O čínské filozofii

O čínské filozofii

Stejně jako starověké Řecko a Indie patří Čína k zemím, které nejhlouběji zasáhly do dějin filozofického myšlení.

Čínská filozofie spojuje prvky duchovního učení, které byla předchůdcům dnešních Číňanů předána vědoucími bytostmi v minulých historických epochách s učeními starověkých filozofů Lao-c´  , Konfucia, Buddhy a jejich následníků. Čínskou filozofii nezrcadlí jen literární díla, ale také především tradiční čínská architektura, umění a léčitelství. Slovo, které by snad nejlépe charakterizovalo ušlechtilou stránku tradiční čínské kultury je harmonie: vyjádření řádu vesmíru ve všech oblastech každodenního života.

Během  pouti dějinami filozofie Číny si nejdříve všimněme pozoruhodného díla, jejíž vznik umisťuje moderní historiografie do 2.tisíciletí př.n.l.

 

Kniha proměn

O Knize proměn se píše jako o věštecké knize, která svou propracovaností představuje ve srovnání s jinými obdobnými systémy jakým je známý karetní Tarot nejdokonalejší systém svého druhu na světě. Základem knihy je 64 obrazců- hexagramů. Jsou tvořeny 6 čarami a symbolizují 64 různých archetypálních životních událostí. Tazatel s otevřenou a naslouchající myslí  se s jejich pomocí může nejen hlouběji pochopit podstatu toho nač se ptá, ale také najít co možná nejschůdnější řešení daného problému.

Kniha proměn nesmírně zaujala švýcarského psychologa C.G.Junga, který k ní napsal předmluvu. Píše v ní o jevu zvaném synchronicita. Obraz který si vytáhneme je v přímé souvztažnosti s tím co právě v životě řešíme a nač se ptáme. Západnímu, kauzálnímu racionálnímu způsobu myšlení je takovýto postup cizí. Přesto však bystrému, pouhou racionalitou nezatíženému pozorovateli neunikne, jak se náš každodenní život „tajemně“ zrcadlí v přírodním dění, obloze a třeba i v typech lidí se kterými se „náhodně“ setkáváme.

 

Vznik klasické čínské filozofie

Období kolem roku 500 př.n.l. bylo zajímavým obdobím v dějinách filozofie. V Řecku žil Pythagoras, se kterým se poprvé spojuje slovo filozofia=milovat moudrost. V Indii nachází osvícení Buddha, který položil základy učení Buddhismu. V Číně pak žili a svá díla tvořily osobnosti, se kterými spojujeme dvě původem čínské filozofické školy:konfuciánství a taoismus.

Žily v době úpadku čínské civilizace, éře neustávajících občanských válek mezi jednotlivými čínskými státy. Stav společnosti se jich hluboce dotýkal a stal se spouštěčem jejich snahy o nápravu poměrů v zemi. Viděli ji v návratu starých  již takřka zapomenutých tradic společnosti založené na duchovních hodnotách.

Konfuciánství a Taoismus jsou dnes často považovány za protikladné filozofické směry. Myslím si, že neprávem. Vycházejí pouze z poněkud jiného přístupu a pohledu na svět. Konfuciánství je více praktičtější a racionálnější. Taoismus je více mystický. Přesto oba kladli původně hlavní důraz na duchovní stránku života člověka.

 

Konfucius a Konfuciánství

Konfucia spojujeme s racionálním způsobem myšlení a důrazem na společenské rituály, byl to on kdo hluboce studoval mystickou Knihu proměn a zdůrazňoval nesmyslnost rituálu, pokud jej neprovází vnitřní prožitek.

Konfucius kladl velký důraz na vzdělání, které by však nemělo být jen sběrem informací. Mělo by být především cestou k zušlechtění člověka. Konfucius se zamýšlel nad uspořádáním státu. Viděl v něm obraz velké rodiny. Snažil se převést obraz funkční rodiny ve funkční stát. V jejím čele by měl být vládce opírající se o přirozenou autoritu danou vzděláním a morálkou.

