvod zvyšovat kvalitu, jelikož by musely zvýšit i cenu, která je rozhodující.

Je třeba potvrdit fakt, že díky kupní síle takzvané první a druhé skupiny obyvatel, kteří buď věří všemu nebo naopak ničemu, jsou obchodní řetězce nuceny prodávat levné zboží, které logicky doplácí na kvalitu. Zejména první skupina, která věří všemu je desítky let masírována reklamními letáky obsahující spousty úžasných a neuvěřitelných slev.

 

  • Žádné postihy směrem k dovozcům

Samotný ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví, Jan Váňa potvrdil, že dovozci se trestům bez problému vyhýbají. Sice slyšíme často v mediích že ten či onen obchodní řetězec dostal vysokou pokutu ale už nikdo nám nesděluje zda byla tato pokuta kdy vůbez zaplacena. Nebyla, nebo byla po odvolání na absolutní minimum snížena. Často se pokuty ale odpouštějí a nějaký důvod se vždy najde. My se to ale už nikdky nedozvíme, vlastně nás to všechny už tak nějak díky novým a aktuálnějším událostem ani nezajímá.

V případě pochybení českého masného výrobce nastane postih ze strany dozorových orgánů. Na straně zahraničních produktů ten postih chybí, jelikož vzniklé aféry takřka nikdy nedojdou do zdárného konce. Proto opakovaně dochází k dovozům závadných potravin a to dokonce i z jedné společnosti. Většinou tedy z Polska. Není to tak dávno, kdy státní veterinární správa, našla koňském mase z Polska léčivo, které je dokonce pro koně zakázané! Česká veterinární správa celou věc předala polským orgánům, které nakonec neshledaly žádné pochybení. Česká veterinární správa poslala vzorek do Evropské referenční laboratoře, která nejenže potvrdila výsledek ČVS, ale ještě sdělila, že v tom mase byl i další zakázaný lék. Nicméně i přes všechny důkazy nebyla polská strana schopna tuto situaci vyřešit.

Vadné české maso

Na druhou stranu existuje i vadné české maso, které ve skutečnosti českým masem není. Jak je to možné? Zemědělci koupí sele například z Dánska. Zde ho vykrmíme, dovezeme do Rakouska, tam se porazí, doveze se zpět do ČR jako jatečná půlka a tu ho český zpracovatel zpracuje a následně označí jako výrobek ČR, což bohužel evropská legislativa umožňuje. Tímto apelujeme na české zákonodárce ke změně legislativy zejména v tomto bodě.

 

Řešení:

Řešení vidím zejména v úpravě legislativy, která zvýhodňuje dovozce potravin, ačkoliv by to mělo být naopak. Navrhuji stejné kontroly a sankce jako mají domácí výrobci, tím pádem se zbavíme těch nejméně kvalitních potravin, které jsou dovezeny. Je třeba říct, že cíl tohoto opatřením nespočívá ani tak v enormnímu zvýšení kvality potravin. Kvalitativní rozdíly byly, jsou a budou existovat nadále proti čemuž není co namítat pokud se budou minimalizovat rizika zdravotní závadnosti. Jako hlavní cíl však považuji zvýšení konkurenceschopnosti českých výrobců, což povede k rozšiřování chovu, tradice, menší nezaměstnanosti, vyššímu HDP, nižším cenám masa a samozřejmě k vyšším příjmům do státní pokladny. Tímto způsobem bychom měli začít u masa a dalších komodit. Možná bychom se potom někdy dočkali suverénního státu nezávislého na dovozu, dokonce bychom mohli vyvážet, což by opět vylepšilo scóre státní kasy. Zda je ale toto v zájmu bruselské administrativy zůstává nadále napínavou otázkou.

 

Závěr:

Je z globálního hlediska potvrzené a dokázané, že české potraviny mají vyšší kvalitu, jelikož obsahují vyšší nutriční hodnoty, než dovážené potraviny. To z toho důvodu, že dovážené maso například z Německa je odebíráno polskými prodejci, kteří maso přebalí a pošlou dál. Než se doveze do ČR, maso, určitě nebude zrovna nejčerstvější.

Je třeba si říct, že výrobci pracují na zakázku obchodních řetězců, z čehož plyne, že se vyplatí kupovat maso přímo u výrobce, nikoliv v obchodním řetězci. I obchodní řetězce se však částečně, i když minimálně věnují kvalitě, takže pokud dobře hledáte, i v supermarketech najdete kvalitní potraviny, nicméně za diametrálně odlišnou cenu.

 

Na závěr je třeba podotknout, že začátkem příštího roku, by měla být schválena legislativa, která bude přikazovat, aby prodejci uváděli velkým písmem procenta hlavní složky a místo označení výroby „EU“, konkrétní zemi.

Tak zatím vám milí čtenáři přejeme dobrou chuť.

 

 

 

 

 


O autorovi

Další články

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna *

Top