Je to jen první oběť absolutní svobody?

Je to jen první oběť absolutní svobody?

Je mi líto, ale v dnešních dnech tolik diskutovaná smrt učitelky je pro mne projevem teroru, který vychází ze špatně chápaného a praktikovaného pojmu svoboda.

Je neustále dost lidí, kteří jsou toho názoru, že likvidace komunistického systému přinesla absolutní a definitivní ozdravění společnosti. Je nesporné, že došlo k razantnímu vývoji k lepšímu. Ale přehlížet nedostatky, či je zakrývat tvrzením, že i to špatné je lepší, než tomu bylo tehdy, je pohled scestný, mnohdy alibistický a v neposlední řadě může být také populistický.

Každopádně je nezdravý a přiznáním určité nevědomosti. Jestliže je totiž možno připustit, že za oněch dob nebylo absolutně vše špatné, je to již krok k poznání, že mnohé dnes také není zrovna to absolutně nejlepší. Tehdejší diktatura, přes veškerá svá omezení, či právě proto, nutila občanstvo po prvním nadšení se vážně zamyslet nad tím, zda společnost kráčí opravdu správným směrem.

Zatímco dnes nad tím nijak moc neuvažujeme. Stále jsem opojeni pojmem svobody. Vnímáme ji jako absolutní hodnotu vyvažující vše. A přitom je již dostatek společenských problémů, které by nás měly donutit k zamyšlení. Možná si i připustit, že se v jistém pohledu objevují náznaky diktatury. A to ve formě pro nás zatím neznámé.Jen se zamysleme nad tím případem šikanování učitelky na střední škole. Jsme tak sebekritičtí, že připustíme, že pokud by to vše neskončilo tragicky, že bychom možná ani nebyli ochotni se tomu „případu“ vůbec věnovat. Vždyť se přeci ze strany žáků nejednalo o nic jiného, než o absolutní projev svobody. Dokonce je jistě mnoho zákonů, které jejich činy posvěcují.

Jistě se ti „učení“ v oboru osobních svobod  pokusí dokázat, že ta smrt nemá nic společného se šikanou a s činy těch mladíků se už nedá najít žádná spojitost. Jenom přeci využili základního práva na sebeurčení a názorovou volnost a ta nebohá učitelka nebyla schopna to pochopit. Prostě jim nerozuměla. Neměla ponětí o svobodě.

Pochopitelně, že to vidím jinak. Pro mne to jsou právě náznaky terorismu a diktátu, které se pomalu stávají součástí našich demokratických svobod. A přitom se jedná o velmi hrubé prohřešky proti společnosti jako takové. Jsou to jevy, které prostě nesmí být tolerovány a to bez ohledu na politický a právní systém.

Po staletí byl učitel autoritou a nerozhodovala jeho „slabost“, jak se nás dneska pokoušela poučit jedna odbornice v článku na iDnes. Bylo nemyslitelné, aby se k učiteli choval jakýkoli žák tak, jak se tomu stalo na oné škole. I kdyby se udála jen desetina toho, co je líčeno, tak by to mělo stačit na velmi tvrdý disciplinární trest. Pochopitelně i pro rodiče těchto výkvětů naší společnosti.

A to bez diskuse a možnosti odvolání. Pochybuji, že k něčemu takovému dojde. Zákon a „odborníci“ společně nechají vše zamést pěkně pod koberec. Výsledkem bude jen posílení těch, kteří v naší společnosti stále častěji používají fyzické násilí proti těm, kteří myslí jinak. Je to forma teroru. Fyzické zastrašovaní operující se strachem. Obvyklá zbraň prapodivně vzdělaných, kteří používají fyzické síly tam, kde se jim nedostává intelektem podložených argumentů. Jsou to i jedinci, kteří touží po pocitu, kdy rozhodují o životech jiných. Jsou součástí každé společnosti. Ale ne každá společnost toleruje jejich činy.

Naše zatím ano. Jsem opiti pocitem „absolutní“ svobody. Je to atmosféra, která ničí základní morální principy. Nic nemůže být striktně zakázáno, neřkuli nekompromisně potíráno. Jdeme tak daleko, že se tyto „svobody“ stávají nedílnou součástí výchovy mladé generace. Kde to skončí? Naše společnost se brzo promění v džungli, kde bude platit jen právo silnějšího.