Konfucius kladl také velký důraz na společenskou angažovanost.  Kariérně to dotáhl až na ministra spravedlnosti jednoho z čínských státu Lu. Zjištění, že vládce ho má spíše jen pro ozdobu vedla padesátiletého Konfucia k rozhodnutí procestovat všechny čínské státy s cílem najít vládce, který by přijal jeho myšlenky. Neuspěl, nikdo takový se v jeho době nenašel.

A tak jak to v historii bývá trvalo ještě několik století než se jeho dílu a osobnosti dostalo skutečného uznání. Ve 2.století př.n.l. vznikla Konfuciánská univerzita, která vzdělávala a vychovávala státní úředníky.

Po nástupu dynastie Chan v roce 202 př.n.l. se Konfuciánství stává státním náboženstvím. Čínští císaři se rozhodli mimo jiné využít některých prvků jeho učení ( důraz na loajalitu vládci) k stabilizaci své vlády. Tak tomu bylo v podstatě až do 20.stol., kdy Mao se snažil konfucianismus vymýtit. Neuspěl zcela. V dnešní Číně hraje daleko větší roli novodobá podoba starého učení: neokonfucianismus než oficiální komunismus. Ospravedlňuje poslušnost komunistickým vládcům a svým důrazem na pracovitost, skromnost a odpovědnost významně přispívá k rychlému hospodářskému a technologickému růstu Číny a také Jižní Koreje.Lao-c´ a Taoismus

Lao-c´ a Konfucius byli současníky. Podle čínské tradice jednoho dne Konfucius Lao-c´ osobně vyhledal, aby si s ním promluvil o stavu tehdejší společnosti a cesty k nápravě. Dostalo se mu tohoto poučení.

„Nalezne-li urozený člověk svou dobu, povznese se; nenalezne-li ji, odejde a nechá růst plevel. Slyšel jsem, že dobrý obchodník pečlivě skrývá své poklady, jako by měl v domě bídu; že urozený muž dokonalé ctnosti se navenek jeví jako hlupák. Vzdej se, příteli, své pýchy a svých rozmanitých přání, svých vnějších gest a ctižádostivých plánů. To vše je pro tvé vlastní já bezcenné. Víc ti nemám co říci.“

Lao-c´ prožil většinu svého života jako historik pracující v archivu státu Čou. Podle legendy v okamžiku, kdy se rozhodl odejít do samoty potkal muže, který jej poprosil, aby zanechal světu své učení. Tak vzniklo dílo „O Tau a ctnosti“ považované za bibli Taoismu.

Tao je označení pro Boha, Absolutno, Podstatu. Z něj vychází dvojice protikladů Jang a Jin, mužský a ženský princip. Jen Tao je stále. Vše ostatní podléhá zákonu vzniku a zániku.

Z Taoismu je znám především princip wu-wej-nečinění. Nejedná se o výzvu k lenosti. Naopak. Je to výzva k nepřipoutanému životu. Opak křečovitého způsobu života prosyceného neustálým chtěním a honěním se za chimérami. Wu-wej představuje jakési plynutí v proudu, žití v harmonii s řádem vesmíru a přírody.

V dějinách Taoismu hrály velkou roli jogické duchovní praktiky, často uchovávaná  mistry v tajnosti pomocí alchymistických symbolů, jež znemožnily jejich odkrytí duchovně nepřipravenými lidmi, kterým by uškodily.

 

Buddhismus

Buddhismus se do Číny poprvé šířeji rozšířil na přelomu letopočtu. Pro původní učení Buddhismu je zvlášť typický princip „Ahinsa“-neubližování, které se vztahuje i na nižší tvory než člověk.

Vzestup Buddhismu v Číně je úzce spojen s postavou mnicha Bodhidharmy, který přišel z jižní Indie do Číny v průběhu 6.století. Usadil se v klášteře Šaolin a podle legendy se stal i zakladatelem bojového umění Kung-fu.

