Burza pokřivených zázraků: Jak doopravdy funguje?

Burza pokřivených zázraků: Jak doopravdy funguje?

Stačí prostudovat celou řadu lákavých návodů, jak se dá na burze lehce a snadno vydělat, v podstatě bez nutnosti poctivé práce, a dojdete k závěru, že se jedná o opravdový zázrak. Pokud občan zapomene, že burza sice stále závratně roste, ale vlastní ekonomicko-společenská produkce chřadne, musí být zákonitě potěšen ujištěním burzovních naháněčů, nikoli nepodobných tzv. „šmejdům“, že toto je jediná cesta a šance, jak se zbavit odpovědnosti vyplývající z principu uplatňování poctivé práce a získat závratné jmění, vše jen vychytralou spekulací.

Lidová definice burzy: Ti, co na burze ostatní přechytračí, vydělají to, co ti hloupější prodělali. Jde o trvalý proces, v jehož průběhu se nic nevytvoří, jen se neustále donekonečna nafukuje cena čehokoli. Prospěch této činnosti pro lidskou společnost se rovná…. nule. Negativní vliv= inflace, znehodnocená měna, pokles celkové kupní síly a prosperity, což je způsobeno odlivem peněz z reálného podnikatelského prostředí, následně přichází bankroty firem, nárůst nezaměstnanosti, rostoucí chudoba a dluhy. K čemu to společnosti je, že burza trvale roste? Nůžky nerovnosti se nebezpečně rozevírají, ekonomika stagnuje a lidé chudnou.

Před časem mě šmejdi, kteří jsou vyškoleni kohokoli přesvědčit, aby investoval do různých burzovních komodit, pravidelně (ob čtrnáct dnů) otravovali a jejich přidrzlá rétorika mnohokrát zašla až do absurdit typu: „Pokud nemáte dostatek financí, tak my vám na investování na burze půjčíme, stačí, když vložíte alespoň 2 tisíce, zbytek zajistíme sami.“. Na moji logickou otázku, proč tedy neinvestují sami své peníze, když to je tak jednoduché a výhodné, odvětili, že mi přece chtějí pomoci. No uznejte sami, není to doslova zázrak? Burzovní naháněči se svatozáří nad hlavou pomáhají lidem zbohatnout. Za těchto okolností se opravdu není čemu divit, že nám ta burza tak hezky vzkvétá a roste. Lidé důvěřivě vkládají svoje peníze do burzovních spekulací, s vírou, že se jim podaří získat vrch nad těmi druhými.

To je ale jen slabý odvar toho, čeho se dá na měnové burze podvodem dosáhnout. Než se pustím do popisu současného stavu, je třeba se zmínit o tom, kdo je hlavním hráčem na burzovním trhu s deriváty. Jsou to převážně banky a nejsilnějším hráčem v této burzovní oblasti finančních derivátů jsou americké banky. A abych na rozdíl od politiků a jejich mediálních poskoků „polopatě“ vysvětlil, o co na burze jde, uvedu pár příkladů toho, jak fungují podvodné burzovní superspekulace.

Příklad č.1

Obchod s platidlem. Podstata peněz jako platidla, tedy formy zabezpečující potřebnou směnu vyprodukované materiální hodnoty mezi dvěma stranami, bez nutnosti vzájemné směny jednotlivého zboží nebo služby, je uplatňována lidskou společností od nepaměti. Obchod (měnová burza) s platidlem, tedy s penězi, je neuvěřitelný a zcela nesmyslný podvod, zplozený chorobnými ziskuchtivými mozky, který se zcela vymyká kontrole a chápání zdravého lidského rozumu. Představte si, že hodnoty měn, tedy jejich kurz, někdo ovlivňuje na základě politických rozhodnutí a dlouho dopředu ví, co se s kurzem té nebo oné země stane. Je jedno, zda to bude vojenský konflikt, navýšení těžby ropy, nebo jen prostá intervence proti vlastní měně. Podstatou je, že vy to nevíte, ale oni ano. Jak je to možné? Čtyři americké banky, spojené v kartelových monopolech, kontrolují deriváty o celkové hodnotě mnohonásobku světového HDP.