Přeháním? Ten který si to myslí, zlehčuje ve své naivní nevědomosti smrt právě té učitelky, která se stala obětí našeho pojetí svobodné společnosti. Touží po diktátu silných a nebojácných. Není ochoten naslouchat jiným názorům, pokud nejsou prosazovány z pozice fyzické síly. Učitel musí ze zásady požívat uznávané a chráněné autority. Vždy tomu tak bylo, a není společnost, která by s tím měla špatné zkušenosti.

Ve „svobodném“ Česku byla tato autorita vědomě podkopána. Nevím, kdo s tím přišel, kdo to podporoval. Je to také absolutně irelevantní. Naše společnost potřebuje řešení a ne nekonečné politické debaty o vině. Je to oblast, kdy selhala společnost jako taková, protože dovolila aby političtí samozvanci a samoukové podryli význam vzdělaní a tím ohrozili naši budoucnost. Každý politický systém, který ničí autoritu učitelů, jen připravuje zánik kulturní společnosti a otevírá cestu pro nadvládu barbarů.
O autorovi

Michal Kotyk

Toulal jsem se trochu po světě. Ani sám nevím, zda jsem to chtěl, či ne. Ale oči jsem měl vždy otevřené a zvědavé. V ruce často kameru anebo mikrofon. Poznal jsme mnoho zemí, ale byl to lid Izraele, který mne poučil o životě jako takovém. Naučil jsem se respektovat, že každý má svou pravdu a že tolerance je vzácná vlastnost. Je to už 65 let co se koukám kolem sebe, ale jen polovinu toho času jsem pobyl v Česku. Prožil jsem dobré i zlé. Neztěžuji si. Byla to ta nejlepší škola života. A protože se mnohé mnou prožité dotklo i dotýká jiných, rozhodl jsem se podělit o mé poznání a vše sepsal v knize "Můj černobílý svět" s nezbytným podtitulkem: "aneb co se do zpráv nikdy nedostalo".

Další články

5 x komentář

 1. Miloslav Dědek 17/02/2016 - 14:36 at 14:36

  Vývoj politického uspořádání světa je možné pouze zpomalit, ale nelze ho zastavit. Dříve, či později si lidé uvědomí, že jsou především občané celého lidstva a občanství státu, jehož jsou příslušníci, přestane pro ně mít podstatný význam. Optimální cesta vývoje globálního politického uspořádání světa je uvedená v článku: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html
  Ideovým základem nového politického uspořádání světa by mohl být Jednotný výklad vědeckého a náboženského vnímání světa, který je zveřejněn na: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/12/jednotny-vyklad-vedeckeho-nabozenskeho.html

  • yarda 20/02/2016 - 22:24 at 22:24

   Prosím vás a podstata přidaného komentáře se dotýká článku jak? Nehledě že zpomalení uspořádání světa chcete dosáhnout jak? Řeč kterou by se lidé všehomíra domluvili chcete vynalézt a aplikovat jak? Nosnou vizi společenství chcete sjednotit jak? Kde tu vizi chcete vzít? Nehledě že vědecké výklady jsou dávno dány vzorci. Mandalu s pesahem chcete sjednotit jak? Moc otázek a odpovědi si troufám odhadnout, budou na úrovni Jehovistů bo scientistů. Můžete raději napsat nějaké argumenty k článku p. Kotyka ať našinec může poměřit názory. Díky.

   • Miloslav Dědek 21/02/2016 - 17:26 at 17:26

    Vážený pane yarda,
    Především děkuji za položené otázky. Uvědomil jsem si jak bude politicky i odborně náročná a komplikovaná případná „realizace“ nastíněného centrálního globálního politického uspořádání lidstva. Byla by to práce pro vysoce kvalifikovaný tým odborníků a politiků. Pokud budete mít zájem se takové akce zúčastnit, budu Vám moc vděčný.
    Přečetl jsem si znovu článek pana Michala Kotyka. Uznávám, že se k němu můj komentář nevztahuje. Se vším, co je v článku uvedeno, souhlasím.
    S pozdravem „Světu mír!“
    Miloslav Dědek