Bodhidharma je spojován s tradicí Zenu, duchovní praxe kladoucí důraz na vnímání přítomného okamžiku. Z Číny se Zen rozšířil dále na východ do Korey a Japonska.

 

Čínská tradiční medicína

Představuje aplikaci čínské filozofie na poli lékařství. Jejím základem je celistvý pohled na člověka, kdy vše souvisí se vším. Číňané věděli, že člověk není jen tělem, ale má také ducha a životní sílu čchi.

Vytvořili diagnostický systém na základě pozorování lidského chování, fyziognomie, znacích na jazyku a očích.

Vytvořili několik léčebných systémů, především akupunkturu a akupresuru pracujících s energetickými body a drahami v těle. Rozpracovali léčení bylinami a vytvořili i systémy cvičení působících blahodárně na tělo i ducha.

Čínská tradiční medicína se nyní šíří rychle na Západ. Vzpomeňme nedávno otevřené centrum čínské medicíny v nemocnici v Hradci Králové.

ČTM má úspěchy především v léčbě chronických bolestí a onemocnění pacientů bez zjevné příčiny. Pomohla již mnoha lidem a tak o její legitimitě nemůže být pochyb.

 

Feng Suej

Článek o čínské filozofii by nebyl úplný bez alespoň krátké zmínky o Feng Suej. Jedná se o nauku vztahu mezi člověkem a životním prostředím ve kterém žije.

Zahrnuje jak obdobu západní geomantie, tak i čínskou astrologii a numerologii.

Číňané velmi pečlivě zkoumali vliv jak zemských energií, tak vliv nejrůznějších tvarů a materiálů předmětů a staveb,barev, zvuků, vůní  na prožívání člověka.

Vývěsným štítem těchto studií je tradiční čínská architektura reprezentovaná především všudypřítomnou harmonii vyjádřenou v náboženských stavbách  a zahradách. Je velmi zajímavé, že stejný charakter mají v Číně stavby taoistů, buddhistů stejně jako muslimů. Největší čínská mešita v městě Xian z 8.stol. je poznatelná jen pomoci arabských nápisů na stěnách.

Feng Suej se těší velké popularitě i na Západě. Dokladem je řada knih o tom jak si zařídit vlastní bydlení a zahradu podle jejich zásad.
O autorovi

Další články

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna *

Breaking news

25.7  16:18 - Verizon u cíle: Yahoo bude převzato

Yahoo-šéfová Marissa Mayer

Více jak 20 let od založení stojí internetový pionýr definitivně před ztrátou své samostatnosti. Telekom gigant Verizon převezme Yahoo, podle informací z médií, za ca. 5 miliard dolarů.

  15:00 - IOC rozhodlo: Být u toho znamená všechno

IOC-Prezident Thomas Bach (vlevo) a Vladimir Putin

Přestože byl státem pdporovaný doping v Rusku prokázán tak smí ruský tým v Rio de Janeiro startovat. Ukazuje to že ruský vliv na IOC je ohromný. Whistleblowerin Julia Stepanowa, která to všechno práskla, je z účasti vyloučena. Bude se muset odstěhovat a Rusko už nebude nikdy reprezentovat. S výsledkem se dalo počítat a překvapení se nekonalo.

  13:15 - Americká vláda chce stanice, které dobijí elektromobil za 10 minut

Dobíjecí stanice Tesla

Elektromobil je jeden velký problém. Vlastně je to shluk mnoha malých problémů. Třeba s dobíjecími stanicemi, kterých je málo a nedobíjí dostatečně rychle. To ví i americká vláda a zavázala se, že bude za vládní peníze podporovat projekty na rychlejší dobíjení. V Evropě se vedle chybějícího nadšení k elektro-mobilitě potýkáme se samými problémy s nedostatkem nabíjecích stanic.

