Čína v době mýtické

Čína v době mýtické

„Až se Čína probudí, zatřese světem“. Tato slova vyslovil před více než dvěma sty lety francouzský vojevůdce Napoleon.

Na počátku 21.století Napoleonova slova došla  naplnění. Čína se stala zemí s nejrychleji rostoucí ekonomikou a významnou geopolitickou mocností se stále rostoucím vlivem nejen v politické a ekonomické oblasti, ale také ve sféře umění a kultury.

Vzestup Číny jistě není náhodný. Má své historické kořeny, které sahají do hlubokého dávnověku, kdy Čína rovněž hrála významnou roli v dějinách lidstva.

Ve svých minulých článcích jsem se mnohokrát věnoval kulturám starověkého světa. Několik článků by si jistě zasloužila i civilizace čínská. Hedvábí, kompas, akupunktura představují jen několik slov jejíž původ je v Číně.

V tomto prvním článku bych se chtěl věnovat hlavně světu čínské mytologie, která nám často v podobě symbolických obrazů a pohádkových příběhů zobrazuje prehistorické období čínských dějin. Byly vyryty do skal vysokých hor a na příkaz prvních starověkých císařů později přepisovány do podoby z nichž čerpají i dnešní historici a archeologové.

 

Mýtus o stvoření světa

Tak jako jiné kultury, tak i Číňané mají své příběhy o stvoření světa a člověka. Příběhů je hned několik. Ten nejfilozofičtější hovoří o dvou základních principech jin a jang, které se na počátku oddělily od původní jednoty a vzájemnou kombinací vedly ke vzniku neživé a živé přírody, jakou ji máme i dnes.

 

Čínské dynastie a zlatý věk Číny

Čínské dějiny jsou dějinami vlády dynastií. Myšlenka dynastií a jejich střídání v dějinách má mnohem hlubší kořeny, než jsou dějiny pouhých vládnoucích rodů.

Původně souvisely s poznáním pravidelně se opakujících cyklů v dějinách země, které ovlivňují i charaktery kultur a civilizací. Až později se těchto idejí chopili vládci historických dynastií, aby posílili svojí autoritu před lidem.

Na počátku vždy stála osoba císaře, který založil novou dynastii a sjednotil zemi s pomocí „mandátu nebes“, jistého duchovního posvěcení daného dosaženým věděním, schopnostmi a moudrostí. Následoval zlatý věk rozkvětu a prosperity, po které přišel pozvolný úpadek charakterizovaný rostoucí korupcí a morálním úpadkem vládnoucí třídy i celé společnosti. Vládnoucí dynastie tak postupně ztrácela mandát nebes-již nereprezentovala morální principy na které se odkazovala a nakonec byla svržena povstáním či katastrofou postihující zemi, po níž přišla nová dynastie a obnova země.

Pojednání o zlatém věku čínské civilizace je nedílnou součástí myšlení Číňanů a čínské kulturní tradice. Je spojeno s vyprávěním o vládě tří vznešených vládců, božských bytostí kteří z divokých a zvířeckých obyvatel Číny v dávné minulosti udělali kulturní národ. Dali lidem zákony a naučili lidi základům řemesel, věd, písmu, hudbě, lékařství a zemědělství.

Zvlášť velké úctě se těší podle některých pramenů třetí z oné trojice: Žlutý císař, považovaný za praotce Chanů=Číňanů. V éře jeho vládypanoval mír, prosperita, neexistovaly krádeže ani jiné zločiny.

Tradicí uchovávaná vzpomínka na zlatý věk a božské vědoucí panovníky vytvořila později důraz na silné tradici úcty k předkům, která se stala nedílnou součástí čínské kultury přinejmenším před nástupem komunismu. Čínští panovníci se uchylovali i k různým šamanským metodám, aby navázali kontakt s duchy dávných vládců, aby od nich získali rady jak vládnout a spravovat zemi.

Po vládě božských císařů vrcholících Žlutým císařem nastává éra polobožských vládců a postupného sestupu civilizace, která končí pravidelně se opakující katastrofou. Vzpomínka na ně jsou uchovávaná v paměti všech starých národů světa všech kontinentů. Nechybí ani v čínské mytologii

 

Legenda o potopě

Legenda o potopě byla vytesána do skály hory Kou lou v pohoří Chuang. Je velmi podobná biblické verzi.