Vás potřebují jen k tomu, abyste nalili do systému podvodné hry letadlo (rovná se burza) další a další potřebné palivo, které zmíněné letadlo při svém podvodném zázračném letu vzhůru spálí. A jak je patrné z celosvětového vývoje stálého růstu aktivit na burze, šikovným hochům z burzovních a hlavně bankovních domů se to daří. Otázka zní: Jak dlouho ještě? 

Příklad č.2

Na burze platí jedno nevyřčené pravidlo: politika je silnější než ekonomika. Finanční trhy vychází z manipulací, nikoliv z fundamentálních ekonomických ukazatelů. Tyto manipulace jsou z hlediska prospěšnosti pro společnost časovanou bombou, která musí dříve či později explodovat.

Pokud se nejsilnější hráči, tedy banky na burze, dohodnou na společné strategii, není žádné síly, která by mohla zvrátit předem stanovený cíl. V současném finančním světě, řízeném za pomoci centrálních bank, není nic jednoduššího. Nejsnadněji se za pomocí vzájemných kartelových dohod ovládají měnové kurzy. Nesmyslná intervence České národní banky proti koruně s cílem snížit kupní sílu obyvatel země je toho zářným příkladem. Povídačkám o podpoře vývozu a obavám z deflace již dnes uvěří málokdo. Těsně před intervencí proběhly obrovské přesuny finančních prostředků zasvěcených z korunových účtů do jiných měn. Společný plán zafungoval. Znehodnotila se hodnota peněz, ale jen pro někoho. Informovaní a mocní, kteří přesunuli svá konta například do dolarů a eur, na poklesu domácí měny neuvěřitelně vydělali. Ekonomická prosperita naší země, myšleno občanů, neboť oni jsou představiteli a vlastníky ČR, nikoho nezajímá, jelikož tato vysoká politická hra se jich netýká a je jen pro vyvolené. 

Příklad č.3

Podvod jako řemen. Akciové společnosti si berou úvěry od bank na to, aby mohly nakupovat své vlastní akcie, a přesvědčily tak důvěřivého občana o vysokém zájmu o jejich akcie, a tím vyšroubovaly jejich cenu do virtuálních, ničím nepodložených, výšin. Posléze je s tučným ziskem zase nic netušícím investorům, lačným po zisku, prodají. Tento systém veletočů se dá opakovat do nekonečna. Že nic nevytvořily, to nikoho nezajímá, důležité je, že na někom bez poctivé práce akciovka a také banka, která vše posvětila a financovala, vydělají. A aby se na tento neslýchaný podvod jen tak nepřišlo, nabízí brokeři financování burzovních operací potenciálním, nic netušícím, investorům za půjčené peníze z bank.  Tento rafinovaný podvod se dá zařadit do kategorie pokřivených finančních zázraků- nafouknuté bubliny- (neboť se zcela vymyká chápání) jejichž realizace je založena na obyčejné lidské důvěřivosti, slušnosti a poctivosti.

Příklad č.4

Dalším ukázkovým příkladem jsou sankce uvalené na Rusko, které ale v sobě mají chytře zabudovaný symetrický zpětný dopad nejen na Rusko, ale také na celou EU, a tedy i budoucí změnu cen finančních derivátů ve prospěch dolaru, se kterým někdo dopředu počítá. Rubl toto ekonomické svinstvo odskákal natvrdo, za aktivní strategie americké kolony spekulantů působících na měnové burze v MoskvěKoruna bude z logiky věci následovat. Pokud ne, ČNB, poslušná vyšší moci, se další neopodstatněnou intervencí o decimaci koruny postará. Nedávné do éteru puštěné informace o dalším plánu intervenovat proti koruně jsou toho důkazem. Cíle bude dosaženo. Zvláštní je, že toto svinstvo prokouklo zatím jen pár zřejmě nezkorumpovaných politiků. Rakouský president razantně odmítl sankce proti Rusku a zatím s opatrným nesouhlasem přichází i naši, slovenští a maďarští politici.  Zřejmě jim nejsou lhostejné ekonomické dopady a ztráty vlastních zemí.

