Je to jen první oběť absolutní svobody?

Je to jen první oběť absolutní svobody?

Je mi líto, ale v dnešních dnech tolik diskutovaná smrt učitelky je pro mne projevem teroru, který vychází ze špatně chápaného a praktikovaného pojmu svoboda.

Je neustále dost lidí, kteří jsou toho názoru, že likvidace komunistického systému přinesla absolutní a definitivní ozdravění společnosti. Je nesporné, že došlo k razantnímu vývoji k lepšímu. Ale přehlížet nedostatky, či je zakrývat tvrzením, že i to špatné je lepší, než tomu bylo tehdy, je pohled scestný, mnohdy alibistický a v neposlední řadě může být také populistický.

Každopádně je nezdravý a přiznáním určité nevědomosti. Jestliže je totiž možno připustit, že za oněch dob nebylo absolutně vše špatné, je to již krok k poznání, že mnohé dnes také není zrovna to absolutně nejlepší. Tehdejší diktatura, přes veškerá svá omezení, či právě proto, nutila občanstvo po prvním nadšení se vážně zamyslet nad tím, zda společnost kráčí opravdu správným směrem.

Zatímco dnes nad tím nijak moc neuvažujeme. Stále jsem opojeni pojmem svobody. Vnímáme ji jako absolutní hodnotu vyvažující vše. A přitom je již dostatek společenských problémů, které by nás měly donutit k zamyšlení. Možná si i připustit, že se v jistém pohledu objevují náznaky diktatury. A to ve formě pro nás zatím neznámé.Jen se zamysleme nad tím případem šikanování učitelky na střední škole. Jsme tak sebekritičtí, že připustíme, že pokud by to vše neskončilo tragicky, že bychom možná ani nebyli ochotni se tomu „případu“ vůbec věnovat. Vždyť se přeci ze strany žáků nejednalo o nic jiného, než o absolutní projev svobody. Dokonce je jistě mnoho zákonů, které jejich činy posvěcují.

Jistě se ti „učení“ v oboru osobních svobod  pokusí dokázat, že ta smrt nemá nic společného se šikanou a s činy těch mladíků se už nedá najít žádná spojitost. Jenom přeci využili základního práva na sebeurčení a názorovou volnost a ta nebohá učitelka nebyla schopna to pochopit. Prostě jim nerozuměla. Neměla ponětí o svobodě.

Pochopitelně, že to vidím jinak. Pro mne to jsou právě náznaky terorismu a diktátu, které se pomalu stávají součástí našich demokratických svobod. A přitom se jedná o velmi hrubé prohřešky proti společnosti jako takové. Jsou to jevy, které prostě nesmí být tolerovány a to bez ohledu na politický a právní systém.

Po staletí byl učitel autoritou a nerozhodovala jeho „slabost“, jak se nás dneska pokoušela poučit jedna odbornice v článku na iDnes. Bylo nemyslitelné, aby se k učiteli choval jakýkoli žák tak, jak se tomu stalo na oné škole. I kdyby se udála jen desetina toho, co je líčeno, tak by to mělo stačit na velmi tvrdý disciplinární trest. Pochopitelně i pro rodiče těchto výkvětů naší společnosti.

A to bez diskuse a možnosti odvolání. Pochybuji, že k něčemu takovému dojde. Zákon a „odborníci“ společně nechají vše zamést pěkně pod koberec. Výsledkem bude jen posílení těch, kteří v naší společnosti stále častěji používají fyzické násilí proti těm, kteří myslí jinak. Je to forma teroru. Fyzické zastrašovaní operující se strachem. Obvyklá zbraň prapodivně vzdělaných, kteří používají fyzické síly tam, kde se jim nedostává intelektem podložených argumentů. Jsou to i jedinci, kteří touží po pocitu, kdy rozhodují o životech jiných. Jsou součástí každé společnosti. Ale ne každá společnost toleruje jejich činy.

Naše zatím ano. Jsem opiti pocitem „absolutní“ svobody. Je to atmosféra, která ničí základní morální principy. Nic nemůže být striktně zakázáno, neřkuli nekompromisně potíráno. Jdeme tak daleko, že se tyto „svobody“ stávají nedílnou součástí výchovy mladé generace. Kde to skončí? Naše společnost se brzo promění v džungli, kde bude platit jen právo silnějšího.