  12:00 - V Íránu zničili sto tisíc satelitních antén

Íránské úřady nechaly zničit 100 000 satelitních antén, které byly zabaveny občanům. Informovala o tom agentura AFP. V Íránu je příjem satelitních televizních kanálů zakázán a pokutován, zákaz se ale všeobecně porušuje. „Většina satelitních kanálů oslabuje rodinné základy a u dětí ohrožuje školní docházku. Průzkumy ukazují, že děti, které takovou televizi sledují, jsou nezdvořilé ve škole i vůči rodičům.“

  11:05 - „Desaster“: Trump uvažuje o vystoupení z WTO

US-Kandidát na prezidenta Donald Trump

Volný obchod patřil desetiletí z republikánské víře. Ne ale pro Donalda Trumpa: Jako budoucí US-prezident by z organizace volného obchodu (WTO) eventuálně vystoupil. Jako důvod uvedl že volný obchod je desasterem pro státy které jsou členem WTO.

  10:16 - Z lomu ČSA má odejít 1769 lidí

Premiéra Bohuslava Sobotku čeká na jednání vlády těžký boj s koaličními partnery o příspěvek severočeským horníkům. O práci v souvislosti s útlumem těžby, na jehož začátku stálo rozhodnutí vlády o neprolomení limitů na zdejším lomu ČSA, by tu během dalších pěti let mělo přijít 1769 zaměstnanců.

  9:32 - Výbuch v německém Ansbachu zranil dvanáct lidí

Atentátník se zabil v Ansbachu

Neúspěšný žadatel o azyl ze Sýrie (27) zemřel poté, co v bavorském Ansbachu v neděli večer odpálil výbušninu. Při explozi bylo zraněno 12 lidí. Podle policie jsou tři z nich ve vážném stavu.

24.7  18:00 - Sedm let bez Čechů nebo Poláků? V EU se rodí plán brexitu

Plakát, který před referendem Brity nabádal k Brexitu

Velká Británie by mohla po vystoupení z EU zůstat součástí jednotného evropského trhu, a přitom by se jí až na sedm let netýkalo pravidlo o volném pohybu pracovních sil. Takový je alespoň plán probíraný v evropských metropolích. V praxi by to znamenalo, že ne každý Čech by směl přijít do Británie za prací jako dosud. Informaci přinesl list The Guardian s odkazem na přední zdroje na britské i unijní straně.

  16:42 - Silné bouřky postihnou celé území ČR, budou doprovázeny přívalovými dešti

V teplém a vlhkém počasí se v neděli odpoledne na jihu Moravy, v západních a jižních Čechách budou místy vytvářet bouřky. Ty mohou být provázeny přívalovým deštěm. Výstrahu v neděli vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

  15:00 - V Brazílii se pokusili ukrást olympijskou pochodeň

V brazilském městě Guarulhos nedaleko Sao Paula se neznámý muž pokusil ukrást pochodeň s olympijským ohněm. Štafetu však díky pohotovému zásahu bezpečnostní služby narušil jen na několik vteřin a byl zadržen policií.

  13:12 - Na Frýdecko-Místecku se zranilo hned pět cyklistů

Pět zraněných cyklistů na Frýdecko-Místecku museli v sobotu během devíti hodin ošetřit moravskoslezští záchranáři. Ve třech případech si lidé po pádu z kola poranili hlavu. Moravskoslezští záchranáři v týž den vyjížděli také ke dvěma topícím se mužům. Jeden je v kritickém a druhý ve vážném stavu.

  12:00 - Žaloby o miliardové pozemky církev většinou nestáhne

Slib biskupů, že katolická církev stáhne žaloby podané na kraje, má právní háček. Podle zjištění Práva nelze očekávat, že církevní subjekty stáhnou všech svých 116 žalob, jak v to doufají hejtmani, nýbrž sotva polovinu.

  11:01 - Sebeakceptance: Smím žít jak já chci!

Sebeakceptance: Milovat své tělo jaké je

Příliš tlustá, plnoštíhlá, tmavá? V USA dělají „Body-aktivisté“ reklamu jak milovat svoje tělo jaké je. Ale jde to vůbec? Ano, je to možné, ale je to i těžké.