Evropa svým poslušným postojem k sankcím vůči Rusku páchá svoji vlastní asistovanou sebevraždu.  Je to jeden z dlouho připravovaných strategických plánů USA, jak se vyhnout oslabení a možná i strmému pádu bezcenného papírku s nápisem USD, který šíří po celém světě jako nekrytou směnku.

Dolaru hrozí izolace ze strany sdružení BRICS a snaha Ruska, Číny a dalších zemí o nastolení zlatého standardu jejich měn je noční můrou amerických jestřábů. Rusko s Čínou uzavřelo dohodu o swapovém obchodování. Rusko tedy může vydávat kredity svým bankám v jüanech. Obama musel po této informaci dostat škytavku. To, že se Čína jako největší věřitel USA postavila na pomoc ruským bankám, bude dle mínění ekonomických autorit mít v budoucnu drtivý dopad na USA. Nějaký čas to zřejmě ještě potrvá, ale výsledek bude pro USA a následně i pro ČR jako poslušného tajtrdlíka, pardon, satelit EU, neblahý.  Cílem současné agresivní měnové politiky vůči Rusku, řízené Amerikou, je destabilizace a následná ekonomická kolonizace Evropy a Ruska, bohatého na nerostné suroviny. Připravovaná a utajovaná Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi EU a USA (TTIP) je toho zářným důkazem. Co myslíte, kam se po podpisu takovéto smlouvy, která je perfektním načechraným dolarovým polštářem, asi ostatní měny pohnou? Troufnu si tipnout, že směrem nahoru to nebude. Na této smlouvě vydělá zase jedině americký dolar. Americká militaristická politika vývozu válečných konfliktů do strategických zemí za účelem odříznout Rusko od Evropy, za podpory skupin ve vedení rozhodujících západních států, s cílem provokovat Rusko a bez skrupulí pošlapávat Chartu NATO a všechny dohody od doby Gorbačova, je bezohledným důkazem a snahou o udržení dolarové (papírové) nadvlády nad světem za jakoukoli, byť i krvavou, cenu.

Závěrem lze jen připomenout, že aktivní angažovanost bank na finanční burzovní bublině je se vší pravděpodobností i příčinou jejich chatrného zdraví, což odhalil poslední, nedávno zveřejněný ratingový průzkum, neboť tyto peníze chybí v reálné ekonomice, která na rozdíl od burzovních spekulací přináší společnosti práci a tolik potřebnou ekonomickou rovnováhu a stabilitu. Pokud někdo uvěří pohádkám o tom, že „naše“ (rakousko-německo-francouzské) zdravé banky, sající z Čechů úroky a poplatky, nemůže ohrozit pád jejich nezdravých zahraničních matek, které v nedávném ratingovém hodnocení nedopadly zrovna nejlépe, tak jen připomenu, že to není tak dlouho, co se položila banka Lehman Brothers někde daleko za mořem a ČR se z toho nevzpamatovala dodnes. Tím chci jen poukázat na skutečnost, že i možný budoucí pád dolaru bude mít dalekosáhlé dopady na ekonomiky všech zemí po celém světě.

Ke značnému znehodnocování peněz dochází také nezodpovědnou politikou Evropské centrální banky, která se snaží vyvolat umělou inflaci (znehodnocení úspor) za každou cenu. A do toho přebujelá regulace všeho a nekompetentnost politiků, kteří ani netuší, která bije.  Dají se přirovnat k loutkám v rukou světových mocipánů, kterým se za jejich tupé pomoci daří zamlčovat zásadní fakta, která ovlivňují a degradují prosperitu a kvalitu lidského života.