Věčný vládce řekl
Ach, rychle shromáždi své věrné! Protože vody stoupnou a zůstanou v nich jen ostrůvky. Ale otevři dveře i ptákům a zvířatům! A věnuj se pak přípravě na dlouhou plavbu, abyste ji zavčas mohli podstoupit. Hrozně dlouho budete daleko od svých rodných, až na ně úplně zapomenete.

Přežít budete moci jen na vrcholcích hor, jejichž lesní stráně i všechna nižší úpatí budou ponořena jako do sudu s vodou.Vaše soudnost a rozhodnost budou podlomeny a vaše srdce budou jako v síti ujařmení, neschopny žádného šťastného okamžiku a neustále se budou dožadovat jen návratu do předešlých klidných dob a do uspořádaných životních poměrů.

Avšak tam, kde byla předtím rozkvetlá příroda, zbudou jen pusté rokle a tam,kde byla velkolepá nádhera, budou jen holé, pomalu se z vod vynořující slepeniny. Nejhlavnější povinností tvého rodu tehdy bude vyčistit bahno a upravit zem a teprve pak začne probleskovat úsvit i k vaší vlastní obřadní očistě. Ale husté zátarasy a naplaveniny vám budou neustále překážet v dalším přesídlování.

Proto v jižních částech z nich vybudujete zavlažovací kanály, jimiž se zúrodňující voda rozteče všude vůkol, čímž si navěky zajistíte pravidelné zabezpečení potravy a úrody. A pak teprve budou všechny země obyvatelnými a vše se opět roztočí ve svém věčném koloběhu.

 

Dynastie Sia

Vzpomínky na dávnou potopu nacházejí odraz i ve vyprávění o dalším hrdinu čínské prehistorie, císaři Jü . Legendy vypráví o tom, jak se mu podařilo důmyslnými technikami odvést vodu ze zaplavených oblastíav vyhloubením tunelů do hor a jak úspěšně reguloval říční toky v zemi.

Podle legend žil Jü v okolí Žluté řeky, Chuang Che. Právě údolní tok této řeky se stal místem zrodu první již historicky doložené čínské civilizace. Žlutá řeka tak hraje v dějinách Číny podobnou roli, jako Ganga v dějinách Indie, či Nil v dějinách Egypta. Během tisícileté historii Číny lidem přinášela blahodárnou vodu pro zavlažování, ale i obří záplavy během kterých umíraly i milióny lidí.

Jü  se stal zakladatelem dynastie Sia. Morálka vládců postupně upadala až do doby 17 stol.př.n.l., kdy se k moci dostala první historicky doložená dynastie Šang.

 

Čínské pyramidy

Na čínskou mytologii se mainstreamová věda dívá skrze prsty, podobně jako na mytologie jiných kultur. Pro mnohé se jedná pouze o „babské povídačky“. My přece víme, že před více než 5000 lety žili lidé ještě v pravěku, lovili zvířata a sbírali plody. O nějaké civilizaci nemohlo být řeči.

Přesto existují archeologické nálezy, které tento obraz narušují. Jsou jimi pyramidy, které se v hojném počtu nacházejí i v Číně. Zvlášť četné jsou v okolí bývalého hlavního města Xian.

Záhadnost staveb ještě umocňuje přístup čínských úřadů, které nepovolují archeologický výzkum staveb nezávislým výzkumníkům. To jen zvyšuje počet spekulací a teorií o tom, co se v nitru starodávných pyramid skutečně skrývá.
O autorovi

Další články

1 komentář

  1. Croix 10/02/2016 - 21:46 at 21:46

    Je to zajímavé, zvlášť když víme, že na rozdíl od jiných starých civilizací je čínská jediná, která nezanikla, ale stále kontinuálně pokračuje.

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna *

Breaking news

25.7  16:18 - Verizon u cíle: Yahoo bude převzato

Yahoo-šéfová Marissa Mayer

Více jak 20 let od založení stojí internetový pionýr definitivně před ztrátou své samostatnosti. Telekom gigant Verizon převezme Yahoo, podle informací z médií, za ca. 5 miliard dolarů.