 2. Nordmar 12/05/2016 - 17:00 at 17:00

  To Michal Kotyk: Domnívám se, že pokud by to aplikováno tak, jak říkáte ve svém článku, a to i se všemi důsledky takového počinu, pak by se také jednalo o terror a využití síly, násilí, byť malého, k vybudování autority učitele (a to jak na ZŠ, tak v pohledu na autoritu učitele ve společnosti). Mylím, že podstatou současné výchovy ve školství, by naopak měla být tolerance oněch svobod (otázkou je, zda-li jsme tak naivní, abychom věřili tomu, že je to pravda), a motivace by měla pocházet zevnitř oněch mladých lidí, kteří jsou dnes vychováváni ve škole. Zevnitř výchovou a vedením od rodičů v útlém věku, nicméně ne všechny rodiny fungují a to jak po stránce celistovosti té rodiny, či časově (mnoho lidí dnes nemá čas vychovávat vlastní děti, ty nabývají dojmu, že si mohou dělat co chtějí bez úhony). Cílem trestu pak dle mého názoru není bolest či snad budování učitelské autority, nýbrž náprava takového patologického chování a vnitřní snaha o tuto nápravu.

  A chtěl bych se ještě vyjádřit k vašemu stylu psaní tohoto článku. Domnívám se, že používáte příliš manipulativní metody, které mohou být nepřehledně pro „běžného“ čtenáře nebo pro čtenáře „s běžnou pozorností“ jako jsem například já.

  Tedy abych byl konkrétní nerozumím tomu proč v úvodu článku vyjadřujete emoci (dáváte najevo soucit nad onou událostí), následně napadáte pojem svoboda jako zcestný a v další části dimenzujete, že toto slovo je v soudobé české společnosti, na pojem značně nestriktní a neomezený. Nikdo ovšem přeci netvrdí, že taková svoboda je, přečtěte si listinu základních práv a svobod člověka, kterou se podepsala i Česká Republika v době svého vzniku podepsat a dodržovat. Z toho vyplývá i neopodstatněnost vašich následujících argementů, které na celou onu vzniklou situaci na té škole vrhají světlo ve smyslu „Učitelka obětí terroru mladistvých“ a Vaším návrhem na řešení dané situace je samo násílí, namísto toho, aby jste se k tomu vyjádřil jako rozumný člověk, který dovede zohlednit i reálie a události, které k celé té situaci vedly. Dle mého názoru ten čin a jeho závěr samotný jsou totiž až důsledkem mnoha pochybení na mnoha úrovních a to nejen ze stran žáků či učitelů, ale také rodičů (výchovou, časem apod…) a naší současné společnosti, která s takovými počiny ještě neumí správně pracovat. Dle mého názoru adekvátní odpovědí není násílí a vytvoření autority učitele, nýbrž vytváření prostředí a formování hodnot ve společnosti, která bude zároveň respektovat každého svého svobodného člena jako sobě rovného. A to je mnohem těžší. Na závěř Vašeho článku čtenáře přesvědčujete o tom, že ten kdo s takovým vaším pohledem nesouhlasí je cituji:

  „Přeháním? Ten který si to myslí, zlehčuje ve své naivní nevědomosti smrt právě té učitelky, která se stala obětí našeho pojetí svobodné společnosti. Touží po diktátu silných a nebojácných. Není ochoten naslouchat jiným názorům, pokud nejsou prosazovány z pozice fyzické síly. Učitel musí ze zásady požívat uznávané a chráněné autority. Vždy tomu tak bylo, a není společnost, která by s tím měla špatné zkušenosti“.

  Domnívám se, že tím tvrdíte, že jakýkoliv nesouhlas je hloupost a pouze Váš názor jako takový je správný a tím děláte z čtenáře hlupáka a „podroba“.

 3. Jéza 09/06/2016 - 23:19 at 23:19

  Tak ať si nějak vyřídí (potrestaj) ty pachatele. Ale nechci, aby kvůli morálce se zamlčovalo jiné názory, tolerovalo znásilnění obecně, tolerovala policejní brutalita, masakrovaly celé národnosti, nesnášeli nemocné a postižené lidi, zavádělo otroctví, cenzurovalo kulturu, regulovaly emoce (zloba, stížnost, …) a fyzické potřeby (močení, soukromá masturbace, …) člověka, vnucovalo lidem, jak mají jíst, co mají jíst, jak se mají oblékat, s kým mají bydlet., jaké mají názory, atd. Ale díky Bohu aspoň za to, že zdejší reakce, i tenhle server samotný, jsou ještě pro mě (zatím) umírněné stránky a ne jako z alternativních webů

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna *

Breaking news

25.7  16:18 - Verizon u cíle: Yahoo bude převzato

Yahoo-šéfová Marissa Mayer

Více jak 20 let od založení stojí internetový pionýr definitivně před ztrátou své samostatnosti. Telekom gigant Verizon převezme Yahoo, podle informací z médií, za ca. 5 miliard dolarů.