Osobně se domnívám, že sankce by měly být uvaleny spíše proti USA, za jejich agresivní, krvavé politické praktiky, které uplatňují všude, kde jen zavětří vlastní bezohledný prospěch. Amerika je trvale ve válečném stavu, a to s každým, kdo nechce přijmout jejich koloniální pravidla, která mají zabezpečit energetickou a ekonomickou kořist, tedy bohatství získané odjinud. Pravidlo petrodolaru zní: Chceš ropu, kup si dolar, jinak si ani neškrtneš.

Z těchto důvodů by měla být Amerika z NATO vyloučena, a pokud se nenajde v rámci členských států pro tento společný postoj konsenzus, tedy odvaha, měla by ČR z této aliance zavčas vystoupit a zaujmout status nezávislé země po vzoru Rakouska nebo Švýcarska. Americká demokracie, kterou se neustále USA zaštiťuje, je jen obyčejným neuvěřitelným drzým podvodem a zástěrkou pro imperiální drancování světa, neboť agresivní trh v pojetí USA se s demokracií navzájem zcela vylučuje. USA mají vojenské základny rozmístěné po celém světě a nesmyslně rozpoutané válečné konflikty vedené ve prospěch bezcenného dolaru jsou toho důkazem. Vinen za toto válečné masakrování statisíců nevinných lidí není kupodivu nikdo.

Můj táta nám dětem říkával: „Komunistické zlo musí zaniknout tam, kde vzniklo. Jinak se ho nezbavíme.“ A, světe, div se, ono se tak opravdu stalo. Táta se sice rozpadu SSSR a pádu komunizmu nedožil, ale jeho moudrá a pravdivá prognóza dává naději v to, že každé zlo zanikne tam, kde vzniklo. Čím dál silnější rasové nepokoje v USA a odpor proti stále se navyšujícímu vojenskému rozpočtu na financování agresivních válek a navyšování státního dluhu se stává pro americkou společnost nepřijatelným. Věřím, že si Američané ve své zemi udělají co nejdříve pořádek. Otázka zní: Kdy to bude?


O autorovi

Petr Havlíček
Petr Havlíček

Starosta, podnikatel a redaktor.

Další články

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna *

Breaking news

25.7  16:18 - Verizon u cíle: Yahoo bude převzato

Yahoo-šéfová Marissa Mayer

Více jak 20 let od založení stojí internetový pionýr definitivně před ztrátou své samostatnosti. Telekom gigant Verizon převezme Yahoo, podle informací z médií, za ca. 5 miliard dolarů.

  15:00 - IOC rozhodlo: Být u toho znamená všechno

IOC-Prezident Thomas Bach (vlevo) a Vladimir Putin

Přestože byl státem pdporovaný doping v Rusku prokázán tak smí ruský tým v Rio de Janeiro startovat. Ukazuje to že ruský vliv na IOC je ohromný. Whistleblowerin Julia Stepanowa, která to všechno práskla, je z účasti vyloučena. Bude se muset odstěhovat a Rusko už nebude nikdy reprezentovat. S výsledkem se dalo počítat a překvapení se nekonalo.

  13:15 - Americká vláda chce stanice, které dobijí elektromobil za 10 minut

Dobíjecí stanice Tesla

Elektromobil je jeden velký problém. Vlastně je to shluk mnoha malých problémů. Třeba s dobíjecími stanicemi, kterých je málo a nedobíjí dostatečně rychle. To ví i americká vláda a zavázala se, že bude za vládní peníze podporovat projekty na rychlejší dobíjení. V Evropě se vedle chybějícího nadšení k elektro-mobilitě potýkáme se samými problémy s nedostatkem nabíjecích stanic.