  15:00 - IOC rozhodlo: Být u toho znamená všechno

IOC-Prezident Thomas Bach (vlevo) a Vladimir Putin

Přestože byl státem pdporovaný doping v Rusku prokázán tak smí ruský tým v Rio de Janeiro startovat. Ukazuje to že ruský vliv na IOC je ohromný. Whistleblowerin Julia Stepanowa, která to všechno práskla, je z účasti vyloučena. Bude se muset odstěhovat a Rusko už nebude nikdy reprezentovat. S výsledkem se dalo počítat a překvapení se nekonalo.

  13:15 - Americká vláda chce stanice, které dobijí elektromobil za 10 minut

Dobíjecí stanice Tesla

Elektromobil je jeden velký problém. Vlastně je to shluk mnoha malých problémů. Třeba s dobíjecími stanicemi, kterých je málo a nedobíjí dostatečně rychle. To ví i americká vláda a zavázala se, že bude za vládní peníze podporovat projekty na rychlejší dobíjení. V Evropě se vedle chybějícího nadšení k elektro-mobilitě potýkáme se samými problémy s nedostatkem nabíjecích stanic.

  12:00 - V Íránu zničili sto tisíc satelitních antén

Íránské úřady nechaly zničit 100 000 satelitních antén, které byly zabaveny občanům. Informovala o tom agentura AFP. V Íránu je příjem satelitních televizních kanálů zakázán a pokutován, zákaz se ale všeobecně porušuje. „Většina satelitních kanálů oslabuje rodinné základy a u dětí ohrožuje školní docházku. Průzkumy ukazují, že děti, které takovou televizi sledují, jsou nezdvořilé ve škole i vůči rodičům.“

  11:05 - „Desaster“: Trump uvažuje o vystoupení z WTO

US-Kandidát na prezidenta Donald Trump

Volný obchod patřil desetiletí z republikánské víře. Ne ale pro Donalda Trumpa: Jako budoucí US-prezident by z organizace volného obchodu (WTO) eventuálně vystoupil. Jako důvod uvedl že volný obchod je desasterem pro státy které jsou členem WTO.

  10:16 - Z lomu ČSA má odejít 1769 lidí

Premiéra Bohuslava Sobotku čeká na jednání vlády těžký boj s koaličními partnery o příspěvek severočeským horníkům. O práci v souvislosti s útlumem těžby, na jehož začátku stálo rozhodnutí vlády o neprolomení limitů na zdejším lomu ČSA, by tu během dalších pěti let mělo přijít 1769 zaměstnanců.

  9:32 - Výbuch v německém Ansbachu zranil dvanáct lidí

Atentátník se zabil v Ansbachu

Neúspěšný žadatel o azyl ze Sýrie (27) zemřel poté, co v bavorském Ansbachu v neděli večer odpálil výbušninu. Při explozi bylo zraněno 12 lidí. Podle policie jsou tři z nich ve vážném stavu.

24.7  18:00 - Sedm let bez Čechů nebo Poláků? V EU se rodí plán brexitu

Plakát, který před referendem Brity nabádal k Brexitu

Velká Británie by mohla po vystoupení z EU zůstat součástí jednotného evropského trhu, a přitom by se jí až na sedm let netýkalo pravidlo o volném pohybu pracovních sil. Takový je alespoň plán probíraný v evropských metropolích. V praxi by to znamenalo, že ne každý Čech by směl přijít do Británie za prací jako dosud. Informaci přinesl list The Guardian s odkazem na přední zdroje na britské i unijní straně.

  16:42 - Silné bouřky postihnou celé území ČR, budou doprovázeny přívalovými dešti

V teplém a vlhkém počasí se v neděli odpoledne na jihu Moravy, v západních a jižních Čechách budou místy vytvářet bouřky. Ty mohou být provázeny přívalovým deštěm. Výstrahu v neděli vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

  15:00 - V Brazílii se pokusili ukrást olympijskou pochodeň

V brazilském městě Guarulhos nedaleko Sao Paula se neznámý muž pokusil ukrást pochodeň s olympijským ohněm. Štafetu však díky pohotovému zásahu bezpečnostní služby narušil jen na několik vteřin a byl zadržen policií.

  13:12 - Na Frýdecko-Místecku se zranilo hned pět cyklistů

Pět zraněných cyklistů na Frýdecko-Místecku museli v sobotu během devíti hodin ošetřit moravskoslezští záchranáři. Ve třech případech si lidé po pádu z kola poranili hlavu. Moravskoslezští záchranáři v týž den vyjížděli také ke dvěma topícím se mužům. Jeden je v kritickém a druhý ve vážném stavu.