  15:00 - IOC rozhodlo: Být u toho znamená všechno

IOC-Prezident Thomas Bach (vlevo) a Vladimir Putin

Přestože byl státem pdporovaný doping v Rusku prokázán tak smí ruský tým v Rio de Janeiro startovat. Ukazuje to že ruský vliv na IOC je ohromný. Whistleblowerin Julia Stepanowa, která to všechno práskla, je z účasti vyloučena. Bude se muset odstěhovat a Rusko už nebude nikdy reprezentovat. S výsledkem se dalo počítat a překvapení se nekonalo.

  13:15 - Americká vláda chce stanice, které dobijí elektromobil za 10 minut

Dobíjecí stanice Tesla

Elektromobil je jeden velký problém. Vlastně je to shluk mnoha malých problémů. Třeba s dobíjecími stanicemi, kterých je málo a nedobíjí dostatečně rychle. To ví i americká vláda a zavázala se, že bude za vládní peníze podporovat projekty na rychlejší dobíjení. V Evropě se vedle chybějícího nadšení k elektro-mobilitě potýkáme se samými problémy s nedostatkem nabíjecích stanic.

  12:00 - V Íránu zničili sto tisíc satelitních antén

Íránské úřady nechaly zničit 100 000 satelitních antén, které byly zabaveny občanům. Informovala o tom agentura AFP. V Íránu je příjem satelitních televizních kanálů zakázán a pokutován, zákaz se ale všeobecně porušuje. „Většina satelitních kanálů oslabuje rodinné základy a u dětí ohrožuje školní docházku. Průzkumy ukazují, že děti, které takovou televizi sledují, jsou nezdvořilé ve škole i vůči rodičům.“

  11:05 - „Desaster“: Trump uvažuje o vystoupení z WTO

US-Kandidát na prezidenta Donald Trump

Volný obchod patřil desetiletí z republikánské víře. Ne ale pro Donalda Trumpa: Jako budoucí US-prezident by z organizace volného obchodu (WTO) eventuálně vystoupil. Jako důvod uvedl že volný obchod je desasterem pro státy které jsou členem WTO.

  10:16 - Z lomu ČSA má odejít 1769 lidí

Premiéra Bohuslava Sobotku čeká na jednání vlády těžký boj s koaličními partnery o příspěvek severočeským horníkům. O práci v souvislosti s útlumem těžby, na jehož začátku stálo rozhodnutí vlády o neprolomení limitů na zdejším lomu ČSA, by tu během dalších pěti let mělo přijít 1769 zaměstnanců.

  9:32 - Výbuch v německém Ansbachu zranil dvanáct lidí

Atentátník se zabil v Ansbachu

Neúspěšný žadatel o azyl ze Sýrie (27) zemřel poté, co v bavorském Ansbachu v neděli večer odpálil výbušninu. Při explozi bylo zraněno 12 lidí. Podle policie jsou tři z nich ve vážném stavu.

24.7  18:00 - Sedm let bez Čechů nebo Poláků? V EU se rodí plán brexitu

Plakát, který před referendem Brity nabádal k Brexitu

Velká Británie by mohla po vystoupení z EU zůstat součástí jednotného evropského trhu, a přitom by se jí až na sedm let netýkalo pravidlo o volném pohybu pracovních sil. Takový je alespoň plán probíraný v evropských metropolích. V praxi by to znamenalo, že ne každý Čech by směl přijít do Británie za prací jako dosud. Informaci přinesl list The Guardian s odkazem na přední zdroje na britské i unijní straně.

  16:42 - Silné bouřky postihnou celé území ČR, budou doprovázeny přívalovými dešti

V teplém a vlhkém počasí se v neděli odpoledne na jihu Moravy, v západních a jižních Čechách budou místy vytvářet bouřky. Ty mohou být provázeny přívalovým deštěm. Výstrahu v neděli vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

  15:00 - V Brazílii se pokusili ukrást olympijskou pochodeň

V brazilském městě Guarulhos nedaleko Sao Paula se neznámý muž pokusil ukrást pochodeň s olympijským ohněm. Štafetu však díky pohotovému zásahu bezpečnostní služby narušil jen na několik vteřin a byl zadržen policií.

  13:12 - Na Frýdecko-Místecku se zranilo hned pět cyklistů

Pět zraněných cyklistů na Frýdecko-Místecku museli v sobotu během devíti hodin ošetřit moravskoslezští záchranáři. Ve třech případech si lidé po pádu z kola poranili hlavu. Moravskoslezští záchranáři v týž den vyjížděli také ke dvěma topícím se mužům. Jeden je v kritickém a druhý ve vážném stavu.