  12:00 - V Íránu zničili sto tisíc satelitních antén

Íránské úřady nechaly zničit 100 000 satelitních antén, které byly zabaveny občanům. Informovala o tom agentura AFP. V Íránu je příjem satelitních televizních kanálů zakázán a pokutován, zákaz se ale všeobecně porušuje. „Většina satelitních kanálů oslabuje rodinné základy a u dětí ohrožuje školní docházku. Průzkumy ukazují, že děti, které takovou televizi sledují, jsou nezdvořilé ve škole i vůči rodičům.“

  11:05 - „Desaster“: Trump uvažuje o vystoupení z WTO

US-Kandidát na prezidenta Donald Trump

Volný obchod patřil desetiletí z republikánské víře. Ne ale pro Donalda Trumpa: Jako budoucí US-prezident by z organizace volného obchodu (WTO) eventuálně vystoupil. Jako důvod uvedl že volný obchod je desasterem pro státy které jsou členem WTO.

  10:16 - Z lomu ČSA má odejít 1769 lidí

Premiéra Bohuslava Sobotku čeká na jednání vlády těžký boj s koaličními partnery o příspěvek severočeským horníkům. O práci v souvislosti s útlumem těžby, na jehož začátku stálo rozhodnutí vlády o neprolomení limitů na zdejším lomu ČSA, by tu během dalších pěti let mělo přijít 1769 zaměstnanců.

  9:32 - Výbuch v německém Ansbachu zranil dvanáct lidí

Atentátník se zabil v Ansbachu

Neúspěšný žadatel o azyl ze Sýrie (27) zemřel poté, co v bavorském Ansbachu v neděli večer odpálil výbušninu. Při explozi bylo zraněno 12 lidí. Podle policie jsou tři z nich ve vážném stavu.

24.7  18:00 - Sedm let bez Čechů nebo Poláků? V EU se rodí plán brexitu

Plakát, který před referendem Brity nabádal k Brexitu

Velká Británie by mohla po vystoupení z EU zůstat součástí jednotného evropského trhu, a přitom by se jí až na sedm let netýkalo pravidlo o volném pohybu pracovních sil. Takový je alespoň plán probíraný v evropských metropolích. V praxi by to znamenalo, že ne každý Čech by směl přijít do Británie za prací jako dosud. Informaci přinesl list The Guardian s odkazem na přední zdroje na britské i unijní straně.

  16:42 - Silné bouřky postihnou celé území ČR, budou doprovázeny přívalovými dešti

V teplém a vlhkém počasí se v neděli odpoledne na jihu Moravy, v západních a jižních Čechách budou místy vytvářet bouřky. Ty mohou být provázeny přívalovým deštěm. Výstrahu v neděli vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

  15:00 - V Brazílii se pokusili ukrást olympijskou pochodeň

V brazilském městě Guarulhos nedaleko Sao Paula se neznámý muž pokusil ukrást pochodeň s olympijským ohněm. Štafetu však díky pohotovému zásahu bezpečnostní služby narušil jen na několik vteřin a byl zadržen policií.

  13:12 - Na Frýdecko-Místecku se zranilo hned pět cyklistů

Pět zraněných cyklistů na Frýdecko-Místecku museli v sobotu během devíti hodin ošetřit moravskoslezští záchranáři. Ve třech případech si lidé po pádu z kola poranili hlavu. Moravskoslezští záchranáři v týž den vyjížděli také ke dvěma topícím se mužům. Jeden je v kritickém a druhý ve vážném stavu.

  12:00 - Žaloby o miliardové pozemky církev většinou nestáhne

Slib biskupů, že katolická církev stáhne žaloby podané na kraje, má právní háček. Podle zjištění Práva nelze očekávat, že církevní subjekty stáhnou všech svých 116 žalob, jak v to doufají hejtmani, nýbrž sotva polovinu.

  11:01 - Sebeakceptance: Smím žít jak já chci!

Sebeakceptance: Milovat své tělo jaké je

Příliš tlustá, plnoštíhlá, tmavá? V USA dělají „Body-aktivisté“ reklamu jak milovat svoje tělo jaké je. Ale jde to vůbec? Ano, je to možné, ale je to i těžké.

  10:23 - Mnichovský střelec vyhrožoval spolužákům smrtí už před pár měsíci

Lidé před mnichovskou Olympií oplakávají oběti střelby.