  12:00 - Žaloby o miliardové pozemky církev většinou nestáhne

Slib biskupů, že katolická církev stáhne žaloby podané na kraje, má právní háček. Podle zjištění Práva nelze očekávat, že církevní subjekty stáhnou všech svých 116 žalob, jak v to doufají hejtmani, nýbrž sotva polovinu.

  11:01 - Sebeakceptance: Smím žít jak já chci!

Sebeakceptance: Milovat své tělo jaké je

Příliš tlustá, plnoštíhlá, tmavá? V USA dělají „Body-aktivisté“ reklamu jak milovat svoje tělo jaké je. Ale jde to vůbec? Ano, je to možné, ale je to i těžké.

  10:23 - Mnichovský střelec vyhrožoval spolužákům smrtí už před pár měsíci

Lidé před mnichovskou Olympií oplakávají oběti střelby.

Osmnáctiletý Ali David Sonboly, který v pátek v Mnichově zastřelil devět převážně mladých lidí, se v minulosti opakovaně choval hrubě a vyhrožoval okolí smrtí. Spolužáky byl odstrkován. Jeden ze svědků také pro stanici NBC News vylíčil, jak mu jedna z obětí zemřela na ulici v náruči.

  9:40 - Na Rokycansku zemřela osmadvacetiletá řidička

Nedaleko Příkosic na Rokycansku zemřela v neděli ráno při nehodě mladá řidička. Havarovala tam před 6:00 s osobním automobilem Audi A4, řekla policejní mluvčí Martina Korandová.

23.7  20:00 - Je svět obrácený naruby? Nebo vyvrácený z pantů?

Olympijské nákupní centrum Mnichov

Násilnosti v Nice, Würzburgu a nyní v Mnichově. V Turecku skončila demokracie. Podle WHO není virus Zika nebezpečný – i když sportovci ruší účast na olympijských hrách. A: Donald Trump neví nic o světě. To je tragická bilance posledních dvou týdnů na skutecnosti.cz.

  19:32 - Nový jednorázový kapesní test na infarkt stojí 370 korun

Ilustrační znázornění infarktu

Až donedávna mohla být diagnóza akutního infarktu myokardu provedena pouze v nemocnicích s určitým vybavením, takže bylo obtížné splnit cíl včasné diagnózy a včasné léčby, zvláště když pacienti jsou na předměstí nebo ve vzdálenějších oblastech. Přitom klíčem ke zlehčení následků a snížení úmrtnosti je diagnostikovat a zahájit léčbu co nejdříve. Teď je k dispozici ale test na infarkt. Stojí 370 korun a lze ho zakoupit v lékárně..

  18:57 - Kvalifikace Formule-1 v Mad’arsku: Rosberg startuje z pole-position

Nico Rosberg

Přes chaotický průběh tréningu v Budapešti: Nico Rosberg startuje velkou cenu Mad’arska z prvního místa. Tréning musel být vzhledem ke špatnému počasí několikrát odložen. Jeho stájový kolega Hamilton začíná z druhé pozice, Sebastian Vettel na Ferrari až z pátého místa.

  18:27 - V Čechách hrozí silné bouřky a přívalový déšť

Ilustrační foto Ondřej Kořínek

V jižních a západních Čechách hrozí od sobotního odpoledne silné bouřky. Výstraha se vztahuje i na neděli. Bouřky bude doprovázet přívalový déšť ojediněle s úhrny kolem 40 mm. Potoky a říčky se mohou rozvodnit.

  18:00 - Bratislavskou Petržalku vyděsila střelba

V bratislavské čtvrti Petržalka se v sobotu střílelo. Policejní mluvčí Lucia Miháliková uvedla, že byl zadržen 22letý muž. Nikdo nebyl zraněn. Muž střílel pouze z plynové pistole, jako stříleli děti v minulosti „poplašñákem“. Lidé jsou prostě přespříliš vystrašení.

  13:15 - Evropa a Turecko: Strach z Erdogana a z Putina

Zakladatel státu Atatürk a prezident Erdogan

EU by mohla přerušit jednání o vstupu Turecka do EU a současně zmrazit miliardovou pomoc. Ale v Bruselu mají z tohoto kroku strach – bojí se reakce ze strany Erdogana. Jaká politika se praktikuje je vidět i na straně IOC – i zde mají strach z reakce prezidenta Putina v případě vyloučení ruských sportovců z OH.