  12:00 - Žaloby o miliardové pozemky církev většinou nestáhne

Slib biskupů, že katolická církev stáhne žaloby podané na kraje, má právní háček. Podle zjištění Práva nelze očekávat, že církevní subjekty stáhnou všech svých 116 žalob, jak v to doufají hejtmani, nýbrž sotva polovinu.

  11:01 - Sebeakceptance: Smím žít jak já chci!

Sebeakceptance: Milovat své tělo jaké je

Příliš tlustá, plnoštíhlá, tmavá? V USA dělají „Body-aktivisté“ reklamu jak milovat svoje tělo jaké je. Ale jde to vůbec? Ano, je to možné, ale je to i těžké.

  10:23 - Mnichovský střelec vyhrožoval spolužákům smrtí už před pár měsíci

Lidé před mnichovskou Olympií oplakávají oběti střelby.

Osmnáctiletý Ali David Sonboly, který v pátek v Mnichově zastřelil devět převážně mladých lidí, se v minulosti opakovaně choval hrubě a vyhrožoval okolí smrtí. Spolužáky byl odstrkován. Jeden ze svědků také pro stanici NBC News vylíčil, jak mu jedna z obětí zemřela na ulici v náruči.

  9:40 - Na Rokycansku zemřela osmadvacetiletá řidička

Nedaleko Příkosic na Rokycansku zemřela v neděli ráno při nehodě mladá řidička. Havarovala tam před 6:00 s osobním automobilem Audi A4, řekla policejní mluvčí Martina Korandová.

23.7  20:00 - Je svět obrácený naruby? Nebo vyvrácený z pantů?

Olympijské nákupní centrum Mnichov

Násilnosti v Nice, Würzburgu a nyní v Mnichově. V Turecku skončila demokracie. Podle WHO není virus Zika nebezpečný – i když sportovci ruší účast na olympijských hrách. A: Donald Trump neví nic o světě. To je tragická bilance posledních dvou týdnů na skutecnosti.cz.

  19:32 - Nový jednorázový kapesní test na infarkt stojí 370 korun

Ilustrační znázornění infarktu

Až donedávna mohla být diagnóza akutního infarktu myokardu provedena pouze v nemocnicích s určitým vybavením, takže bylo obtížné splnit cíl včasné diagnózy a včasné léčby, zvláště když pacienti jsou na předměstí nebo ve vzdálenějších oblastech. Přitom klíčem ke zlehčení následků a snížení úmrtnosti je diagnostikovat a zahájit léčbu co nejdříve. Teď je k dispozici ale test na infarkt. Stojí 370 korun a lze ho zakoupit v lékárně..

  18:57 - Kvalifikace Formule-1 v Mad’arsku: Rosberg startuje z pole-position

Nico Rosberg

Přes chaotický průběh tréningu v Budapešti: Nico Rosberg startuje velkou cenu Mad’arska z prvního místa. Tréning musel být vzhledem ke špatnému počasí několikrát odložen. Jeho stájový kolega Hamilton začíná z druhé pozice, Sebastian Vettel na Ferrari až z pátého místa.

  18:27 - V Čechách hrozí silné bouřky a přívalový déšť

Ilustrační foto Ondřej Kořínek

V jižních a západních Čechách hrozí od sobotního odpoledne silné bouřky. Výstraha se vztahuje i na neděli. Bouřky bude doprovázet přívalový déšť ojediněle s úhrny kolem 40 mm. Potoky a říčky se mohou rozvodnit.

  18:00 - Bratislavskou Petržalku vyděsila střelba

V bratislavské čtvrti Petržalka se v sobotu střílelo. Policejní mluvčí Lucia Miháliková uvedla, že byl zadržen 22letý muž. Nikdo nebyl zraněn. Muž střílel pouze z plynové pistole, jako stříleli děti v minulosti „poplašñákem“. Lidé jsou prostě přespříliš vystrašení.

  13:15 - Evropa a Turecko: Strach z Erdogana a z Putina

Zakladatel státu Atatürk a prezident Erdogan

EU by mohla přerušit jednání o vstupu Turecka do EU a současně zmrazit miliardovou pomoc. Ale v Bruselu mají z tohoto kroku strach – bojí se reakce ze strany Erdogana. Jaká politika se praktikuje je vidět i na straně IOC – i zde mají strach z reakce prezidenta Putina v případě vyloučení ruských sportovců z OH.