Přeháním? Ten který si to myslí, zlehčuje ve své naivní nevědomosti smrt právě té učitelky, která se stala obětí našeho pojetí svobodné společnosti. Touží po diktátu silných a nebojácných. Není ochoten naslouchat jiným názorům, pokud nejsou prosazovány z pozice fyzické síly. Učitel musí ze zásady požívat uznávané a chráněné autority. Vždy tomu tak bylo, a není společnost, která by s tím měla špatné zkušenosti.

Ve „svobodném“ Česku byla tato autorita vědomě podkopána. Nevím, kdo s tím přišel, kdo to podporoval. Je to také absolutně irelevantní. Naše společnost potřebuje řešení a ne nekonečné politické debaty o vině. Je to oblast, kdy selhala společnost jako taková, protože dovolila aby političtí samozvanci a samoukové podryli význam vzdělaní a tím ohrozili naši budoucnost. Každý politický systém, který ničí autoritu učitelů, jen připravuje zánik kulturní společnosti a otevírá cestu pro nadvládu barbarů.
O autorovi

Michal Kotyk

Toulal jsem se trochu po světě. Ani sám nevím, zda jsem to chtěl, či ne. Ale oči jsem měl vždy otevřené a zvědavé. V ruce často kameru anebo mikrofon. Poznal jsme mnoho zemí, ale byl to lid Izraele, který mne poučil o životě jako takovém. Naučil jsem se respektovat, že každý má svou pravdu a že tolerance je vzácná vlastnost. Je to už 65 let co se koukám kolem sebe, ale jen polovinu toho času jsem pobyl v Česku. Prožil jsem dobré i zlé. Neztěžuji si. Byla to ta nejlepší škola života. A protože se mnohé mnou prožité dotklo i dotýká jiných, rozhodl jsem se podělit o mé poznání a vše sepsal v knize "Můj černobílý svět" s nezbytným podtitulkem: "aneb co se do zpráv nikdy nedostalo".

Další články

6 komentářů

 1. Miloslav Dědek 17/02/2016 - 14:36 at 14:36

  Vývoj politického uspořádání světa je možné pouze zpomalit, ale nelze ho zastavit. Dříve, či později si lidé uvědomí, že jsou především občané celého lidstva a občanství státu, jehož jsou příslušníci, přestane pro ně mít podstatný význam. Optimální cesta vývoje globálního politického uspořádání světa je uvedená v článku: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html
  Ideovým základem nového politického uspořádání světa by mohl být Jednotný výklad vědeckého a náboženského vnímání světa, který je zveřejněn na: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/12/jednotny-vyklad-vedeckeho-nabozenskeho.html

  • yarda 20/02/2016 - 22:24 at 22:24

   Prosím vás a podstata přidaného komentáře se dotýká článku jak? Nehledě že zpomalení uspořádání světa chcete dosáhnout jak? Řeč kterou by se lidé všehomíra domluvili chcete vynalézt a aplikovat jak? Nosnou vizi společenství chcete sjednotit jak? Kde tu vizi chcete vzít? Nehledě že vědecké výklady jsou dávno dány vzorci. Mandalu s pesahem chcete sjednotit jak? Moc otázek a odpovědi si troufám odhadnout, budou na úrovni Jehovistů bo scientistů. Můžete raději napsat nějaké argumenty k článku p. Kotyka ať našinec může poměřit názory. Díky.

   • Miloslav Dědek 21/02/2016 - 17:26 at 17:26

    Vážený pane yarda,
    Především děkuji za položené otázky. Uvědomil jsem si jak bude politicky i odborně náročná a komplikovaná případná „realizace“ nastíněného centrálního globálního politického uspořádání lidstva. Byla by to práce pro vysoce kvalifikovaný tým odborníků a politiků. Pokud budete mít zájem se takové akce zúčastnit, budu Vám moc vděčný.
    Přečetl jsem si znovu článek pana Michala Kotyka. Uznávám, že se k němu můj komentář nevztahuje. Se vším, co je v článku uvedeno, souhlasím.
    S pozdravem „Světu mír!“
    Miloslav Dědek

  • Elly 30/01/2017 - 08:06 at 08:06

   It#&2817;s one thing to take a picture of your meal, but it’s something else entirely to play with your food and then photograph the results. That would be a definite etiquette violation.