  12:00 - Václav Klaus ml. vyzval k opuštění Evropské unie

Expert na školství ODS Václav Klaus ml. vyzval ve světle vražedného útoku v Mnichově k opuštění Evropské unie. Vysloužil si za to kritiku předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska.

  11:26 - Levitující přechod pro chodce vzbudil na Slovensku pozdvižení

"Třírozměrný" přechod má zvýšit bezpečnost chodců.

Ve městě Čadca na severu Slovenska překvapí řidiče levitující třírozměrná zebra. Přechod pro chodce umělci namalovali tak, že na první pohled vypadá, jak by se vznášel nad silnicí. Dílo u našich východních sousedů vzbudilo značnou pozornost.

  11:05 - Vrah z Mnichova byl syn taxikáře

Místo činu atentátu v Mnichově

Mladík, který v Mnichově zastřelil devět lidí, byl Ali Sonboly, syn taxikáře s německým a íránským občanstvím, který pracoval v obchodě. Sousedi o něm řekli, že to byl klidný typ. Policie nezná jeho motiv, prověřuje ale spojitost s falešnou nabídkou na Facebooku, že v restauraci McDonald’s, kde střílel, se v tu dobu bude podávat jídlo zdarma. Svědkové vypověděli, že mladík volal Allahu akbar (Bůh je veliký), ale také to, že je Němec. Češi mezi oběťmi nejsou.

22.7  20:00 - Rok po tragédii: Nové záběry z nehody Pendolina ve Studénce

Pendolino se srazilo s kamiónem

Přesně po roce od tragické nehody na železničním přejezdu ve Studénce, kterou způsobil řidič polského kamiónu, zveřejnili hasiči videonahrávku ze záchranné akce. Nehoda si vyžádala tři mrtvé a dvanáct zraněných. V současné době se uvažuje o tom, že železniční přejezd bude zrušen a pod důležitým koridorem spojujícím Ostravu se střední Moravou bude vybudován podjezd.

  19:06 - Erdogan nechal zavřít dva piloty

Sestřelené ruské letadlo (24.11.2015)

Rusko-Turecké vztahy se překvapivě rychle zlepšují – přitom sestřelilo Turecko ruské bojové letadlo. Erdogan nyní sdělil že nechal zavřít turecké piloty do vězení. Údajně měli zájem na zhoršení vztahů s Ruskem.

  18:00 - Na EasyJet a Ryanair si stěžuje nejvíc lidí

Na aerolinky EasyJet a Ryanair si stěžovalo v první půlce roku 2016 nejvíce lidí.

Na EasyJet si ze všech britských aerolinií stěžuje nejvíce lidí. Vyplynulo to z interních statistik společnosti EUclaim. Ta poskytuje pasažérům informace o možné finanční kompenzaci za zpoždění letů, problémy s nimi spojené i řeší. V databázi společnosti se za první polovinu roku nashromáždilo přes 5641 stížností právě na EasyJet. Druhé místo obsadily aerolinky Ryanair se 4781 stížnostmi. Informoval o tom Daily Mail.

  17:03 - Formule 1: Nico Rosberg prodloužil u Mercedesů

Nico Rosberg

Boj dvou gigantů bude s Lewis Hamiltonem pokračovat: Nico Rosberg prodloužil smlouvu se stájí Mercedes. Němec leží v aktuálním hodnocení těsně před svým týmovým kolegou na prvním místě.

  16:16 - Venezuela: McDonald’s chybí žemle pro Big Mac

Big Mac od McDonald's

Hospodářská krize ve Venezuele se dotýká i velkých amerických korporací: McDonald’s odstranil Big Mac z jídelníčku. Zřejmě chybí dodavatel pro žemle. Pro McDonald jistě ohromná katastrofa?

  15:00 - Dreamliner a Jumbo má problémy: Boeing musí odepsat miliardy

Boeing 787 Dreamliner

Kvůli problémům se třemi modely musí firma Boeing korigovat bilanci. Obvzláště problematický je dálkový letoun Dreamliner. K tomu ještě slabá poptávka pro Jumbo-Jet 747-8 a zpoždění s dodávkami tankovacího letadla KC-46 pro americkou armádu. Výše ztrát se pohybuje kolem dvou miliard dolarů – akcie Boeingu ztratila jedno procento hodnoty.

Top