Osmnáctiletý Ali David Sonboly, který v pátek v Mnichově zastřelil devět převážně mladých lidí, se v minulosti opakovaně choval hrubě a vyhrožoval okolí smrtí. Spolužáky byl odstrkován. Jeden ze svědků také pro stanici NBC News vylíčil, jak mu jedna z obětí zemřela na ulici v náruči.

  9:40 - Na Rokycansku zemřela osmadvacetiletá řidička

Nedaleko Příkosic na Rokycansku zemřela v neděli ráno při nehodě mladá řidička. Havarovala tam před 6:00 s osobním automobilem Audi A4, řekla policejní mluvčí Martina Korandová.

23.7  20:00 - Je svět obrácený naruby? Nebo vyvrácený z pantů?

Olympijské nákupní centrum Mnichov

Násilnosti v Nice, Würzburgu a nyní v Mnichově. V Turecku skončila demokracie. Podle WHO není virus Zika nebezpečný – i když sportovci ruší účast na olympijských hrách. A: Donald Trump neví nic o světě. To je tragická bilance posledních dvou týdnů na skutecnosti.cz.

  19:32 - Nový jednorázový kapesní test na infarkt stojí 370 korun

Ilustrační znázornění infarktu

Až donedávna mohla být diagnóza akutního infarktu myokardu provedena pouze v nemocnicích s určitým vybavením, takže bylo obtížné splnit cíl včasné diagnózy a včasné léčby, zvláště když pacienti jsou na předměstí nebo ve vzdálenějších oblastech. Přitom klíčem ke zlehčení následků a snížení úmrtnosti je diagnostikovat a zahájit léčbu co nejdříve. Teď je k dispozici ale test na infarkt. Stojí 370 korun a lze ho zakoupit v lékárně..

  18:57 - Kvalifikace Formule-1 v Mad’arsku: Rosberg startuje z pole-position

Nico Rosberg

Přes chaotický průběh tréningu v Budapešti: Nico Rosberg startuje velkou cenu Mad’arska z prvního místa. Tréning musel být vzhledem ke špatnému počasí několikrát odložen. Jeho stájový kolega Hamilton začíná z druhé pozice, Sebastian Vettel na Ferrari až z pátého místa.

  18:27 - V Čechách hrozí silné bouřky a přívalový déšť

Ilustrační foto Ondřej Kořínek

V jižních a západních Čechách hrozí od sobotního odpoledne silné bouřky. Výstraha se vztahuje i na neděli. Bouřky bude doprovázet přívalový déšť ojediněle s úhrny kolem 40 mm. Potoky a říčky se mohou rozvodnit.

  18:00 - Bratislavskou Petržalku vyděsila střelba

V bratislavské čtvrti Petržalka se v sobotu střílelo. Policejní mluvčí Lucia Miháliková uvedla, že byl zadržen 22letý muž. Nikdo nebyl zraněn. Muž střílel pouze z plynové pistole, jako stříleli děti v minulosti „poplašñákem“. Lidé jsou prostě přespříliš vystrašení.

  13:15 - Evropa a Turecko: Strach z Erdogana a z Putina

Zakladatel státu Atatürk a prezident Erdogan

EU by mohla přerušit jednání o vstupu Turecka do EU a současně zmrazit miliardovou pomoc. Ale v Bruselu mají z tohoto kroku strach – bojí se reakce ze strany Erdogana. Jaká politika se praktikuje je vidět i na straně IOC – i zde mají strach z reakce prezidenta Putina v případě vyloučení ruských sportovců z OH.

  12:00 - Václav Klaus ml. vyzval k opuštění Evropské unie

Expert na školství ODS Václav Klaus ml. vyzval ve světle vražedného útoku v Mnichově k opuštění Evropské unie. Vysloužil si za to kritiku předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska.

  11:26 - Levitující přechod pro chodce vzbudil na Slovensku pozdvižení

"Třírozměrný" přechod má zvýšit bezpečnost chodců.