  12:00 - Václav Klaus ml. vyzval k opuštění Evropské unie

Expert na školství ODS Václav Klaus ml. vyzval ve světle vražedného útoku v Mnichově k opuštění Evropské unie. Vysloužil si za to kritiku předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska.

  11:26 - Levitující přechod pro chodce vzbudil na Slovensku pozdvižení

"Třírozměrný" přechod má zvýšit bezpečnost chodců.

Ve městě Čadca na severu Slovenska překvapí řidiče levitující třírozměrná zebra. Přechod pro chodce umělci namalovali tak, že na první pohled vypadá, jak by se vznášel nad silnicí. Dílo u našich východních sousedů vzbudilo značnou pozornost.

  11:05 - Vrah z Mnichova byl syn taxikáře

Místo činu atentátu v Mnichově

Mladík, který v Mnichově zastřelil devět lidí, byl Ali Sonboly, syn taxikáře s německým a íránským občanstvím, který pracoval v obchodě. Sousedi o něm řekli, že to byl klidný typ. Policie nezná jeho motiv, prověřuje ale spojitost s falešnou nabídkou na Facebooku, že v restauraci McDonald’s, kde střílel, se v tu dobu bude podávat jídlo zdarma. Svědkové vypověděli, že mladík volal Allahu akbar (Bůh je veliký), ale také to, že je Němec. Češi mezi oběťmi nejsou.

22.7  20:00 - Rok po tragédii: Nové záběry z nehody Pendolina ve Studénce

Pendolino se srazilo s kamiónem

Přesně po roce od tragické nehody na železničním přejezdu ve Studénce, kterou způsobil řidič polského kamiónu, zveřejnili hasiči videonahrávku ze záchranné akce. Nehoda si vyžádala tři mrtvé a dvanáct zraněných. V současné době se uvažuje o tom, že železniční přejezd bude zrušen a pod důležitým koridorem spojujícím Ostravu se střední Moravou bude vybudován podjezd.

  19:06 - Erdogan nechal zavřít dva piloty

Sestřelené ruské letadlo (24.11.2015)

Rusko-Turecké vztahy se překvapivě rychle zlepšují – přitom sestřelilo Turecko ruské bojové letadlo. Erdogan nyní sdělil že nechal zavřít turecké piloty do vězení. Údajně měli zájem na zhoršení vztahů s Ruskem.

  18:00 - Na EasyJet a Ryanair si stěžuje nejvíc lidí

Na aerolinky EasyJet a Ryanair si stěžovalo v první půlce roku 2016 nejvíce lidí.

Na EasyJet si ze všech britských aerolinií stěžuje nejvíce lidí. Vyplynulo to z interních statistik společnosti EUclaim. Ta poskytuje pasažérům informace o možné finanční kompenzaci za zpoždění letů, problémy s nimi spojené i řeší. V databázi společnosti se za první polovinu roku nashromáždilo přes 5641 stížností právě na EasyJet. Druhé místo obsadily aerolinky Ryanair se 4781 stížnostmi. Informoval o tom Daily Mail.

  17:03 - Formule 1: Nico Rosberg prodloužil u Mercedesů

Nico Rosberg

Boj dvou gigantů bude s Lewis Hamiltonem pokračovat: Nico Rosberg prodloužil smlouvu se stájí Mercedes. Němec leží v aktuálním hodnocení těsně před svým týmovým kolegou na prvním místě.

  16:16 - Venezuela: McDonald’s chybí žemle pro Big Mac

Big Mac od McDonald's

Hospodářská krize ve Venezuele se dotýká i velkých amerických korporací: McDonald’s odstranil Big Mac z jídelníčku. Zřejmě chybí dodavatel pro žemle. Pro McDonald jistě ohromná katastrofa?

  15:00 - Dreamliner a Jumbo má problémy: Boeing musí odepsat miliardy

Boeing 787 Dreamliner

Kvůli problémům se třemi modely musí firma Boeing korigovat bilanci. Obvzláště problematický je dálkový letoun Dreamliner. K tomu ještě slabá poptávka pro Jumbo-Jet 747-8 a zpoždění s dodávkami tankovacího letadla KC-46 pro americkou armádu. Výše ztrát se pohybuje kolem dvou miliard dolarů – akcie Boeingu ztratila jedno procento hodnoty.

Top