Iluze dnešní doby: Jsou peníze v bankách opravdu v bezpečí?

Iluze dnešní doby: Jsou peníze v bankách opravdu v bezpečí?

Máte skutečně zaručeno, že se v každém okamžiku dostanete ke svým úsporám uložených v bance? Pozor na tuto zrádnou iluzi.

Veřejnost si poněkud jednoduše zvykla na dobu, ve které nedochází k výrazným finančním otřesům. Vyjma období výrazného poklesu o 70 % českého akciového trhu v období 07/2007 – 03/2009, při kterém si lidé poprvé uvědomili, že trhy mohou také klesat, nejen růst, jsme toho z „krás“ trhů mnoho nezažili. Určité procento obyvatelstva má v paměti ještě třeba vysokou roční inflaci (rok 1991, 56,6 % za tento rok) v počátcích transformace centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní, ale zde povědomí o historii z pohledu financí ve většině případů končí.

Již dříve napsaný článek přinesl řadu zajímavých ohlasů od „pamětníků“ té doby, kteří si alespoň částečně pamatují měnovou reformu na vlastní kůži. Prožitá životní zkušenost je vesměs spojuje v jednom – jsou obezřetnější při nakládání se svými penězi a věří tomu, co má skutečnou hodnotu. Konzervativní chování u těchto lidí ale nespočívá v konzervativnosti, na jakou sází veřejnost. Veřejnost vnímá banky jako neotřesitelné domečky, kterým se nemůže nic stát. A proto pro ně platí konzervatismus = mít úspory v bance. Tuto domněnku o neotřesitelnosti českých bank se snaží potvrzovat tzv. zátěžové testy, které v jednoduchosti modelují nepříznivou ekonomickou situaci znamenající ztráty pro banku, a jak by byla těmto ztrátám banka schopna čelit. Problém ale leží v tom, že žádný tento test není schopen namodelovat opravdový otřes finančního systému, tedy opravdoou zátěž srovnatelnou například s rokem 1929 (začátek Velké hospodářské krize) a následný dominový efekt spočívající v provázanosti všech ekonomických subjektů (banky, podniky, domácnosti).

Plně rozumím snaze mocných a centrálních bank, aby důvěra v bankovní sektor byla zachována. Sám si ji přeji. Pokud totiž důvěra v bankovní sektor bude dále veřejností projevována, pak i svět stojící na nekrytých penězích se může dál držet při životě. Pozor ale na možný okamžik, ve kterém někdo vhodně položí otázku, čím vlastně ty nekryté peníze jsou? Může si veřejnost například všechny své úspory z bank naráz vybrat? Nemůže.

Pokud by vlivem nepříznivé ekonomické situace došlo k nucenému uzavření jen jediné banky a vkladatelé se nedostanou ke svým životním úsporám, spustí se vlna výběrů v dalších bankách, které tyto banky nebudou schopny uspokojit a ustát. Ona neotřesitelná bezpečnost úspor v bance se mi zdá být poměrně silnou iluzí. Šílet ze všech možností vývoje nelze a ani to není třeba. Nabádám však k přemýšlení o historii z pohledu peněz a přijmutí faktu, že k velkým ekonomickým otřesům docházelo a docházet dál zákonitě bude. Eliminujete tím značně své riziko při zacházení s penězi.

V bankách v takových dobách nebude pro majetek vůbec bezpečno.


O autorovi

Další články

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna *

Top