Marco Politi: František mezi vlky

Marco Politi: František mezi vlky

Autor se od roku 1971 věnuje zpravodajství z církevního života a spolupracuje s významnými americkými i evropskými televizními stanicemi. Vedl řadu interview s kardinály-voliteli papeže. Kniha přes svůj titul asociující lehký bulvár obsahuje řadu zasvěcených informací. Autor nevyhledává účelově skandály, ale se znalostí faktů informuje. Nejedná se v žádném případě o styl jedna paní povídala, a ani o dohady vyplývající z autorovy bujné fantazie, naopak Politi nakolik je to možné cituje, a to celkem 400 krát.

Politi zasvěceně popisuje atmosféru předcházející zvolení papeže Františka, diskuse o možných kandidátech, a i samotný průběh volby nového papeže včetně počtu odevzdaných hlasů v jednotlivých kolech, byť samozřejmě tato informace by měla být zásadně utajena. Očekávání mnohých směřovala právě k papeži Františkova typu. O tom, že se poměry v církvi významně mění, nesvědčila až sama volba osoby papeže, ale již předchozí abdikace Benedikta XVI. Tento papež s pověstí konzervativce vykonal svojí rezignací naprosto radikální čin. Když dva roky před tím natočil Moretti film Habemus papam, schytal to od některých kritiků mimo jiné za to, že si dovolil nechat ve filmu papeže vzdát se svého úřadu.

Kardinál Bergoglio velký favorit minulé volby odmítal spekulovat na téma svého zvolení a pro jistotu si opatřil zpáteční letenku. V soukromí mu však uklouzlo, že by věděl, co má dělat, pokud by byl zvolen. O fungování vatikánské kurie si určitě nedělal iluze, jako buenosaireský kardinál s ní neměl ideální vztahy. Konzervativní argentinští kardinálové si na něj v Římě stěžovali a na oplátku Vatikán prosadil biskupské nominace, s kterými Bergoglio nesouhlasil.Nově zvolený papež František od počátku věděl, že reforma kurie bude jedním z velmi náročných avšak naprosto nezbytných úkolů. Zkoušku odvahy postoupil v minulosti v argentinských slumech, kdy podpořil místního kněze v boji proti drogovým baronům. Kardinál Bergoglio dobře věděl, kdo má hlavní zodpovědnost za obchod s drogami. Pokud jde o kšeft, drogoví bossové odklidí každou překážku. Mexický kardinál Ocampo za neochotu mlčet o spojení drogové mafie a místních politiků zaplatil vlastním životem.

Papež František velmi dobře rozumí potřebám běžných lidí a zná míru chudoby třetího světa. Působí jako dobrotivý a velmi laskavý člověk, který rád připomíná význam slova něha. Dobře však ví, že všeho nelze dosáhnout po dobrém a počítá s tím. V buenosaireských kruzích měl pověst mimořádně pracovitého politika s centralistickými sklony a vynikajícím mozkem. On sám též o sobě prohlásil: „Já jsem mazaný.“ Papežovo rozhodnutí nebydlet v rozlehlém papežském apartmánu nebylo motivováno jen snahou o skromný styl života, ale též o zamezení tomu, aby někdo z jeho okolí přísně filtroval, koho k němu pustí a interpretoval papeži upravený obraz reality.

Dalším náročným úkolem bylo očištění vatikánské banky. Pro papeže muselo být hodně bolestivé sledovat rozsah zpronevěr, řadu podezřelých obchodů s nemovitostmi a záhadných převodů peněz.  Reforma se týkala i způsobu života mnoha kněží a řeholníků a papež se opakovaně obracel s kritikou do řadu kléru. Papež František současně ukázal, že umí naslouchat životu věřících a nechal proto rozeslat dotazník všem biskupstvím s otázkami týkající se názorů na život v manželství i mimo ně, rozvody a antikoncepci. Otázky toho druhu dosud nikdo z církevní hierarchie nepoložil a šok způsobil už sám, fakt že tyto otázky vůbec byly veřejně položeny.

Politi otevřeně hovoří o všech těžkostech, které papeže provázejí. Nelibost způsobuje jeho přímočarý styl a odmítání symbolů moci. Ze strany představitelů kurie jsou zaznamenány povýšené reakce nad Františkovou údajně nedostatečně vytříbenou teologickou mluvou. Oblíbeným způsobem boje jsou nejrůznější zákulisní intriky. Ne nadarmo papež opakovaně ostře kritizuje drby, protekcionářství a spolčování. Na druhé straně je třeba připomenout, že papež má i řadu upřímných obdivovatelů, kterým jeho styl dodává novou energii.

Kniha je velmi cenným zdrojem informací o fungování papežova bližšího i vzdálenějšího okolí. Rozhodně není bulvárem a autor v žádném případě nevidí vatikánské dění černobíle.

 

Vydal: Barrister & Principal, Brno 2015.
O autorovi

Další články

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna *

Top