 2. Nordmar 12/05/2016 - 17:00 at 17:00

  To Michal Kotyk: Domnívám se, že pokud by to aplikováno tak, jak říkáte ve svém článku, a to i se všemi důsledky takového počinu, pak by se také jednalo o terror a využití síly, násilí, byť malého, k vybudování autority učitele (a to jak na ZŠ, tak v pohledu na autoritu učitele ve společnosti). Mylím, že podstatou současné výchovy ve školství, by naopak měla být tolerance oněch svobod (otázkou je, zda-li jsme tak naivní, abychom věřili tomu, že je to pravda), a motivace by měla pocházet zevnitř oněch mladých lidí, kteří jsou dnes vychováváni ve škole. Zevnitř výchovou a vedením od rodičů v útlém věku, nicméně ne všechny rodiny fungují a to jak po stránce celistovosti té rodiny, či časově (mnoho lidí dnes nemá čas vychovávat vlastní děti, ty nabývají dojmu, že si mohou dělat co chtějí bez úhony). Cílem trestu pak dle mého názoru není bolest či snad budování učitelské autority, nýbrž náprava takového patologického chování a vnitřní snaha o tuto nápravu.

  A chtěl bych se ještě vyjádřit k vašemu stylu psaní tohoto článku. Domnívám se, že používáte příliš manipulativní metody, které mohou být nepřehledně pro „běžného“ čtenáře nebo pro čtenáře „s běžnou pozorností“ jako jsem například já.

  Tedy abych byl konkrétní nerozumím tomu proč v úvodu článku vyjadřujete emoci (dáváte najevo soucit nad onou událostí), následně napadáte pojem svoboda jako zcestný a v další části dimenzujete, že toto slovo je v soudobé české společnosti, na pojem značně nestriktní a neomezený. Nikdo ovšem přeci netvrdí, že taková svoboda je, přečtěte si listinu základních práv a svobod člověka, kterou se podepsala i Česká Republika v době svého vzniku podepsat a dodržovat. Z toho vyplývá i neopodstatněnost vašich následujících argementů, které na celou onu vzniklou situaci na té škole vrhají světlo ve smyslu „Učitelka obětí terroru mladistvých“ a Vaším návrhem na řešení dané situace je samo násílí, namísto toho, aby jste se k tomu vyjádřil jako rozumný člověk, který dovede zohlednit i reálie a události, které k celé té situaci vedly. Dle mého názoru ten čin a jeho závěr samotný jsou totiž až důsledkem mnoha pochybení na mnoha úrovních a to nejen ze stran žáků či učitelů, ale také rodičů (výchovou, časem apod…) a naší současné společnosti, která s takovými počiny ještě neumí správně pracovat. Dle mého názoru adekvátní odpovědí není násílí a vytvoření autority učitele, nýbrž vytváření prostředí a formování hodnot ve společnosti, která bude zároveň respektovat každého svého svobodného člena jako sobě rovného. A to je mnohem těžší. Na závěř Vašeho článku čtenáře přesvědčujete o tom, že ten kdo s takovým vaším pohledem nesouhlasí je cituji:

  „Přeháním? Ten který si to myslí, zlehčuje ve své naivní nevědomosti smrt právě té učitelky, která se stala obětí našeho pojetí svobodné společnosti. Touží po diktátu silných a nebojácných. Není ochoten naslouchat jiným názorům, pokud nejsou prosazovány z pozice fyzické síly. Učitel musí ze zásady požívat uznávané a chráněné autority. Vždy tomu tak bylo, a není společnost, která by s tím měla špatné zkušenosti“.

  Domnívám se, že tím tvrdíte, že jakýkoliv nesouhlas je hloupost a pouze Váš názor jako takový je správný a tím děláte z čtenáře hlupáka a „podroba“.

 3. Jéza 09/06/2016 - 23:19 at 23:19

  Tak ať si nějak vyřídí (potrestaj) ty pachatele. Ale nechci, aby kvůli morálce se zamlčovalo jiné názory, tolerovalo znásilnění obecně, tolerovala policejní brutalita, masakrovaly celé národnosti, nesnášeli nemocné a postižené lidi, zavádělo otroctví, cenzurovalo kulturu, regulovaly emoce (zloba, stížnost, …) a fyzické potřeby (močení, soukromá masturbace, …) člověka, vnucovalo lidem, jak mají jíst, co mají jíst, jak se mají oblékat, s kým mají bydlet., jaké mají názory, atd. Ale díky Bohu aspoň za to, že zdejší reakce, i tenhle server samotný, jsou ještě pro mě (zatím) umírněné stránky a ne jako z alternativních webů

Odpovědět Cancel

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna *

Top