  10:23 - Mnichovský střelec vyhrožoval spolužákům smrtí už před pár měsíci

Lidé před mnichovskou Olympií oplakávají oběti střelby.

Osmnáctiletý Ali David Sonboly, který v pátek v Mnichově zastřelil devět převážně mladých lidí, se v minulosti opakovaně choval hrubě a vyhrožoval okolí smrtí. Spolužáky byl odstrkován. Jeden ze svědků také pro stanici NBC News vylíčil, jak mu jedna z obětí zemřela na ulici v náruči.

  9:40 - Na Rokycansku zemřela osmadvacetiletá řidička

Nedaleko Příkosic na Rokycansku zemřela v neděli ráno při nehodě mladá řidička. Havarovala tam před 6:00 s osobním automobilem Audi A4, řekla policejní mluvčí Martina Korandová.

23.7  20:00 - Je svět obrácený naruby? Nebo vyvrácený z pantů?

Olympijské nákupní centrum Mnichov

Násilnosti v Nice, Würzburgu a nyní v Mnichově. V Turecku skončila demokracie. Podle WHO není virus Zika nebezpečný – i když sportovci ruší účast na olympijských hrách. A: Donald Trump neví nic o světě. To je tragická bilance posledních dvou týdnů na skutecnosti.cz.

  19:32 - Nový jednorázový kapesní test na infarkt stojí 370 korun

Ilustrační znázornění infarktu

Až donedávna mohla být diagnóza akutního infarktu myokardu provedena pouze v nemocnicích s určitým vybavením, takže bylo obtížné splnit cíl včasné diagnózy a včasné léčby, zvláště když pacienti jsou na předměstí nebo ve vzdálenějších oblastech. Přitom klíčem ke zlehčení následků a snížení úmrtnosti je diagnostikovat a zahájit léčbu co nejdříve. Teď je k dispozici ale test na infarkt. Stojí 370 korun a lze ho zakoupit v lékárně..

  18:57 - Kvalifikace Formule-1 v Mad’arsku: Rosberg startuje z pole-position

Nico Rosberg

Přes chaotický průběh tréningu v Budapešti: Nico Rosberg startuje velkou cenu Mad’arska z prvního místa. Tréning musel být vzhledem ke špatnému počasí několikrát odložen. Jeho stájový kolega Hamilton začíná z druhé pozice, Sebastian Vettel na Ferrari až z pátého místa.

  18:27 - V Čechách hrozí silné bouřky a přívalový déšť

Ilustrační foto Ondřej Kořínek

V jižních a západních Čechách hrozí od sobotního odpoledne silné bouřky. Výstraha se vztahuje i na neděli. Bouřky bude doprovázet přívalový déšť ojediněle s úhrny kolem 40 mm. Potoky a říčky se mohou rozvodnit.

  18:00 - Bratislavskou Petržalku vyděsila střelba

V bratislavské čtvrti Petržalka se v sobotu střílelo. Policejní mluvčí Lucia Miháliková uvedla, že byl zadržen 22letý muž. Nikdo nebyl zraněn. Muž střílel pouze z plynové pistole, jako stříleli děti v minulosti „poplašñákem“. Lidé jsou prostě přespříliš vystrašení.

  13:15 - Evropa a Turecko: Strach z Erdogana a z Putina

Zakladatel státu Atatürk a prezident Erdogan

EU by mohla přerušit jednání o vstupu Turecka do EU a současně zmrazit miliardovou pomoc. Ale v Bruselu mají z tohoto kroku strach – bojí se reakce ze strany Erdogana. Jaká politika se praktikuje je vidět i na straně IOC – i zde mají strach z reakce prezidenta Putina v případě vyloučení ruských sportovců z OH.

  12:00 - Václav Klaus ml. vyzval k opuštění Evropské unie

Expert na školství ODS Václav Klaus ml. vyzval ve světle vražedného útoku v Mnichově k opuštění Evropské unie. Vysloužil si za to kritiku předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska.

