Babišův nepromyšlený účtenkový projekt a rozdávání jeho koblih

Babišův nepromyšlený účtenkový projekt a rozdávání jeho koblih

Občanská spokojenost ve státě vždy plně odpovídá dokonalosti daňového systému. A ten náš má samozřejmě hodně daleko k dokonalosti. Více to vypadá, že vše je děláno pouze z politických důvodů, stejně jako za komunistů.

Samozřejmě všichni vědí, že je u nás placení daní jen taková hra s korupčními úředníky. Proto byly i zavedeny nákladové paušály, aby byly nějaké motivace k placení daní. Nezdařil se ani tento pokus.

Nejlepším metodou by bylo zrušení daní z příjmu fyzických osob do určité logické výše a snížení daní z příjmu právnických osob. Ušetřili by se obrovské peníze určené pro kontrolory navrhovaných systémů. K tomu ještě možnost znovuzavedení daně z obratu, jako je to například konstruováno v USA.

A to se v současnosti asi nezdaří také zrealizovat i když matematicky i nákladově by to asi bylo dobré řešení. Možná i zavedení místních daní ze spotřeby po vzoru USA by také napomohlo s financováním  práce místních samospráv.

Výběr sociálního a zdravotního pojištění je stejně jen forma daní a z tohoto důvodu máme dost vysokou cenu práce. Při současném zrušení daní z příjmu do určité výše a zavedení minimálních plateb jakési společenské daně zahrnující sociální a zdravotní pojištění by se to jistě řešilo. Omezila by se tím i korupce ve zdravotnických zařízeních i při distribuci léků a zdravotních pomůcek. K tomuto opatření  je nutná optimalizovaná a lépe konstruovaná daň ze spotřeby typu DPH, která by vše poměrně dokonale dořešila. To se pokoušel před lety zavádět ministr Tlustý a ODS – ale velmi chybně a amatérsky nepropracovaně. Pamatuje ještě na jeho „daňové kolečko“?

V současném systému zdanění  z toho vyplývá i problém v konkurenci se státy, kde to zdanění práce je menší.  Samozřejmě v absolutním vyjádření a v porovnání s některými státy v EU se ještě vyplácí budovat zde sekundární výrobní kapacity právě z těchto důvodů. Ale všeho dočasu. Zvyšování minimální mzdy a zrušení umělé devalvace koruny tyto naše konkurenční výhody samozřejmě ovlivní a související bilance mezi příjmy a zvyšováním cen služeb a zboží tyto rozdíly v budoucnosti samozřejmě zlikvidují.Většina rozumných ekonomů vidí vše jako neřešitelný problém současnými prostředky. Buď EU znovu zavede socialistické principy cenotvorby a nebo se musí vytvořit jiný, optimalizovaný daňový systém. V dnešní době dokonalé výpočetní techniky lze samozřejmě vypočítat optimální daňové sazby v jakémkoliv odvětví průmyslu, finančnictví i obchodu, ale to by byl již jen krůček  k socialistickým zásadám, které ač dokonale vymyšlené, tak jsou dnes považovány nesmyslně za dílo ďáblovo. Zaklínací formulkou je tržní hospodářství, které již od šedesátých let prakticky vůbec neexistuje, neb bylo ukončeno zrušením Zlatého standardu u rezervní měny USD. Zavádění jakýchkoliv alternativních rezervních a virtuálních měn je jen Zimmermannův úkrok stranou. Aktivity států BRICS jsou jen obrannou strategií proti nesmyslným ekonomickým útokům USA. Jinak systém fungování trhu na jejich územích je naprosto stejný.

K zavedení principu naprosto odlišného přerozdělování mezd a platů ve vztahu k sociálnímu systému nemají prozatím státy žádnou odvahu. Lépe řečeno nemají odvahu konkrétní poslanci všech stupňů a členové státní správy, kteří v tom vidí konec svých privilegií .

Jedinou možností je zavedení minimálního zaručeného nepodmíněného příjmu a zásluhovost by se týkala jen nadstavbového systému při současném kompletním zrušení dnešního korupčního a zločinného sociálního systému. Tento systém dnes zneužívá obrovské procento obyvatelstva a vede k masivní korupci. Vše je již propočítáno – jen chybí ta odvaha k zavedení. V mnoha státech EU to je již skoro téma č.1.

Možná, že letošní imigrační vlna podpoří tyto úvahy a nové ekonomické principy budou muset být zavedeny právě s ohledem na určitou lidskou spravedlnost, které je nyní zneužívána ze všech stran pro získávání nezasloužených a nespravedlivých příjmů různých skupin obyvatelstva……..
O autorovi

Další články

Napište komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna *

Top