Ve městě Čadca na severu Slovenska překvapí řidiče levitující třírozměrná zebra. Přechod pro chodce umělci namalovali tak, že na první pohled vypadá, jak by se vznášel nad silnicí. Dílo u našich východních sousedů vzbudilo značnou pozornost.

  11:05 - Vrah z Mnichova byl syn taxikáře

Místo činu atentátu v Mnichově

Mladík, který v Mnichově zastřelil devět lidí, byl Ali Sonboly, syn taxikáře s německým a íránským občanstvím, který pracoval v obchodě. Sousedi o něm řekli, že to byl klidný typ. Policie nezná jeho motiv, prověřuje ale spojitost s falešnou nabídkou na Facebooku, že v restauraci McDonald’s, kde střílel, se v tu dobu bude podávat jídlo zdarma. Svědkové vypověděli, že mladík volal Allahu akbar (Bůh je veliký), ale také to, že je Němec. Češi mezi oběťmi nejsou.

22.7  20:00 - Rok po tragédii: Nové záběry z nehody Pendolina ve Studénce

Pendolino se srazilo s kamiónem

Přesně po roce od tragické nehody na železničním přejezdu ve Studénce, kterou způsobil řidič polského kamiónu, zveřejnili hasiči videonahrávku ze záchranné akce. Nehoda si vyžádala tři mrtvé a dvanáct zraněných. V současné době se uvažuje o tom, že železniční přejezd bude zrušen a pod důležitým koridorem spojujícím Ostravu se střední Moravou bude vybudován podjezd.

  19:06 - Erdogan nechal zavřít dva piloty

Sestřelené ruské letadlo (24.11.2015)

Rusko-Turecké vztahy se překvapivě rychle zlepšují – přitom sestřelilo Turecko ruské bojové letadlo. Erdogan nyní sdělil že nechal zavřít turecké piloty do vězení. Údajně měli zájem na zhoršení vztahů s Ruskem.

  18:00 - Na EasyJet a Ryanair si stěžuje nejvíc lidí

Na aerolinky EasyJet a Ryanair si stěžovalo v první půlce roku 2016 nejvíce lidí.

Na EasyJet si ze všech britských aerolinií stěžuje nejvíce lidí. Vyplynulo to z interních statistik společnosti EUclaim. Ta poskytuje pasažérům informace o možné finanční kompenzaci za zpoždění letů, problémy s nimi spojené i řeší. V databázi společnosti se za první polovinu roku nashromáždilo přes 5641 stížností právě na EasyJet. Druhé místo obsadily aerolinky Ryanair se 4781 stížnostmi. Informoval o tom Daily Mail.

  17:03 - Formule 1: Nico Rosberg prodloužil u Mercedesů

Nico Rosberg

Boj dvou gigantů bude s Lewis Hamiltonem pokračovat: Nico Rosberg prodloužil smlouvu se stájí Mercedes. Němec leží v aktuálním hodnocení těsně před svým týmovým kolegou na prvním místě.

  16:16 - Venezuela: McDonald’s chybí žemle pro Big Mac

Big Mac od McDonald's

Hospodářská krize ve Venezuele se dotýká i velkých amerických korporací: McDonald’s odstranil Big Mac z jídelníčku. Zřejmě chybí dodavatel pro žemle. Pro McDonald jistě ohromná katastrofa?

  15:00 - Dreamliner a Jumbo má problémy: Boeing musí odepsat miliardy

Boeing 787 Dreamliner

Kvůli problémům se třemi modely musí firma Boeing korigovat bilanci. Obvzláště problematický je dálkový letoun Dreamliner. K tomu ještě slabá poptávka pro Jumbo-Jet 747-8 a zpoždění s dodávkami tankovacího letadla KC-46 pro americkou armádu. Výše ztrát se pohybuje kolem dvou miliard dolarů – akcie Boeingu ztratila jedno procento hodnoty.

Top