My se jen dívali, jestli tu není nepotřebný šrot…

My se jen dívali, jestli tu není nepotřebný šrot…

Prakticky denně se dočteme, jak někde byly ukradeny poklopy kanálů, kus svodidel, nebo kabel, ovládající železniční návěstidla. Denně jsou vykrádány desítky aut a zastavárny, často umístěné hned vedle heren, které mají žně.

Pachatelé většinou drobných krádeží spoléhají na hranici způsobené škody a tak kradou věci do pěti tisíc. Případů je tolik, že to policie nemá šanci šetřit a tak jsou většinou tyto drobné krádeže odkládány. A na to pachatelé spoléhají. Nebo na to, že do obchodů posílají dětské bandy a spoléhají na nepostižitelnost „dětských“ pachatelů. A tak se vymýšlejí nesmyslná opatření, která mají regulovat výkup šrotu. Přitom řešení je prosté, stačí malá úprava trestního zákoníku.

Jestliže pachatel ukradne poklop od kanálu, dostane za něj ve sběrně zlomek jeho ceny, která ale většinou není nad 5 tisíc korun. A tak jde o přestupek. Jenže chybějící poklop může způsobit vážný úraz, či smrtelnou nehodu. Proč tedy tyto krádeže nejsou hodnoceny jako trestný čin obecného ohrožení? Ještě markantnější je to u krádeží kabelů podél tratí.Spousta poctivých obyvatel problematických lokalit je denně terorizována drobnými krádežemi. Pokud je pachatel dopaden, je s ním sepsán protokol a pak je propuštěn, protože se většinou jedná o pouhý přestupek.

Proč řešíme regulaci sběren, když stačí trestat recidivu, tak jako v USA? Neříkám, že je třeba jít do takových extrémů jako v USA, kdy dostal pachatel, který ukradl bundu za 159 dolarů trest doživotí bez možnosti propuštění, protože to byl jeho třetí trestný čin. V USA totiž ve většině států platí pravidlo třikrát a dost! Proč je nezavést i u nás? Proč u opakovaných „drobných“ krádeží nenasčítávat škodu? Když někdo opakovaně terorizuje sousedy hlukem, obtěžuje je odpadky, opakovaně devastuje pronajaté byty, či neplatí nájemné, je recidivista. Proč tedy tu recidivu netrestáme? 

Proč je v naší společnosti chráněn pachatel a jeho oběť nemá nárok? Proč je osobní vlastnictví nedotknutelné podle Ústavy, ale v praxi to vůbec nefunguje? Jak dlouho si ještě budeme hrát na demokratický právní systém ve chvíli, kdy vymahatelnost práva ze strany obětí prakticky neexistuje, nebo je velmi problematická? Střelec z kuše byl opakovaně terorizován „drobnými“ krádežemi a tak vzal spravedlnost do svých rukou. Vystřelil na člověka, který se jen „díval“, zda u jeho domu není „nepotřebný“ šrot. Střelec z kuše jednal neadekvátně a byl po právu potrestán. Jenže, je opravdu třeba pro případnou změnu zákona, aby se podobné případy opakovaly? Aby byli další mrtví z řad hledačů „nepotřebného“ šrotu?

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon

  • 180

(1) Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

  1. a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Tedy, pokud někdo ukradne poklop kanálu, musí někdo zemřít, aby pachatel dostal 3 roky? Není čas na změnu?


O autorovi

Další články

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna *

Top