  11:26 - Levitující přechod pro chodce vzbudil na Slovensku pozdvižení

"Třírozměrný" přechod má zvýšit bezpečnost chodců.

Ve městě Čadca na severu Slovenska překvapí řidiče levitující třírozměrná zebra. Přechod pro chodce umělci namalovali tak, že na první pohled vypadá, jak by se vznášel nad silnicí. Dílo u našich východních sousedů vzbudilo značnou pozornost.

  11:05 - Vrah z Mnichova byl syn taxikáře

Místo činu atentátu v Mnichově

Mladík, který v Mnichově zastřelil devět lidí, byl Ali Sonboly, syn taxikáře s německým a íránským občanstvím, který pracoval v obchodě. Sousedi o něm řekli, že to byl klidný typ. Policie nezná jeho motiv, prověřuje ale spojitost s falešnou nabídkou na Facebooku, že v restauraci McDonald’s, kde střílel, se v tu dobu bude podávat jídlo zdarma. Svědkové vypověděli, že mladík volal Allahu akbar (Bůh je veliký), ale také to, že je Němec. Češi mezi oběťmi nejsou.

22.7  20:00 - Rok po tragédii: Nové záběry z nehody Pendolina ve Studénce

Pendolino se srazilo s kamiónem

Přesně po roce od tragické nehody na železničním přejezdu ve Studénce, kterou způsobil řidič polského kamiónu, zveřejnili hasiči videonahrávku ze záchranné akce. Nehoda si vyžádala tři mrtvé a dvanáct zraněných. V současné době se uvažuje o tom, že železniční přejezd bude zrušen a pod důležitým koridorem spojujícím Ostravu se střední Moravou bude vybudován podjezd.

  19:06 - Erdogan nechal zavřít dva piloty

Sestřelené ruské letadlo (24.11.2015)

Rusko-Turecké vztahy se překvapivě rychle zlepšují – přitom sestřelilo Turecko ruské bojové letadlo. Erdogan nyní sdělil že nechal zavřít turecké piloty do vězení. Údajně měli zájem na zhoršení vztahů s Ruskem.

  18:00 - Na EasyJet a Ryanair si stěžuje nejvíc lidí

Na aerolinky EasyJet a Ryanair si stěžovalo v první půlce roku 2016 nejvíce lidí.

Na EasyJet si ze všech britských aerolinií stěžuje nejvíce lidí. Vyplynulo to z interních statistik společnosti EUclaim. Ta poskytuje pasažérům informace o možné finanční kompenzaci za zpoždění letů, problémy s nimi spojené i řeší. V databázi společnosti se za první polovinu roku nashromáždilo přes 5641 stížností právě na EasyJet. Druhé místo obsadily aerolinky Ryanair se 4781 stížnostmi. Informoval o tom Daily Mail.

  17:03 - Formule 1: Nico Rosberg prodloužil u Mercedesů

Nico Rosberg

Boj dvou gigantů bude s Lewis Hamiltonem pokračovat: Nico Rosberg prodloužil smlouvu se stájí Mercedes. Němec leží v aktuálním hodnocení těsně před svým týmovým kolegou na prvním místě.

  16:16 - Venezuela: McDonald’s chybí žemle pro Big Mac

Big Mac od McDonald's

Hospodářská krize ve Venezuele se dotýká i velkých amerických korporací: McDonald’s odstranil Big Mac z jídelníčku. Zřejmě chybí dodavatel pro žemle. Pro McDonald jistě ohromná katastrofa?

  15:00 - Dreamliner a Jumbo má problémy: Boeing musí odepsat miliardy

Boeing 787 Dreamliner

Kvůli problémům se třemi modely musí firma Boeing korigovat bilanci. Obvzláště problematický je dálkový letoun Dreamliner. K tomu ještě slabá poptávka pro Jumbo-Jet 747-8 a zpoždění s dodávkami tankovacího letadla KC-46 pro americkou armádu. Výše ztrát se pohybuje kolem dvou miliard dolarů – akcie Boeingu ztratila jedno procento hodnoty.

Top